We stand for innovative, high-quality, and socially relevant research that contributes to the healthy upbringing of our youth.

Prof. Dr. Mai Chin A Paw

Section chair

Our Mission & Vision

The research of the Child & Adolescent Public health Research and Innovation section falls under the Department of Public & Occupational Health of Amsterdam UMC and is carried out within the Amsterdam Public Health research institute.

Youth grows up happy

CAPRI focuses on scientific research that contributes to optimal opportunities for the healthy and happy growing up of young people; from -9 months to 19 years.

Connection between research & practice

Together with JGZ organizations, we form the Academic Workshop for CAPRI. We conduct research in and together with practice.

Multidisciplinary, innovative, social research

Our research is multidisciplinary, innovative and socially relevant and ranges from risk factors to health effects and from development to evaluation of intervention programs.

Constant innovation

We continue to develop to remain distinctive and innovative.

Wij staan voor innovatief, kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek dat bijdraagt aan het gezond opgroeien van onze jeugd.

Prof. dr. Mai Chin A Paw

Sectievoorzitter

Onze Missie & Visie

Het onderzoek van de onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid (J&G) valt onder de afdeling Sociale Geneeskunde van Amsterdam UMC en wordt uitgevoerd binnen het Amsterdam Public Health research institute.

Gelukkig opgroeien van de jeugd

J&G richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan optimale kansen op het gezond en gelukkig opgroeien van de jeugd; van -9 maanden tot 19 jaar.

Verbinding tussen onderzoek en praktijk

Samen met JGZ-organisaties vormen wij de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid. We doen onderzoek in en samen met de praktijk.

Multidisciplinair, innovatief, maatschappelijk onderzoek

Ons onderzoek is multidisciplinair, innovatief en maatschappelijk relevant en reikt van risicofactoren tot gezondheidseffecten en van ontwikkeling tot evaluatie van interventieprogramma's.

Voortdurende innovatie

We blijven doorontwikkelen om onderscheidend en vernieuwend te blijven.
Sinds 1999 ben ik als bewegingswetenschapper en epidemioloog werkzaam bij het VUmc. Per 1 januari 2014 ben ik benoemd tot hoogleraar Sociale Geneeskunde in het bijzonder de epidemiologie van jeugd en gezondheid. Als voorzitter van de sectie Jeugd en Gezondheid, ben ik betrokken bij een scala aan onderzoeksprojecten onder meer gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het ontrafelen van gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit en zittend gedrag bij de jeugd. Vanwege hun unieke blik en kennis over hun eigen leefwereld doe ik niet alleen onderzoek náár kinderen maar ook met ze.

Prof. dr. Mai Chin A Paw

Sectievoorzitter

Als bewegingswetenschapper ben ik in 2008 gepromoveerd op een (fundamenteel) spierfysiologisch onderwerp. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij het VUmc binnen de sectie Jeugd en Gezondheid en doe ik toegepast onderzoek. Ik ben betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten gericht op de gezondheidseffecten van bewegen en zittend gedrag bij kinderen, en hoe de leefstijl van kinderen geoptimaliseerd kan worden zodat zij gezond opgroeien. Omdat kinderen experts zijn van hun eigen leefwereld, doe ik niet alleen onderzoek naar kinderen maar ook mét kinderen.

dr. Teatske Altenburg

Associate Professor

Na mijn promotie over communicatie tussen jonge kinderen en ouders in leer- en instructiesituaties (1995), en postdoc onderzoek naar professionele communicatie in de jeugdzorg, verliet ik de universiteit. Ik heb me toegelegd op toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg in de multiculturele samenleving. Sinds 2014 ben ik coördinator van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid. Een structurele samenwerking tussen de sectie Jeugd en Gezondheid en zes JGZ organisaties in Noord-Holland. De JGZ ziet alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 in Nederland; zij verdienen de beste preventie en zorg.

