I Act

about I ACT

In Nederland – en ook specifiek binnen academische instellingen – komt racisme voor. Om hier iets tegen te doen binnen ons eigen onderzoeksinstituut zijn we in januari 2021 gestart met het project I Act: Co-designing actions supporting racial justice driving inclusive implementation science. Het doel van I Act is dat mensen van kleur gelijkwaardig worden behandeld in de academische cultuur en volksgezondheidsonderzoek, door het stimuleren van 1) een inclusief klimaat binnen ons onderzoeksinstituut en 2) inclusief implementatieonderzoek dat leidt tot meer effectieve interventies van hogere kwaliteit zodat zij uiteindelijk gezondheidsverschillen kunnen verkleinen. In een iteratief proces waarin we gebruik maken van design thinking, gaan we acties co-creëren met collega’s. De ontwikkelde acties kunnen worden geïmplementeerd in onderzoek en onderwijs.

Onderzoekers

Manou Anselma, PhD.

Prof. Dr. Mai Chin A Paw