mchinapaw

Troosten en slapen voor álle ouders in de wijk

Binnenkort start het nieuwe project ‘Troosten en slapen met de Happiest Baby-methode voor álle ouders’ bij GGD Amsterdam en GGD Hollands Noorden. Hiervoor heeft de Academische Werkplaats een subsidie ontvangen van ZonMw. Margreet Harskamp – van Ginkel, projectleider: “Dit is zo’n mooi nieuws! We gaan onderzoeken of we de JGZ en (aanstaande) ouders een extra steuntje in de rug kunnen geven door hen de Happiest Baby-methode aan te leren.”

Huilen en troosten

Veel ouders ervaren de start van ouderschap als zwaar door slapeloze nachten of huilen van hun baby. Bij gezinnen in kwetsbare omstandigheden, zoals armoede, psychische problematiek of verstandelijke beperking, kunnen deze stressoren de balans tussen draagkracht en draaglast eerder en sneller ernstig verstoren.

In Nederland bereiden we aanstaande ouders nog weinig voor op het huilen, troosten en slapen van hun baby, terwijl dat goed zou kunnen helpen bij een kansrijke start.

Happiest Baby-methode

In de Happiest Baby-methode, een bewezen effectieve methode, leren ouders sensitief te reageren op hun baby. Door de baby adequaat te kunnen troosten voelen zij zich meer competent in het omgaan met huil- en slaapproblemen. In workshops leren ouders waarom baby’s huilen en hoe slaap ontwikkelt. Ze leren hun baby troosten in vijf stappen: (1) inbakeren, (2) op zij- of buikligging op de arm nemen, (3) kalmerende geluid maken (shhhhh), (4) wiegen en (5) laten zuigen.

Plan

We pakken dit project aan in vier fases:

1.      We leren van ouders en professionals: waar hebben zij behoefte aan?
2.      We maken gezamenlijk een plan voor ouderworkshops en bijbehorende materialen.
3.      Verpleegkundigen en collega’s op het consultatiebureau en in wijkteams voeren dit plan uit in twee wijken van Amsterdam en Alkmaar.
4.      We onderzoeken hoe dit de ouders ondersteunt bij het omgaan met hun baby.

Wijkaanpak

Margreet Harskamp – van Ginkel: “Als jeugdarts merk ik dat steeds meer professionals deze methode willen aanbieden aan ouders, juist in kwetsbare gezinnen in hun eigen wijk. We willen de methode verder ontwikkelen voor deze gezinnen en een handleiding en scholing voor professionals maken.”

Vanuit GGD Hollands Noorden is orthopedagoog en onderzoeker Roos Rodenburg betrokken. “De afgelopen 6 jaar heb ik workshops Huilen Troosten Slapen gegeven aan aanstaande en pas bevallen ouders. Ouders voelden zich enorm geholpen en ze vinden de workshops erg goed. Dit past bij de behoefte van professionals om de methode aan te kunnen bieden in hun eigen wijk”

Om de methode zo aan te bieden dat deze voldoet aan wensen en behoeften van ouders, werken we samen met ouders die zo’n periode van ontroostbaar huilen hebben meegemaakt. Margreet en Roos: “Uiteindelijk willen we de Happiest Baby-methode beschikbaar maken voor ouders in heel Nederland.”

Samenwerking

De projectgroep is divers samengesteld en is een samenwerkingsverband tussen GGD Amsterdam, GGD Hollands Noorden, Rondom de Geboorte Amsterdam, SAG Zorgontwikkeling BV, Amsterdam UMC, NCJ, gemeenten Amsterdam en Alkmaar, en iHUB. Het onderzoek is ondergebracht in de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid.

Meer informatie over het project staat op de website van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid.

Troosten en slapen voor álle ouders in de wijk Meer lezen »

Filmpje workshop: hoe zou jij je omgeving zo gezond mogelijk inrichten?

Op 14 juni heeft Dr. Manou Anselma een workshop gegeven aan jongeren over leefstijl en omgeving. Deze workshop werd gegeven in het kader van de Dutch Caribbean Research Week, een initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De workshop ging over bewegen, gezond leven en de vraag hoe jongeren hun omgeving zouden inrichten om dat te stimuleren. In groepjes zijn ze aan de slag gegaan om hier antwoord op te geven. Hoe zou jij dat doen?

Bekijk het filmpje hier:

Filmpje workshop: hoe zou jij je omgeving zo gezond mogelijk inrichten? Meer lezen »

ISBNPA XCHANGE JUNE 8 – 10, 2021: SIGN UP NOW!

As you all may know, J&G’s very own Prof. Dr. Mai Chin A Paw is the current president of International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA)! ISBNPA has an annual conference in a different country each year.

Due to last year’s success, ISBNPA XChange will be happening again in an online format! The #ISBNPAXChange Initiative will launch on June 8th.

Click on the banner below to register and be a part of ISBNPA XChange 2021!

We look forward to seeing you there!

ISBNPA XCHANGE JUNE 8 – 10, 2021: SIGN UP NOW! Meer lezen »

“Participation leads to better quality, more impactful research” – interview by Springer Nature

As Part of Springer Nature’s strategic partnership with The Association of Universities in the Netherlands, Springer Nature has interviewed Prof. Dr. Mai Chin A Paw to learn more about creating social impact through participatory research.

