YoCo

Samen met jongeren co-creëren we een stedelijke ruimte, waar bewegen voor jongeren makkelijk en leuk is en die hun gezondheid en welzijn bevordert

“We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden; we worden ouder omdat we stoppen met spelen.”

George Bernard Shaw

Over YoCo

Met YoCo hebben Sara en Kunshan een inclusieve publieke ruimte voor ogen, die de gezondheid en welzijn van adolescenten bevordert en waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.

De fysieke omgeving beïnvloedt diverse aspecten van het gezondheid en welzijn van adolescenten. Hoewel adolescenten unieke perspectieven bieden op de stedelijke ruimte, worden ze zelden betrokken bij de stadsplanning. Dus worden hun behoeften en wensen niet altijd meegenomen. Door adolescenten direct te betrekken bij de stadplanning, maken wij de creatie mogelijk van ontwerpoplossingen waarbij jongeren centraal staan en die aan hun behoeften voldoen.

YoCo heeft als doel om bewijs op te bouwen voor co-creatie in de publieke gezondheid. Daarbij maken we gebruik van elementen van Participatory Action Research (PAR), placemaking en systems science. Daarnaast is een doel van YoCo om geco-creëerde oplossingen te implementeren door samenwerking met de gemeente Amsterdam en aansluiting bij bestaande lokale herontwikkelingsplannen. Zo maken we samen werkbare oplossingen en duurzame veranderingen in burgerparticipatie in stadplanning.

Dit project heeft 4 geplande fasen:

  • Fase 1 Behoeften inventariseren (2022),
  • Fase 2 Oplossingen co-ontwerpen (2023),
  • Fase 3 Prototype testen (2023); en
  • Fase 4 Implementeren (2024 – )

In dit project leiden en faciliteren onderzoekers Sara Rachdan en Kunshan Goh co-creatieworkshops en brengen ze belanghebbenden samen, waaronder adolescenten, leden van de gemeenschap, stadsplanners en het lokale bestuur. De proces- en evaluatiekaders worden iteratief toegepast, geëvalueerd en verbeterd.

YoCo is onderdeel van het onderzoeksconsortium van Health CASCADE, een project gefinancierd door EU MSCA.

Leer meer op de YoCo-website.

Teatske

Onderzoekers

Kunshan Goh, MSc.

Sara Rachdan, MSc.

Dr. Teatske Altenburg

Prof. dr. Mai Chin A Paw

Partners

Health CASCDE is een Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network gefinancierd door het Horizon 2020 research and innovation programme van de Europese Unie onder Marie Skłodowska-Curie grant agreement n° 956501