Ons Team

"Samen werken wij met veel plezier en door krachten te bundelen in een inspirerende omgeving aan betere kansen voor de jeugd om op te groeien als blije gezonde kinderen tot blije gezonde volwassenen."

- Team Droom -

Wij zijn:

bewegingswetenschappers,
voedingswetenschappers,
orthopedagogen,
epidemiologen,
(kinder/ jeugd)artsen,
gezondheidswetenschappers,
antropologen,
en psychologen.

Sinds 1999 ben ik als bewegingswetenschapper en epidemioloog werkzaam bij het VUmc. Per 1 januari 2014 ben ik benoemd tot hoogleraar Sociale Geneeskunde in het bijzonder de epidemiologie van jeugd en gezondheid. Als voorzitter van de sectie Jeugd en Gezondheid, ben ik betrokken bij een scala aan onderzoeksprojecten onder meer gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het ontrafelen van gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit en zittend gedrag bij de jeugd. Vanwege hun unieke blik en kennis over hun eigen leefwereld doe ik niet alleen onderzoek náár kinderen maar ook met ze.

Prof. dr. Mai Chin A Paw

Sectievoorzitter

Na mijn promotie over communicatie tussen jonge kinderen en ouders in leer- en instructiesituaties (1995), en postdoc onderzoek naar professionele communicatie in de jeugdzorg, verliet ik de universiteit. Ik heb me toegelegd op toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg in de multiculturele samenleving. Sinds 2014 ben ik coördinator van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid. Een structurele samenwerking tussen de sectie Jeugd en Gezondheid en zes JGZ organisaties in Noord-Holland. De JGZ ziet alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 in Nederland; zij verdienen de beste preventie en zorg.

dr. Mariëtte Hoogsteder

Coordinator van Academische Werkplaats

Als bewegingswetenschapper ben ik in 2008 gepromoveerd op een (fundamenteel) spierfysiologisch onderwerp. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij het VUmc binnen de sectie Jeugd en Gezondheid en doe ik toegepast onderzoek. Ik ben betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten gericht op de gezondheidseffecten van bewegen en zittend gedrag bij kinderen, en hoe de leefstijl van kinderen geoptimaliseerd kan worden zodat zij gezond opgroeien. Omdat kinderen experts zijn van hun eigen leefwereld, doe ik niet alleen onderzoek naar kinderen maar ook mét kinderen.

dr. Teatske Altenburg

Senior Onderzoeker

Na mijn promotie bij de afdeling biologische psychologie aan de VU, werk ik sinds 2001 als epidemioloog bij de afdeling sociale geneeskunde van het AMC. Sinds 2010 ben ik projectleider van de ABCD-studie. Het doel van deze studie is het onderzoeken van factoren in het vroege leven die bijdragen aan optimale gezondheid en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap. Naast het geven van onderwijs en het coördineren van diverse dataverzamelingen en onderzoeken met ABCD gegevens, ligt mijn persoonlijke interesse op het gebied van overgewicht en cardiovasculaire ontwikkeling van kinderen en het verklaren van sociaaleconomische en etnische verschillen.

dr. Tanja Vrijkotte

Projectleider - ABCD Studie

Sinds 2003 ben ik werkzaam als onderzoeker in het Amsterdam UMC. Ik ben afgestudeerd in de biologische psychologie en gepromoveerd in de epidemiologie en binnen mijn onderzoek combineer ik beide specialisaties. Ik ben verbonden aan verschillende grote cohort studies, waaronder de ABCD studie en mijn onderzoek richt zich met name op de mentale gezondheid gedurende het hele leven en hoe factoren vroeg in het leven daar aan bij kunnen dragen. Daarnaast ben ik verbonden aan Het Stresslab, wat een expertise centrum over stress bij de jeugd is en waar we wetenschappelijk onderzoek op dit gebied naar de praktijk proberen te vertalen.

dr. Susanne de Rooij

Associate Professor

In 2015 ben ik begonnen als onderzoekster bij Jeugd en Gezondheid. Mijn PhD project ‘Kids in Aktie’ was gericht op het co-creëren van acties samen met kinderen, met het doel hun fysieke activiteit en voedingsgedrag te verbeteren. Als postdoc onderzoekster werk ik op het moment voor het LIKE project (Lifestyle Innovations Based on youth's Knowledge and Experience), waarin we een gezonde levensstijl bij 10-14-jarige jongeren stimuleren, door middel van participatief actie onderzoek en systeemdenken. Als implementation fellow werk ik aan het project ‘I Act’, waarbij we racisme binnen academische instellingen willen aanpakken. Expertise: publieke gezondheid, participatief actie onderzoek (met jeugd), sociale in-/exclusie

