Stages bij J&G

De sectie Jeugd & Gezondheid biedt verschillende mogelijkheden om stage te lopen. Ook is het mogelijk om een open sollicitatie te sturen. Mail je cv, motivatiebrief én cijferlijst naar onderstaande contactpersoon en wie weet maak jij binnenkort deel uit van ons team.

Jasmijn van Heijst, persoonlijk assistent van Prof. Dr. Mai Chin A Paw

j.a.vanheijst@amsterdamumc.nl

STages

Stage: ACTS / Jeugd en Gezondheid Amsterdam UMC

plaatsingsdatum: 27 juni 2021

Wil jij een creatieve stage waarin je samen met middelbare scholieren interventies gaat co-creëren om jongeren te stimuleren vaker met de fiets van/naar school te gaan?

Achtergrond

Het is bekend dat interventies die samen met de jongeren ontwikkeld zijn beter aansluiten bij de wensen en behoeften van jongeren (Hill, 1997) en zijn daardoor mogelijk succesvoller in het stimuleren van gezondheid en het verminderen van ongelijkheid (Durand et al., 2014). In het ACTS project (Active Commuting To School), worden jongeren (12-14 jaar) actief betrokken als ‘co-creators’ bij het ontwikkelen van een interventiegericht op het stimuleren van actief transport van/naar school

We werken samen met een school in Amsterdam waar het onderzoek uitgevoerd zal worden. Het stageproject zal inhouden dat je co-creatie sessies organiseert met groepen jongeren op de school en samen acties bedenkt en ontwikkelt. Jij organiseert voor en met de scholieren verschillende sessies waarin de scholieren door middel van creatief brainstormen ideeën verzinnen en uiteindelijk (een) prototype interventie(s)/innovatie(s) gaan maken. Deze interventie(s)/innovatie(s) worden hoogstwaarschijnlijk nog niet geïmplementeerd binnen de stageperiode, maar worden mogelijk wel binnen het project geïmplementeerd door de school. Deze stage draagt hiermee dus direct bij aan het actief transport, en daarmee de gezondheid, van deze scholieren. 

De participatieve sessies zullen in oktober/november dit jaar plaats gaan vinden. Er zijn binnen dit project al twee publicaties verschenen, één systematische review en een mixed-methods studie (Schonbach et al., 2020a; Schonbach et al., 2020b). Hierin kan je nog meer informatie vinden over het project.

Je loopt stage bij de afdeling Public and Occupational Health, specifiek bij de sectie Child and Adolecent Public Health, van het Amsterdam UMC (locatie VUmc). Kijk op de website voor meer informatie over de onderzoeksgroep: https://jeugdengezondheid.org/ 

Onderzoeksvragen

 1. Welke interventies co-creëren jongeren (12-14 jaar) om actief transport van/naar school te stimuleren?
 2. Wat vinden jongeren van dit co-creatie proces?

Design/methoden

De aanpak die wordt gebruikt binnen dit onderzoek is gebaseerd op participatief actie onderzoek (Baum, MacDougall and Smith, 2006; Cammarota & Fine, 2008) en Intervention Mapping (Bartholomew et al., 2016). Er worden co-creatie bijeenkomsten georganiseerd, waarin de jongeren gezamenlijk interventies co-creëren met als doel om actief transport van/naar school te stimuleren onder de jongeren op hun school. 

Data collectie

Een deel van de co-creatie sessies met jongeren wordt opgenomen, getranscribeerd en gecodeerd met Atlas ti. Alle output van de co-creatie sessies, zoals post-its, posters, tekeningen, zijn ook onderdeel van de data collectie. Na iedere co-creatie sessie wordt er met de jongeren geëvalueerd wat zij van de sessie vonden. De output wordt na iedere sessie ingebracht in de volgende sessie.

Taken

 • Wetenschappelijke literatuur verzamelen over participatief (actie) onderzoek (met jongeren), intervention mapping, co-creatie en actief transport van/naar school onder jongeren
 • Voorbereiden, opzetten, faciliteren van co-creatie sessies met jongeren 
 • Transcriberen van audio opnames van de co-creatie sessies
 • Evalueren van de participatieve sessies met de jongeren
 • Analyseren, interpreteren en beschrijven van de resultaten

Verwacht resultaat van de stage

 • Een Engelstalige thesis (ongeveer 3.000-4.500 woorden)
 • Onderdelen van de thesis: Abstract – Introduction – Methods – Results – Discussion – Conclusion – References – Tables and Figures
 • Een Nederlandstalige factsheet met de resultaten van het onderzoek, als terugkoppeling naar de school
 • Mondelinge eindpresentatie voor de afdeling Child and Adolescent Public Health

