Werken bij ons

De sectie Child and Adolescent Public health Research and Innovation biedt verschillende mogelijkheden om bij ons te werken. Ook is het mogelijk om een open sollicitatie te sturen. Mail je cv, motivatiebrief én waar relevant cijferlijst naar onderstaande contactpersoon en wie weet maak jij binnenkort deel uit van ons team.

Hajar El Ouarzi, persoonlijk assistent van Prof. Dr. Mai Chin A Paw

h.elouarzi@amsterdamumc.nl

Vacatures

Postdoc Adolescenten en planetaire gezondheid

Ben jij gepromoveerd en heb je een passie voor onderzoek met adolescenten en hun beleving omtrent gezondheid, leefstijl en milieu? Dan is deze vacature voor jou!
20-36 uur per week | Reageren t/m 10 juli 2024

Wat ga je onderzoeken? 

Planetaire gezondheid richt zich op het beter begrijpen van de relaties tussen gezondheid en het milieu. Hoe adolescenten de toenemende milieurisico’s zoals ziektes van dieren, hittebelasting en vervuiling ervaren is grotendeels onbekend. Ook in hoeverre dit hun (mentale) gezondheid beïnvloedt en of ze milieurisico’s meenemen in hun besluitvorming over gezondheid (bijvoorbeeld medicijngebruik, wanneer een zorgverlener te raadplegen) en levensstijl (bijvoorbeeld het type sport, wijze van reizen, voedselinname, vakanties, gebruik van partydrugs).  

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in percepties van adolescenten ten aanzien van de relatie tussen gezondheid, leefstijl en milieu. Ook wordt onderzoek gedaan naar vaardigheden die zij nodig hebben om informatie over milieurisico’s, en de relatie tussen gedrag en milieu te vinden, te begrijpen en toe te passen bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen.

Binnen dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden (mixed methods). Het onderzoek begint met een scoping review waarmee de wetenschappelijke stand van zaken ten aanzien van adolescenten en planetary health in kaart wordt gebracht. Op basis van de verkregen kennislacunes worden onderzoeksvragen geformuleerd die beantwoord worden met bestaande kwantitatieve data uit de longitudinale cohort Amsterdam Born Children and their Development studie (ABCD-studie) en kwalitatief onderzoek onder deelnemers aan dit cohort. Deelnemers aan het cohort zijn momenteel 19/20 jaar oud.

Wat ga je doen?
 • Uitvoeren van een scoping review
 • Uitvoeren van kwantitatieve analyses met de data van de ABCD-studie; 
 • Opzetten, coördineren en uitvoeren van kwalitatief onderzoek onder adolescenten; 
 • Rapporteren van de bevindingen in de vorm van één of twee wetenschappelijke artikelen;  
 • Presenteren van de onderzoeksresultaten op een (inter)nationale bijeenkomst (of congres); 
 • Verwerken van de resultaten in aanbevelingen en producten die direct bruikbaar zijn voor praktijk en beleid; 
 • Schrijven van een onderzoeksvoorstel om additionele financiering binnen te halen voor het verder uitbouwen van je wetenschappelijke aanstelling; 
 • Bijdragen aan onderwijsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van de afdeling vallen (5-10%).
Wat neem je mee?
 • Je bent gepromoveerd onderzoeker in een relevante discipline zoals geneeskunde, gezondheidswetenschappen, Global and Public Health, antropologie, sociologie of (sociale) psychologie, bewegingswetenschappen, communicatie wetenschappen; 
 • Je hebt ambitie om je in het onderzoek verder te ontwikkelen;   
 • Je hebt kennis van en ervaring met relevante onderzoeksmethoden en -designs (zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek); 
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit en relevante werkervaring met planetaire gezondheid of gezondheidskeuzes; 
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met adolescenten;
 • Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.