dr. Manou Anselma

Postdoc

Ik ben bewegingswetenschapper en fysiotherapeut en heb mijn PhD behaald aan de University of Wollongong, Australia. Na een postdoc aan de University of Michigan, Amerika, ben ik sinds eind 2018 werkzaam binnen Jeugd en Gezondheid. Ik ben geïnteresseerd in bewegen, gezondheid en ontwikkeling in jonge kinderen (0-5 jaar) met een specifieke interesse in motorische ontwikkeling. Mijn onderzoek richt zich met name op de gezondheidseffecten van motorische ontwikkeling en bewegen, en hoe dit geoptimaliseerd kan worden middels het ontwikkelen en implementeren van (motorische) interventies.

dr. Sanne Veldman

Bewegingswetenschapper en fysiotherapeut

Silvia van den Heijkant

Silvia van den Heijkant

Dr. Vincent van Hees doet onderzoek naar nieuwe manieren om bewegingssensor data te analyseren voor lichamelijke activiteit- en slaap onderzoek. Zijn algoritmen en open source software werden al gebruikt in meer dan 150 wetenschappelijke publicaties. Naast zijn part-time aanstelling bij de VU doet Dr. Van Hees consultancy werk voor diverse internationale onderzoeksgroepen.

dr. Vincent van Hees

Measurement & Analysis

Albertine Baauw, MSc.

Promovenda

Om mensen beter te begrijpen en te helpen met behulp van de inzet van computers, specialiseerde ik me tijdens mijn master Artificial Intelligence in het bestuderen van cognitieve processen door middel van verschillende AI-technieken. In 2019 startte ik als junior onderzoeker binnen het project My Little Moves. Ik houd me enerzijds bezig met het ontwikkelen van een meetmethode voor bewegingen bij jonge kinderen en anderzijds met het vertalen van bewegingsdata naar ‘sequence maps’, deze specificeren hoe verschillende bewegingsintensiteiten gedurende de dag worden afgewisseld. Hierin spreekt het me erg aan dat ik middels een technische benadering kan bijdragen aan de gezondheidszorg.

Annelinde Lettink, MSc.

Promovenda

Bianca Fortuin, MSc.

Promovenda

Na mijn opleiding ontwikkelingspsychologie ben ik sinds 2011 aan de sectie Jeugd & Gezondheid verbonden. Ik ben bij verschillende onderzoeksprojecten betrokken (geweest), gericht op het verkrijgen van inzicht in een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren. Momenteel hou ik mij voornamelijk bezig met de evaluatie van het Gezonde Buurten project, in samenwerking met Jantje Beton en IVN. Bij dit project hebben buurtbewoners en kinderen, samen met buurtinstanties, de regie in het leefbaarder en gezonder maken van hun buurt.

Daniëlle Kornet-van der Aa, MSc.

Ontwikkelingspsycholoog en wetenschappelijk onderzoeker

dr. Esi van der Zwan

Data Manager - ABCD Studie

Na een bachelor Voeding en Gezondheid heb ik in 2016 de master Gezondheid en Maatschappij aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum afgerond. Binnen deze master richtte ik me op het stimuleren van gezond voedingsgedrag bij kinderen en voerde ik onderzoek uit in zowel binnen- als buitenland. Sinds juli 2016 ben ik werkzaam als Onderzoeker in Opleiding bij VUmc Sociale Geneeskunde in samenwerking met de GGD Amsterdam. Ik zet me in om het gezonde voedingsbeleid van Jump-in te evalueren. Jump-in ondersteunt basisscholen in Amsterdamse achterstandswijken om gezond beweeg- en eetgedrag onder hun leerlingen te stimuleren.

Froukje Takens, MSc.

Promovenda

Hakima El Mesbahi, MSc.

Projectmedewerker bij de Academische Werkplaats

In 2020 heb ik de Research Master in Health Sciences afgerond aan de Erasmus Universiteit. Gedurende mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar sociaaleconomische ongelijkheid van kankerscreening gebruik in Europa. Ik streef naar een gezond Nederland waarin de jeugd kansrijk kan opgroeien. Mede hierom ben ik begonnen als promovenda bij Jeugd & Gezondheid. Mijn promotieonderzoek in samenwerking met het Urban Mental Health Centrum richt zich op het ontstaan van affectieve en verslavingsstoornissen bij jongeren in een grootstedelijke context. Daarnaast draag ik bij aan een nieuwe onderzoeksfase binnen de ABCD-cohort waarbij de mentale gezondheid en welzijn van adolescenten in kaart wordt gebracht.

Hanan Bozhar, MSc.

