J&G Nieuws

“Participation leads to better quality, more impactful research” – interview by Springer Nature

As Part of Springer Nature’s strategic partnership with The Association of Universities in the Netherlands, Springer Nature has interviewed Prof. Dr. Mai Chin A Paw to learn more about creating social impact through participatory research.

Photographer: Bob Bronshoff

"Essentially, participatory research is all about getting to grips with and truly understanding the lives of the people you’re studying – and taking into account their preferences, needs and wishes. I believe this leads to better quality, more impactful research because it helps us to understand the problems that really need solving. "

Prof. Dr. Mai Chin A Paw

Click here to read the whole interview and learn more about participatory action research and what its potential is for creating social impact:

Exploring societal impact: “Participation leads to better quality, more impactful research.”

dr. Manou Anselma, de nieuwste promovenda van J&G

Op dinsdag 24 november 2020 promoveerde Manou Anselma met haar dissertatie getiteld “Kids in Aktie, lichaamsbeweging en voedingsgedrag”. De verdediging vond online plaats op het YouTube kanaal ‘VU Beadle’s Office’.

Kids in Aktie, een project in Amsterdam-Noord, was een samenwerking van de sportieve buitenschoolse opvang Kids Aktief en Amsterdam UMC. Het project begon met het onderzoeken van problemen op het gebied van leefstijl van 9- tot 12-jarige kinderen. Hiervoor voerden kinderen ook zelf onderzoek uit.

Kinderen die actief participeerden, ontwikkelden hun communicatievaardigheden en groeiden in zelfvertrouwen, samenwerken en leiderschap. Ook kwam de participatie van kinderen hoger op de agenda te staan bij scholen en organisaties in de wijk. Helaas gingen de kinderen niet gezonder eten, drinken of meer bewegen.

Manou beveelt aan dat kinderen altijd een plek aan tafel krijgen bij beslissingen op school of in de wijk die hen of hun leefwereld aangaan. Ook moet het systeem rond het kind, zoals de ouders, actief worden betrokken.

Gefeliciteerd, dr. Anselma!

De nieuwste promovenda van J&G: dr Vera van den Berg!

Op maandag 13 januari 2020 promoveerde Vera van den Berg met haar dissertatie getiteld “SMART MOVES! Bewegen om beter te kunnen leren?”. Volgens onze collega, Daniëlle van der Aa, was het “een leuke en spannende dag! De opponenten kwamen uit heel het land en stelden interessante vragen. Zo werd er een vraag gesteld over de duur van de beweegbreaks: zou er bij een langere duur van de beweegbreak wel effect op cognitieve prestaties gevonden worden? Ook werd er een vraag gesteld over het effect van yoga op de cognitieve prestaties. Vera had op alle vragen een goed antwoord paraat en er ontstonden interessante discussies, dus het was jammer dat het na een uur al weer voorbij was.”

Verbetert bewegen cognitieve prestaties bij kinderen? Het is algemeen bekend: bewegen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. De afgelopen jaren zijn onder meer onderzoekers op zoek naar een antwoord op de vraag of bewegen ook de cognitieve prestaties van kinderen kan verbeteren. Kunnen beweegmomenten in de klas er bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen zich beter kunnen concentreren? En hoe lang of wat voor soort beweging is daar voor nodig? In haar promotieonderzoek heeft dr Vera van den Berg hier onderzoek naar gedaan. Met verschillende experimenten keek ze of kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool direct na het uitvoeren van een ‘beweegbreak’ beter presteerden op cognitieve testen. Ook onderzocht ze het effect van 9 weken lang een dagelijkse ‘beweegbreak’ in de klas op de cognitieve prestaties. Directie, leerkrachten en leerlingen werden gevraagd wat ze vinden van extra bewegen op school én hoe haalbare en leuke beweegprogramma’s er volgens hen uit moeten zien. Van den Berg concludeert dat de ‘beweegbreaks’ uit haar onderzoek de cognitieve prestaties van kinderen niet verbeteren, maar ook niet verslechteren. Scholen zouden dus extra tijd kunnen besteden aan bewegen zonder dat dit ten koste gaat van de cognitieve prestaties van leerlingen. Personeel en leerlingen ervaren zelf diverse voordelen van bewegen op school, zoals verbeterde aandacht, stemming en schoolmotivatie in de klas. Volgens dr Van den Berg is vervolgonderzoek nodig om erachter te komen of bewegen de cognitieve prestaties kan verbeteren, en zo ja in welke vorm.

Gefeliciteerd, Vera!

Welcome to our new, updated website.

We are very happy to have you here! Please feel free to browse around and take a look at what our team has to offer. We have multiple projects running aiming to improve the wellbeing of youth. Stop by from time-to-time to take a look at what’s new, including updates about events, new projects, etc. Stay tuned for more!