dr. Mariëtte Hoogsteder

Coordinator van Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid

Na mijn promotie bij de afdeling biologische psychologie aan de VU, werk ik sinds 2001 als epidemioloog bij de afdeling sociale geneeskunde van het AMC. Sinds 2010 ben ik projectleider van de ABCD-studie. Het doel van deze studie is het onderzoeken van factoren in het vroege leven die bijdragen aan optimale gezondheid en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap. Naast het geven van onderwijs en het coördineren van diverse dataverzamelingen en onderzoeken met ABCD gegevens, ligt mijn persoonlijke interesse op het gebied van overgewicht en cardiovasculaire ontwikkeling van kinderen en het verklaren van sociaaleconomische en etnische verschillen.

dr. Tanja Vrijkotte

Projectleider - ABCD Studie

Na mijn master International Public Health aan de VU heb ik 12 jaar als onderzoeker bij de GGD Amsterdam gewerkt. In samenwerking met de GGD Amsterdam ben ik binnen de sectie Jeugd en Gezondheid van Amsterdam UMC in 2022 gepromoveerd op de (vroeg)signalering van angst en depressie bij kinderen en adolescenten in de publieke gezondheidszorg. In deze sectie werk ik sinds 2023 als senior onderzoeker voor het internationale onderzoeksproject YoPA. Het doel van deze studie is om samen met jongeren (12-18 jaar) in vier landen interventies te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren om zo hun leefstijl, gezondheid en welzijn te verbeteren.

dr. Leonie Klaufus

Senior onderzoeker

As a PhD holder in Artificial Intelligence, I am engaged in pioneering research and innovation, driving positive transformations in individuals' health behaviours through applying advanced artificial intelligence techniques. Currently, I am working as a researcher in LABDA, toward advancing the analysis method of child and adolescent movement data. With a wealth of knowledge and a commitment to improving public health, I am at the forefront of revolutionizing healthcare through technology and data analysis.

dr. Fawad Taj

Senior onderzoeker

Vanwege mijn interesse in gezondheidsbevordering, ben ik sinds juni 2016 begonnen als onderzoeker in opleiding bij het Amsterdam UMC (locatie VUmc) binnen de sectie Jeugd en Gezondheid en de GGD Amsterdam, bij de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en Sarphati Amsterdam, research for healthy living. Het project omvat het ontwikkelen van een preventieve interventie met behulp van Intervention Mapping om gezond slaapgedrag te stimuleren onder Amsterdamse kinderen in de leeftijd 6-9 jaar.

dr. Laura Belmon

Postdoc

Ik ben arts Maatschappij en Gezondheid profiel Jeugd bij de GGD Amsterdam en promovenda bij het Amsterdam UMC. Mijn promotie traject is ontstaan uit een persoonlijke wens om slaap en de gezondheidseffecten van slaap te verbeteren bij pasgeborenen. In mijn studies gebruik ik data van de ABCD-studie, het Sarphati-cohort en van een gerandomiseerde studie aan de UvA. De resultaten moeten zoveel mogelijk bruikbaar zijn binnen de praktijk.

dr. Margreet Harskamp-van Ginkel, MD

Arts-onderzoeker

dr. Sumayah Vandenbussche

Docent

Albertine Baauw, MSc.

Promovenda

Om mensen beter te begrijpen en te helpen met behulp van de inzet van computers, specialiseerde ik me tijdens mijn master Artificial Intelligence in het bestuderen van cognitieve processen door middel van verschillende AI-technieken. In 2019 startte ik als junior onderzoeker binnen het project My Little Moves. Ik houd me enerzijds bezig met het ontwikkelen van een meetmethode voor bewegingen bij jonge kinderen en anderzijds met het vertalen van bewegingsdata naar ‘sequence maps’, deze specificeren hoe verschillende bewegingsintensiteiten gedurende de dag worden afgewisseld. Hierin spreekt het me erg aan dat ik middels een technische benadering kan bijdragen aan de gezondheidszorg.

Annelinde Lettink, MSc.

Promovenda

Bianca Fortuin, MSc.

Promovenda

Nadat ik mijn HBO opleiding Biologie en medisch laboratorium in de richting moleculaire onderzoek had afgerond besloot ik om verder te studeren en de premaster en master Health Sciences te starten. In augustus 2023 ben ik afgestudeerd en vanaf oktober gestart met werken als onderzoeksassistent bij de ABCD-studie. Mijn master thesis heb ik geschreven met bestaande data van ABCD-studie en op het moment help ik mee met de verzameling van data van de nieuwe meetronde. Het onderzoek heeft mij altijd al aangesproken en daarom ben ik ook blij dat ik een bijdrage kan leveren aan het verzamelen van nieuwe data bij de ABCD-studie.