Promovenda

Na mijn bachelor Gezondheid en Leven heb ik de master Management, Policy Analysis, and Entrepreneurship in Health and Life Sciences gedaan aan de VU. Ik doe een promotietraject bij het LIKE programma, dit valt onder de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Het doel van het project is om in samenwerking met jongeren, ouders en de buurt in Amsterdam Oost een duurzame aanpak te ontwikkelen gericht op het verbeteren van de gezondheid. Ik vind het belangrijk dat de interventies ontwikkeld worden door de doelgroep zelf, omdat het dan beter is aangepast aan hun wensen en behoeften.

Helga Emke, MSc.

Promovenda

Na de afronding van mijn opleidingen pedagogische wetenschappen en sociologie ben ik begin 2020 begonnen aan mijn promotieonderzoek naar de JOGG-aanpak. JOGG is een integrale aanpak die gericht is op het bevorderen van gezonde leefstijl preventie van overgewicht bij kinderen en jongeren, die op dit moment in ruim 150 gemeenten in Nederland wordt ingezet. Binnen het huidige onderzoek wordt gekeken naar de manieren waarop de JOGG-aanpak binnen verschillende gemeenten vorm krijgt en of de werkwijze van JOGG effectief is om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken en een gezonde leefstijl te bevorderen.

Irma Huiberts, MSc.

Promovenda

Ik wil mensen op een creatieve manier helpen om samen hun gezondheid te verbeteren. Daarom heb ik van 2020 tot 2021 de master Health Education and Promotion gevolgd. Tijdens mijn master heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat bevolkingsgroepen zelf meedenken met projecten en helpen om het onderzoek te verbeteren. Ik wil zorgen dat gezondheidsbevorderende projecten effectief zijn en dat ze bij de juiste mensen terecht komen. Op die manier dragen we bij aan de gezondheid van kinderen op basis van bewezen technieken.

Jasmijn van Heijst, MSc.

Personal Assistant van
Prof. dr. Mai Chin A Paw

In 2015 ben ik afgestudeerd bij de Vrije Universiteit als bewegingswetenschapper. Aangezien ik erg geïnteresseerd ben in het monitoren van fysieke ontwikkeling van kinderen, heb ik na mijn opleiding onderzoek gedaan aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. Hier heb ik de fysieke fitheid en motorische coördinatie van 9-jarige kinderen in Suriname onderzocht. Na 3 jaar gewerkt te hebben als onderzoekscoördinator in het VUmc, ben ik in november 2019 begonnen als promovendus binnen de sectie Jeugd en Gezondheid. Hier werk ik aan het project ‘’My Little Moves’’, waar we onderzoek doen naar het optimale 24-uurs beweegpatroon voor groei- en ontwikkeling van 0-4 jarige kinderen.

Jelle Arts, MSc.

Promovendus

As a Marie Curie PhD fellow based at the Amsterdam VUmc, I hold the position of ESR1 as part of the Health Cascade project (ITN). My PhD focus is on theoretical frameworks for co-creation in Public Health. My academic background is in the Social Sciences discipline; I hold both a Master of Science in Social Policy and Social Research, and a Bachelor of Science in Population and Geography. I’m passionate about reducing health inequalities and improving the lives of diverse populations via policy and research development. I have a robust exposure to data analytics, evidence-based research, policy, consultancy, and project management.

Katrina Messiha, MSc.

Promovenda

With an interdisciplinary background in Global health, Social-cultural Anthropology and Occupational therapy, my research interests are directed at solving complex health issues embedded within social-environmental contexts, empowering local communities towards sustainable and equitable health outcomes using innovative research methods. As part of the EU-funded Health CASCADE project, I am applying methods and principles of co-creation to shape activity-friendly urban environments together with youths and stakeholders in SE Amsterdam. Additionally, I will evaluate this process of co-creation with the goal of developing a robust public health co-creation methodology toolkit, informed by scientific evidence and real-world applications.

Kunshan Goh, MSc.

Promovenda

Vanwege mijn interesse in gezondheidsbevordering, ben ik sinds juni 2016 begonnen als onderzoeker in opleiding bij het Amsterdam UMC (locatie VUmc) binnen de sectie Jeugd en Gezondheid en de GGD Amsterdam, bij de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en Sarphati Amsterdam, research for healthy living. Het project omvat het ontwikkelen van een preventieve interventie met behulp van Intervention Mapping om gezond slaapgedrag te stimuleren onder Amsterdamse kinderen in de leeftijd 6-9 jaar.

Laura Belmon, MSc.

