dr. Manou Anselma, de nieuwste promovenda van J&G

Op dinsdag 24 november 2020 promoveerde Manou Anselma met haar dissertatie getiteld “Kids in Aktie, lichaamsbeweging en voedingsgedrag”. De verdediging vond online plaats op het YouTube kanaal ‘VU Beadle’s Office’.

Kids in Aktie, een project in Amsterdam-Noord, was een samenwerking van de sportieve buitenschoolse opvang Kids Aktief en Amsterdam UMC. Het project begon met het onderzoeken van problemen op het gebied van leefstijl van 9- tot 12-jarige kinderen. Hiervoor voerden kinderen ook zelf onderzoek uit.

Kinderen die actief participeerden, ontwikkelden hun communicatievaardigheden en groeiden in zelfvertrouwen, samenwerken en leiderschap. Ook kwam de participatie van kinderen hoger op de agenda te staan bij scholen en organisaties in de wijk. Helaas gingen de kinderen niet gezonder eten, drinken of meer bewegen.

Manou beveelt aan dat kinderen altijd een plek aan tafel krijgen bij beslissingen op school of in de wijk die hen of hun leefwereld aangaan. Ook moet het systeem rond het kind, zoals de ouders, actief worden betrokken.

Gefeliciteerd, dr. Anselma!