Cathy Brouwer, MSc.

Onderzoeker

After completing the Research Masters in Global Health from the VU and working for two years as a junior researcher and lecturer at the Athena Institute, I have developed a particular interest and expertise in participatory methods and working across the disciplines of technology and public health. Building on this knowledge, I have the opportunity as a PhD candidate on the EU-funded SmartCHANGE project to explore co-creation/participation with numerous stakeholders across four different countries. By designing a risk-prediction app that uses Explainable AI, the project aims to prevent illness later in live by fostering healthy lifestyle/habits in children and youth.

Claudia Dictus, MSc.

Promovenda

I am Dee-dee and I am a research assistant for the project VMBO Sport Lab to facilitate physical activity for students enrolled in VMBO. After graduating in 2011 with my BA in Exercise Science, I grew more interested in how to use research to develop tools and strategies for behavior change. I graduated in 2015 with my Master in Public Health with a focus in health education. Since then, I’ve worked on a variety of themes within adolescent health, such as physical activity, sexual health, and positive youth development programs. I’ve also worked on university student wellness programs, and developed coursework and curricula for students studying to become substance use disorder therapists.

Dee-dee Gintel, MSc.

Onderzoeksassistent

Na een bachelor Voeding en Gezondheid heb ik in 2016 de master Gezondheid en Maatschappij aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum afgerond. Binnen deze master richtte ik me op het stimuleren van gezond voedingsgedrag bij kinderen en voerde ik onderzoek uit in zowel binnen- als buitenland. Sinds juli 2016 ben ik werkzaam als Onderzoeker in Opleiding bij VUmc Sociale Geneeskunde in samenwerking met de GGD Amsterdam. Ik zet me in om het gezonde voedingsbeleid van Jump-in te evalueren. Jump-in ondersteunt basisscholen in Amsterdamse achterstandswijken om gezond beweeg- en eetgedrag onder hun leerlingen te stimuleren.

Froukje Takens, MSc.

Promovenda

In 2020 heb ik de Research Master in Health Sciences afgerond aan de Erasmus Universiteit. Gedurende mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar sociaaleconomische ongelijkheid van kankerscreening gebruik in Europa. Ik streef naar een gezond Nederland waarin de jeugd kansrijk kan opgroeien. Mede hierom ben ik begonnen als promovenda bij J&G. Mijn promotieonderzoek in samenwerking met het Urban Mental Health Centrum richt zich op het ontstaan van affectieve en verslavingsstoornissen bij jongeren in een grootstedelijke context. Daarnaast draag ik bij aan een nieuwe onderzoeksfase binnen de ABCD-cohort waarbij de mentale gezondheid en welzijn van adolescenten in kaart wordt gebracht.

Hanan Bozhar, MSc.

Promovenda

Na mijn bachelor Gezondheid en Leven heb ik de master Management, Policy Analysis, and Entrepreneurship in Health and Life Sciences gedaan aan de VU. Ik doe een promotietraject bij het LIKE programma, dit valt onder de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Het doel van het project is om in samenwerking met jongeren, ouders en de buurt in Amsterdam Oost een duurzame aanpak te ontwikkelen gericht op het verbeteren van de gezondheid. Ik vind het belangrijk dat de interventies ontwikkeld worden door de doelgroep zelf, omdat het dan beter is aangepast aan hun wensen en behoeften.

Helga Emke, MSc.

Promovenda

Na de afronding van mijn opleidingen pedagogische wetenschappen en sociologie ben ik begin 2020 begonnen aan mijn promotieonderzoek naar de JOGG-aanpak. JOGG is een integrale aanpak die gericht is op het bevorderen van gezonde leefstijl preventie van overgewicht bij kinderen en jongeren, die op dit moment in ruim 150 gemeenten in Nederland wordt ingezet. Binnen het huidige onderzoek wordt gekeken naar de manieren waarop de JOGG-aanpak binnen verschillende gemeenten vorm krijgt en of de werkwijze van JOGG effectief is om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken en een gezonde leefstijl te bevorderen.

