LIKE

Lifestyle Innovations based on youth’s Knowledge and Experience

About Like

Het project, LIKE (Lifestyle Innovations Based on youth’s Knowledge and Experience), is een vijfjarig project waarin het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren in de transitieperiode van basis- naar middelbare school (10-14 jaar) met een lage sociaaleconomische positie centraal staat. Het onderzoek vindt plaats in Amsterdam Oost. Onder leefstijl worden in dit project bewegen, zitgedrag, voeding en slaap verstaan. Participatie van de doelgroep staat binnen dit project centraal. In co-creatie met jongeren, hun ouders en andere belangrijke stakeholders gaan we op zoek naar mogelijkheden om een gezonde leefstijl in Amsterdam Oost te stimuleren. Het hele systeem, thuis, op school en in de buurt, rondom de jongeren wordt daarbij geïnventariseerd en betrokken bij het onderzoek. Dit project richt zich op alle jongeren, zowel in preventie- als in zorgsetting. Voor meer informatie: http://like-onderzoek.nl/home-2/

Inspiratiegids co-creatie

Binnen LIKE werken we samen met Stichting Alexander, een landelijke organisatie voor jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek. Stichting Alexander heeft een Inspiratiegids co-creatie uitgebracht gebaseerd op de ervaringen opgedaan binnen LIKE.

Deze gids is speciaal voor iedereen die met kinderen en jongeren aan de slag wil om in co-creatie samen te werken aan een gezonde leefstijl. Beleidsmakers van stadsdelen en gemeenten, onderzoekers, jongerenwerkers, docenten: doe er je voordeel mee!

Je vindt de Inspiratiegids co-creatie hier.

Teatske

Onderzoekers

Meredith Overman, MSc.

Helga Emke, MSc.

Dr. Teatske Altenburg

Prof. Dr. Mai Chin A Paw