ABCD - Studie​

Amsterdam Born Children and their Development​

Over de ABCD-studie

De ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Development) is een grootschalig en langlopend onderzoek naar de gezondheid van 8000 in Amsterdam geboren kinderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Vanuit verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen, waaronder afdelingen van het VUmc en de GGD, wordt met de ABCD-studie samengewerkt. Het belangrijkste doel van de ABCD-studie is het onderzoeken van risicofactoren in het vroege leven die een verklaring vormen voor latere gezondheid, gezondheidsverschillen en ziekten. Met deze kennis kunnen we een belangrijke bijdrage leveren om de gezondheid van kinderen zo vroeg mogelijk te bevorderen en daarnaast etnische en sociale ongelijkheid te verkleinen. Inmiddels is fase 4 van de ABCD-studie aangebroken, waarbij een deel van de inmiddels 11-12 jarige kinderen wordt gevolgd. De afdeling Jeugd en Gezondheid van het VUmc voert in dit kader metingen uit om de hoeveelheid lichamelijke beweging, de fitheid (knijp- en sprongkracht, cardiorespiratoire fitheid) en het zitgedrag van de kinderen te meten. Ze doet dit in samenwerking met IRAS.

Onder leiding van Amika Singh (VUmc) wordt met behulp van beweegmeters data over bewegen en zitten verzameld. Het team van Roel Vermeulen leidt de metingen over slaapgedrag en lichtexpositie. Binnen fase 4 van de ABCD-studie voeren de kinderen op school onder andere een intelligentietest uit en een test voor het werkgeheugen. Dit wordt gedaan in samenwerking met Reinout Wiers (YIELD). Het doel is om op deze manier bij ongeveer 400 kinderen objectieve gegevens te verzamelen over hun fitheid, cognitie, beweeg-, zit-, en slaapgedrag. Met behulp van eerdere metingen in de ABCD-studie zullen we vervolgens de associaties tussen bewegen, zitten en cognitie bij deze kinderen proberen te ontrafelen.

Meer weten over de ABCD-studie? Surf hier naar de ABCD-website.

Video afspelen
Quint Olislagers
Foto Sara Dieduksman
Cathy Brouwer
Nikki Jongeneel

Onderzoekers

dr. Tanja Vrijkotte

Noekie van Lieshout, MSc.

Quint Olislagers, MSc.

Hanan Bozhar, MSc.

Sara Dieduksman, MSc.

Siyu Zhou, MSc.

Nikki Jongeneel, MSc.

Cathy Brouwer, MSc.

Jasmijn van Heijst, MSc.,