Verwachte planning

 • Sept: Voorbereiden co-creatie sessies, literatuuronderzoek
 • Okt/Nov: Data verzameling en data-analyse
 • Dec: Opschrijven resultaten
 • Jan: Discussie thesis, factsheet en eindpresentatie

Gevraagde competenties 

 • Plannen en organiseren
 • Goede communicatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in Nederlands en Engels
 • Integriteit
 • Affiniteit met kwalitatief/participatief onderzoek

Stageorganisatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Afdeling: Public and Occupational Health

Sectie: Child & Adolescent Public Health

Adres: Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam

Supervisoren

Teatske Altenburg (daily supervisor)

Assistant professor 

E-mail: t.altenburg@amsterdamumc.nl 


Laura Belmon (daily supervisor)

Wetenschappelijk onderzoeker 

E-mail: l.belmon@amsterdamumc.nl

Bij verdere vragen omtrent de sectie Jeugd en Gezondheid graag contact opnemen met Jasmijn van Heijst via j.a.vanheijst@amsterdamumc.nl

Referenties

Bartholomew LK, Parcel GS, Kok G, Gottlieb NH. Planning health promotion programs: An intervention mapping approach, 2nd ed.

Schaalma H, Markham C, Tyrrell S, Shegog R, Fernández M, Mullen PD, et al., editors. San Francisco, CA, US: Jossey-Bass; 2016. xxiv, 765-xxiv,

Baum F., MacDougall C., & Smith D. Participatory action research. J Epidemiol Community Health. 2006 Oct;60(10):854-7.

Cammarota J, Fine M. In: Cammarota J, Fine M, editors. Youth Participatory Action Research: A Pedagogy for Transformational Resistance, in Revolutionizing education: youth participatory action research in motion. New York: Routledge; 2008. p. 1–11.

Durand, M. A., Carpenter, L., Dolan, H., Bravo, P., Mann, M., Bunn, F., & Elwyn, G. (2014). Do interventions designed to support shared decision-making reduce health inequalities? A systematic review and meta-analysis. PLoS One, 9.

Hill, M. (1997), Participatory research with children. Child & Family Social Work, 2: 171-183.

Schönbach, D. M., Altenburg, T. M., Marques, A., Chinapaw, M. J., & Demetriou, Y. (2020a). Strategies and effects of school-based interventions to promote active school transportation by bicycle among children and adolescents: a systematic review. International journal of behavioral nutrition and physical activity, 17(1), 1-17.

Schönbach, D. M., Vondung, C., Hidding, L. M., Altenburg, T. M., Chinapaw, M. J., & Demetriou, Y. (2020b). Gender influence on students, parents, and teachers’ perceptions of what children and adolescents in Germany need to cycle to school: A concept mapping study. International journal of environmental research and public health, 17(18), 6872.

Stage: Energy Floors / Stage Amsterdam UMC

plaatsingsdatum: 16 juni 2020

Voor ons kleine en ambitieuze team zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste bewegingswetenschapper voor een onderzoekstage naar ons product de GAMER. De GAMER is een interactief duurzaam speeltoestel wat inmiddels op 30 scholen verspreid door heel Nederland ligt. Alle vloeren zijn verbonden met onze cloud, waardoor we veel data verzamelen over onze vloeren. Maar wat meten we nu eigenlijk over beweging? En is dit wel representatief voor een hele school? Is het mogelijk met aanpassingen kinderen nog meer te laten bewegen? Allemaal vragen die we graag gezamenlijk oplossen. De wetenschappelijke begeleiding wordt verzorgd door de onderzoekslijn Jeugd & Gezondheid.

Onderzoeksvragen
1. Leiden GAMERs op het schoolplein tot meer en intensiever bewegen op het schoolplein? Zoja, bij welk type kinderen?
2. Wat is de reden dat kinderen wel of geen gebruik van de GAMER?
3. Welke externe factoren leiden tot meer of beter gebruik van de GAMER?
4. Welke kenmerken van de GAMER leiden tot meer of beter gebruik van de GAMER? (op het gebied van
lichtcommunicatie, spelelementen, signalering)
5. Welke variaties in de ‘taal’ van de GAMER leidt tot beter bewegen/leren?

Meer informatie: https://energy-floors.com/the-gamer/

Bij verdere vragen omtrent de sectie Jeugd en Gezondheid graag contact opnemen met Jasmijn van Heijst via j.a.vanheijst@amsterdamumc.nl