YHC4vmbo

Youth Health Care for VMBO: naar een dynamische JGZ-aanpak op het VMBO

Over YHC4vmbo

Jongeren op het VMBO hebben bijna twee keer zo vaak psychosociale problemen als jongeren op andere schooltypes Ook roken VMBO jongeren vaker en hebben ze vaker overgewicht dan jongeren op de HAVO of het VWO (bron). Bij de JGZ ligt daarom een grote taak om zich op deze jongeren te richten.

Het is de vraag of de huidige aanpak met vragenlijsten en individuele gesprekken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts de best passende manier is om in te spelen op deze gezondheidsverschillen. De JGZ krijgt namelijk vaak te horen dat de vragenlijsten niet voldoende afgestemd zijn op de VMBO-leerlingen en dat ze niet betrouwbaar worden ingevuld. We willen daarom graag onderzoeken waar VMBO-leerlingen zelf behoefte aan hebben in de JGZ-aanpak en of we deze jongeren wel voldoende bereiken. Ook de mening van ouders, schoolmedewerkers en JGZ-professionals is daarbij belangrijk. Daarna willen we samen met VMBO-leerlingen een meer dynamische JGZ-aanpak ontwikkelen en die vervolgens samen met hen evalueren. Om dit te bereiken, werken Amsterdam UMC en vier JGZ-organisaties / GGD-en samen in het project Youth Health Care for VMBO (YHC4VMBO).

Het project bestaat uit drie fases.

  • Fase 1: groepsinterviews met jongeren, ouders, medewerkers van scholen en JGZ-professionals
  • Fase 2: co-creatie van een nieuwe aanpak
  • Fase 3: evaluatie van de nieuwe aanpak

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw en is een onderzoek binnen de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid.

Mariette hoogesteder
Teatske

Onderzoekers

Maya Deconinck, MSc.

Silvia van den Heijkant, MD

Dr Mariƫtte Hoogsteder

Dr Teatske Altenburg

Prof dr Mai Chin A Paw

Onze partners in dit project