Kids in Aktie

About Kids in Aktie

Ondanks de vele preventieve programma’s is het aantal kinderen met overgewicht en obesitas nog steeds schrikbarend hoog in Amsterdam. Daarnaast is gebleken dat veel kinderen van ouders met een lagere sociaal-economische status een ongezondere levensstijl hebben, en daardoor een grotere kans hebben op overgewicht. Een goede manier om deze problematiek aan te pakken is via Participatief Actie Onderzoek (PAR), waarbij degenen waar het onderzoek over gaat actief betrokken worden bij het probleem waar zij zelf mee te maken hebben. In het onderzoek Kids in Actie stond daarom de participatie van jeugd, en hun ouders, voorop. Samen met deze experts van hun eigen leefomgeving zal worden ge├»dentificeerd wat de grootste gezondheidgerelateerde problemen zijn, hoe dit gezond gedrag be├»nvloedt, en zijn ze initiatieven bedacht om gezond gedrag te verhogen. Door het includeren van de doelgroep streefden we ernaar met dit project problemen in de wijk beter te begrijpen en met initiatieven te komen die passen bij de vraag van de doelgroep.

Link naar Kids in Aktie webpagina: Kids in Aktie

Teatske
Mai-nieuw-scaled

Onderzoekers

Manou Anselma, MSc.

Prof. Dr. Mai Chin A Paw

Dr. Teatske Altenburg