My Daily Moves

Over MyDailymoves

Overgewicht of obesitas bij kinderen is een veelvoorkomend probleem in Amsterdam, het percentage ligt zelfs boven het landelijk gemiddelde. Dit brengt verschillende ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Om deze reden is de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht gestart, met als doel ‘alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033’.

Eén van de oorzaken van overgewicht of obesitas is een te geringe hoeveelheid lichamelijke activiteit. Om te begrijpen hoe en op welke gebieden lichamelijke activiteit bij Amsterdamse kinderen gestimuleerd kan worden, is het belangrijk de beweegpatronen van de kinderen en de context daarvan in kaart te brengen.

Om dit te kunnen doen zijn valide en betrouwbare meetinstrumenten nodig. Daarnaast is het van belang om het gedrag op een praktische en gebruikersvriendelijke manier te meten. Omdat voor het meten van lichamelijke activiteit bij kinderen tot nu toe geen meetinstrument bestaat dat aan deze eisen voldoet, is het doel van dit project het ontwikkelen van het meetinstrument ‘MyDailyMoves’.

In het project zal aandacht worden geschonken aan de kwaliteit van al bestaande meetinstrumenten. Daarnaast zal er door het uitvoeren van twee participatieve studies veel aandacht zijn voor input van de kinderen zelf. Op basis van deze input wordt ‘MyDailyMoves’ ontwikkeld en geëvalueerd.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Mai-nieuw-scaled

Onderzoekers

Lisan Hidding, MSc

Prof. Dr. Mai Chin A Paw

Dr. Teatske Altenburg

Lotte de Vries, MSc.