Irma Huiberts, MSc.

Promovenda

In 2015 ben ik afgestudeerd als arts in Nijmegen. Na mijn opleiding heb ik op verschillende plekken ervaring opgedaan binnen de zorg voor kinderen en jongeren. In maart 2022 heb ik mijn opleiding tot Jeugdarts afgerond. Sindsdien ben ik bezig met de vervolgspecialisatie tot Arts Maatschappij & Gezondheid en ben ik werkzaam binnen deze onderzoeksectie. Momenteel werk ik aan een project waarbij we kijken naar de samenhang tussen de Apgar-score bij de geboorte en de ontwikkeling van kinderen op de lange termijn.

Jacinta Büttner, MD 

Onderzoeker

In 2021 rondde ik mijn research master Global Health aan de Vrije Universiteit af. Tijdens deze master ontdekte ik mijn interesse in onderzoek waarin je mét de doelgroep werkt in plaats van het zelf invullen voor de doelgroep. Zo ontwikkel je in mijn ogen interventies die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep en die duurzamer zijn. In de afgelopen jaren heb ik mij veel gericht op patiëntgerichte zorg. Sinds januari 2023 werk ik als junior onderzoeker bij Jeugd en Gezondheid op het project Huilen, Troosten en Slapen. Daarbij bekijken of we (aanstaande) ouders een extra steuntje in de rug kunnen geven door ze een effectieve troostmethode (de Happiest Baby-methode) aan te leren.

Jamie van Someren, MSc.

Junior onderzoeker

Ik wil mensen op een creatieve manier helpen om samen hun gezondheid te verbeteren. Daarom heb ik van 2020 tot 2021 de master Health Education and Promotion gevolgd. Tijdens mijn master heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat bevolkingsgroepen zelf meedenken met projecten en helpen om het onderzoek te verbeteren. Ik wil zorgen dat gezondheidsbevorderende projecten effectief zijn en dat ze bij de juiste mensen terecht komen. Op die manier dragen we bij aan de gezondheid van kinderen op basis van bewezen technieken. Binnen J&G ondersteun ik Prof. Mai Chin A Paw en de AWJG.

Jasmijn van Heijst, MSc.

Persoonlijk assistent van
Prof. dr. Mai Chin A Paw

In 2015 ben ik afgestudeerd bij de Vrije Universiteit als bewegingswetenschapper. Aangezien ik erg geïnteresseerd ben in het monitoren van fysieke ontwikkeling van kinderen, heb ik na mijn opleiding onderzoek gedaan aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. Hier heb ik de fysieke fitheid en motorische coördinatie van 9-jarige kinderen in Suriname onderzocht. Na 3 jaar gewerkt te hebben als onderzoekscoördinator in het VUmc, ben ik in november 2019 begonnen als promovendus binnen de sectie Jeugd en Gezondheid. Hier werk ik aan het project ‘’My Little Moves’’, waar we onderzoek doen naar het optimale 24-uurs beweegpatroon voor groei- en ontwikkeling van 0-4 jarige kinderen.

Jelle Arts, MSc.

Promovendus

With an anthropology background, my research interests converge at the intersection of (material) culture, the built environment, and health. If we are to picture the complexity of health inequality as an intricate tapestry, my commitment is to unravel this network of structural, systemic, and sociocultural factors by pulling on one thread at a time. As a PhD Candidate in the YoPA project, my work contributes to innovative, youth-centered co-creation processes, aiming to develop sustainable solutions for pressing societal challenges.

Jesse Vargas, MA.

Promovendus

As a Marie Curie PhD fellow based at the Amsterdam VUmc, I hold the position of ESR1 as part of the Health Cascade project (ITN). My PhD focus is on theory-based principles for co-creation in Public Health. My academic background is in the Social Sciences discipline; I hold both a Master of Science in Social Policy and Social Research, and a Bachelor of Science in Population and Geography. I’m passionate about reducing health inequalities and improving the lives of diverse populations via policy and research development. I have a robust exposure to data analytics, evidence-based research, policy, consultancy, and project management.

Katrina Messiha, MSc.