Promovenda

In september 2016 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek in samenwerking met het Amsterdam Public Health research institute. Mijn promotieonderzoek gaat over de screening op angst, depressie en suïcidaliteit bij kinderen en adolescenten op school. Angst en depressie komen veel voor bij kinderen en adolescenten. Daarom onderzoek ik of vragenlijsten die kinderen en adolescenten zelf kunnen invullen helpen bij het vroegtijdig signaleren van angstige en depressieve kinderen en adolescenten. Ik onderzoek de psychometrische eigenschappen van korte vragenlijsten die toepasbaar zijn binnen de schoolomgeving.

Leonie Klaufus, MSc.

Promovenda

De laatste jaren heb ik gewerkt als projectleider aan de Jeugdgezondheidsmonitor Voortgezet Onderwijs. Met deze monitor verzamelt de GGD Amsterdam jaarlijks gegevens over leefstijl, welzijn en gezondheid onder tweede- en vierdeklassers in het voortgezet onderwijs . Deze monitor levert een schat aan waardevolle gegevens op die gebruikt worden om het lokale gezondheidsbeleid vorm te geven. Graag wil ik me meer verdiepen in deze data, zodat beleid en preventie (nog) gerichter ingezet kan worden. Vandaar dat ik sinds het najaar 2016 ben gestart aan mijn promotieonderzoek bij de GGD Amsterdam in samenwerking met het VUmc met als thema ‘Suïcidaal gedrag onder adolescenten’.

Leonie van Vuuren, MSc.

Promovenda

Na mijn bachelor opleiding Voeding en Gezondheid aan de Wageningen University ben ik begonnen met de pre-master bewegingswetenschappen aan de VU. Tijdens mijn master Human Movement Sciences liep ik stage bij J&G en deed ik onderzoek naar validatie van accelerometers bij peuters. Nu werk ik aan een onderzoeksproject om een Core Outcome Set te ontwikkelen voor preventie onderzoek naar overgewicht en obesitas bij kinderen. Daarnaast werk ik mee aan het MyDailyMoves project.

Lotte de Vries, MSc.

Gezondheidswetenschapper

Ik ben arts Maatschappij en Gezondheid profiel Jeugd bij de GGD Amsterdam en promovenda bij het Amsterdam UMC. Mijn promotie traject is ontstaan uit een persoonlijke wens om slaap en de gezondheidseffecten van slaap te verbeteren bij pasgeborenen. In mijn studies gebruik ik data van de ABCD-studie, het Sarphati-cohort en van een gerandomiseerde studie aan de UvA. De resultaten moeten zoveel mogelijk bruikbaar zijn binnen de praktijk.

Margreet Harskamp – van Ginkel, MD

Promovenda, Arts-onderzoeker

Tijdens en na mij studie ben ik werkzaam geweest als museumdocent bij het Fotografiemuseum in Amsterdam op projecten waarbij fotografie als medium werd gebruikt om het gesprek aan te gaan over en te reflecteren op uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Verder ben ik werkzaam geweest als research assistent bij diverse projecten omtrent gezondheidsbevordering. Sinds september 2017 ben ik werkzaam als promovendus binnen het project LIKE. Met dit project trachten wij in co-creatie met kinderen, ouders en de buurt een duurzame aanpak te ontwikkelen gericht op het bevorden van gezond gedrag in Amsterdam Oost. Naast mijn werk als promovendus ben ik actief als vrijwilliger bij de IMC Weekendschool en Dokters van de Wereld.

Meredith Overman, MSc.

Promovenda

Na het behalen van mijn bachelor Voeding & Dietetiek ben ik gelijk de master Health Science gestart. Niet verwonderlijk, heb ik tijdens deze master gekozen voor de specialisatie Nutrition & Health. Mijn master scriptie heb ik geschreven op de data van de ABCD-studie. Tijdens deze stage merkte ik dat ik het meeste plezier had in het werken met cijfertjes (de analyses). Toen er direct na mijn stage in 2014 bij de ABCD-studie een data-manager vacature was, heb ik gelijk gereageerd en nu werk ik er nog steeds! Naast de data-management klussen, coördineer ik ook de onderzoeksfases van de ABCD-studie waaronder lichamelijke metingen en vragenlijstonderzoek.

Noekie van Lieshout, MSc.

Data Manager - ABCD Studie

Marie Curie PhD Fellow in the project ‘Impact of evidence-based co-creation of the urban environment together with youth’.

The aim of my work is to apply evidence-based methodology to co-create activity-friendly environments together with youth, urban planners, and other relevant stakeholders in the community and to subsequently evaluate the impact of the co-created built environment together with youth. My background lies architecture and spatial planning with a focus on inclusive planning spanning over facets, such as socio-economic equity, ableism, health and age-based prejudice regarding mobility and urban space.

Sara Rachdan, MSc.

Promovenda

Sumayah Vandenbussche, MSc. 

Onderzoeker