YoPA

Wij geloven dat je de gezondheid en het welzijn van jongeren alleen goed kunt verbeteren, als je dit doet in nauwe samenwerking met hen zelf.

Over YoPA

YoPA heeft tot doel om jongeren in kwetsbare situaties te stimuleren meer te bewegen, minder stil te zitten en voldoende te slapen (24-uurs beweeggedrag) om zo hun welzijn te verbeteren. Om dit te bereiken, werken wij in YoPA van begin tot eind nauw samen met jongeren. Dit doen wij in maar liefst vier landen tegelijkertijd: Denemarken, Nederland, Nigeria en Zuid Afrika.

Wist je dat wereldwijd slechts 22% van de jongens en 12% van de meisjes aan de volksgezondheidsrichtlijnen voor lichaamsbeweging voldoet? Bestaande programma’s om lichaamsbeweging bij jongeren te stimuleren blijken nauwelijks effect te hebben. Deze programma’s zijn namelijk voor het overgrote deel top-down ontwikkeld met een beperkte inbreng van jongeren zelf. Daardoor sluiten deze niet goed aan op hun behoeften en interesses. Bovendien zijn deze programma’s voornamelijk gericht op gedragsverandering van de jongere zelf, terwijl de rol van de sociale en fysieke omgeving buiten beschouwing wordt gelaten.

YoPA combineert participatief actieonderzoek met jongeren met een systeem aanpak gericht op de herinrichting van de openbare ruimte. Samen met jongeren wordt onderzocht waarom zij bijvoorbeeld te weinig bewegen en waar zij behoefte aan hebben. Samen met jongeren en andere belanghebbenden worden oplossingen bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd in de openbare ruimte. En samen met jongeren wordt geëvalueerd in hoeverre deze door hen bedachte oplossingen succesvol zijn in het stimuleren van hun gezonde 24-uurs beweeggedrag. Deze werkwijze maakt YoPA uniek.

YoPA wordt uitgevoerd door een internationaal consortium. Dit consortium bestaat uit onderzoekers, professionals op het gebied van de publieke gezondheidszorg en stadsinrichting, en professionals op het gebied van jeugdparticipatie. Deze onderzoekers en professionals wonen en werken in  België, Denemarken, Nederland, Nigeria, Portugal en Zuid Afrika. Gezamenlijk doen zij hun uiterste best om jongeren gezond en gelukkig te laten opgroeien.

Wil je meer weten over YoPA? Kijk dan op onze website.

YoPA wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Geuite standpunten en meningen in YoPA zijn die van de auteur en hoeven niet overeen te komen met die van de Europese Unie of de subsidieverstrekker HADEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverstrekker kan daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.

Teatske
Jesse Vargas

Onderzoekers

Dr Leonie Klaufus

Dr Teatske Altenburg

Prof dr Mai Chin A Paw

Jesse Vargas, MA

Leto Demetriadou, MSc