Photographer: Bob Bronshoff

"Essentially, participatory research is all about getting to grips with and truly understanding the lives of the people you’re studying – and taking into account their preferences, needs and wishes. I believe this leads to better quality, more impactful research because it helps us to understand the problems that really need solving. "

Click here to read the whole interview and learn more about participatory action research and what its potential is for creating social impact:

Exploring societal impact: “Participation leads to better quality, more impactful research.”

“Participation leads to better quality, more impactful research” – interview by Springer Nature Meer lezen »

dr. Manou Anselma, de nieuwste promovenda van J&G

Op dinsdag 24 november 2020 promoveerde Manou Anselma met haar dissertatie getiteld “Kids in Aktie, lichaamsbeweging en voedingsgedrag”. De verdediging vond online plaats op het YouTube kanaal ‘VU Beadle’s Office’.

Kids in Aktie, een project in Amsterdam-Noord, was een samenwerking van de sportieve buitenschoolse opvang Kids Aktief en Amsterdam UMC. Het project begon met het onderzoeken van problemen op het gebied van leefstijl van 9- tot 12-jarige kinderen. Hiervoor voerden kinderen ook zelf onderzoek uit.

Kinderen die actief participeerden, ontwikkelden hun communicatievaardigheden en groeiden in zelfvertrouwen, samenwerken en leiderschap. Ook kwam de participatie van kinderen hoger op de agenda te staan bij scholen en organisaties in de wijk. Helaas gingen de kinderen niet gezonder eten, drinken of meer bewegen.

Manou beveelt aan dat kinderen altijd een plek aan tafel krijgen bij beslissingen op school of in de wijk die hen of hun leefwereld aangaan. Ook moet het systeem rond het kind, zoals de ouders, actief worden betrokken.

Gefeliciteerd, dr. Anselma!

dr. Manou Anselma, de nieuwste promovenda van J&G Meer lezen »

ISBNPA XChange June 15 – 25: Sign up now!

As you all may now, J&G’s very own Prof. Dr. Mai Chin A Paw is the current president of International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA)! ISBNPA has an annual conference in a different country each year. Due to the current COV-19 circumstances, this year’s ISBNPA conference in New Zealand has been cancelled.

Fortunately, ISBNPA has a created a great alternative – ISBNPA XChange! The #ISBNPAXChange Initiative will launch on June 1st with the release of pre-recorded presentations of accepted 2020 abstracts. Live sessions will run from June 15th to June 25th 2020, 9pm to 11pm (CEST). Within this period, ISBNPA is planning to have two live keynote speakers, nine live symposia webinars, nine live questions and answers (Q&A) sessions of 10-15 pre-recorded oral presentations, offline Q&A, discussion boards, and an array of social engagement activities.

We look forward to seeing you there! 

Register here: https://isbnpaxchange.com/registration/

ISBNPA XChange June 15 – 25: Sign up now! Meer lezen »

De nieuwste promovenda van J&G: dr Vera van den Berg!

Op maandag 13 januari 2020 promoveerde Vera van den Berg met haar dissertatie getiteld “SMART MOVES! Bewegen om beter te kunnen leren?”. Volgens onze collega, Daniëlle van der Aa, was het “een leuke en spannende dag! De opponenten kwamen uit heel het land en stelden interessante vragen. Zo werd er een vraag gesteld over de duur van de beweegbreaks: zou er bij een langere duur van de beweegbreak wel effect op cognitieve prestaties gevonden worden? Ook werd er een vraag gesteld over het effect van yoga op de cognitieve prestaties. Vera had op alle vragen een goed antwoord paraat en er ontstonden interessante discussies, dus het was jammer dat het na een uur al weer voorbij was.”

Verbetert bewegen cognitieve prestaties bij kinderen? Het is algemeen bekend: bewegen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. De afgelopen jaren zijn onder meer onderzoekers op zoek naar een antwoord op de vraag of bewegen ook de cognitieve prestaties van kinderen kan verbeteren. Kunnen beweegmomenten in de klas er bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen zich beter kunnen concentreren? En hoe lang of wat voor soort beweging is daar voor nodig? In haar promotieonderzoek heeft dr Vera van den Berg hier onderzoek naar gedaan. Met verschillende experimenten keek ze of kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool direct na het uitvoeren van een ‘beweegbreak’ beter presteerden op cognitieve testen. Ook onderzocht ze het effect van 9 weken lang een dagelijkse ‘beweegbreak’ in de klas op de cognitieve prestaties. Directie, leerkrachten en leerlingen werden gevraagd wat ze vinden van extra bewegen op school én hoe haalbare en leuke beweegprogramma’s er volgens hen uit moeten zien. Van den Berg concludeert dat de ‘beweegbreaks’ uit haar onderzoek de cognitieve prestaties van kinderen niet verbeteren, maar ook niet verslechteren. Scholen zouden dus extra tijd kunnen besteden aan bewegen zonder dat dit ten koste gaat van de cognitieve prestaties van leerlingen. Personeel en leerlingen ervaren zelf diverse voordelen van bewegen op school, zoals verbeterde aandacht, stemming en schoolmotivatie in de klas. Volgens dr Van den Berg is vervolgonderzoek nodig om erachter te komen of bewegen de cognitieve prestaties kan verbeteren, en zo ja in welke vorm.

Gefeliciteerd, Vera!

De nieuwste promovenda van J&G: dr Vera van den Berg! Meer lezen »