Promovenda

With an interdisciplinary background in Global health, Social-cultural Anthropology and Occupational therapy, my research interests are directed at solving complex health issues embedded within social-environmental contexts, empowering local communities towards sustainable and equitable health outcomes using innovative research methods. As part of the EU-funded Health CASCADE project, I am applying methods and principles of co-creation to shape activity-friendly urban environments together with youths and stakeholders in SE Amsterdam. Additionally, I will evaluate this process of co-creation with the goal of developing a robust public health co-creation methodology toolkit, informed by scientific evidence and real-world applications.

Kunshan Goh, MSc.

Promovenda

As an architect and urban planner, my expertise lies in planning and designing urban spaces with a focus on social inclusiveness, place identity, and resiliency. I believe that urban design has a decisive impact on health and well-being. End users play a critical role as facilitators of participative processes, fostering the creation of resilient spaces and communities. As part of the YoPA team, I contribute to youth-centered co-creation planning processes and strategies for environmental interventions, seeking to cause positive change in youth lifestyle, health, and wellbeing.

Leto Demetriadou, MSc.

Promovenda

I am a Marie Curie PhD fellow from Japan, working on the LABDA project. Throughout the project, I aim to identify behavior profiles across subgroups using advanced data analysis and advise stakeholders to create clearer and more detailed public health recommendations. My background lies in the intersection of Biology, Psychology, and Clinical Medicine. I have been exploring a way to contribute to health not only through scientific publications but also through practical solutions for societies. I am very happy to finally step into this opportunity where I can work on research to promote better health for people.

Mari Sone, MSc.

Promovenda

Ik heb in 2021 mijn opleiding tot jeugdarts KNMG afgerond en ben nu in opleiding tot arts maatschappij en gezondheid bij het Amsterdam UMC. Vanuit mijn rol als jeugdarts ben ik gemotiveerd om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg te optimaliseren door jongeren een centrale rol hierin te geven. Sinds 2022 promoveer ik daarom op het YHC4VMBO project waarin we samen mét jongeren op het VMBO een nieuwe JGZ-aanpak ontwikkelen en evalueren.

Maya Deconinck, MSc.

Promovenda

Tijdens en na mij studie ben ik werkzaam geweest als museumdocent bij het Fotografiemuseum in Amsterdam op projecten waarbij fotografie als medium werd gebruikt om het gesprek aan te gaan over en te reflecteren op uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Verder ben ik werkzaam geweest als research assistent bij diverse projecten omtrent gezondheidsbevordering. Sinds september 2017 ben ik werkzaam als promovendus binnen het project LIKE. Met dit project trachten wij in co-creatie met kinderen, ouders en de buurt een duurzame aanpak te ontwikkelen gericht op het bevorderen van gezond gedrag in Amsterdam Oost. Naast mijn werk als promovendus ben ik actief als vrijwilliger bij de IMC Weekendschool en Dokters van de Wereld.

Meredith Overman, MSc.

Promovenda

Marie Curie PhD Fellow in the project ‘Impact of evidence-based co-creation of the urban environment together with youth’.

The aim of my work is to apply evidence-based methodology to co-create activity-friendly environments together with youth, urban planners, and other relevant stakeholders in the community and to subsequently evaluate the impact of the co-created built environment together with youth. My background lies architecture and spatial planning with a focus on inclusive planning spanning over facets, such as socio-economic equity, ableism, health and age-based prejudice regarding mobility and urban space.

Sara Rachdan, MSc.

Promovenda

Mijn naam is Mieke Peters en ik werk sinds december 2022 bij CAPRI. Ik werk als jeugdarts/arts M+G in Limburg-Noord en ben een externe PhD-student van de Universiteit Maastricht. Als onderdeel van mijn PhD werk ik als onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Ik werk bij het Happiest Baby Project, geleid door Margreet Harskamp, waar ik focus op genderverschillen in de ervaring en uitvoering van moeder- en vaderschap.

Mieke Peters, MSc.

Promovenda

Ik heb enkele jaren als verpleegkundige in een ziekenhuis en revalidatiecentrum gewerkt. Naast het direct werken met patiënten, ben ik ook altijd geïnteresseerd geweest in onderzoek en preventie. Daarom besloot ik om de masteropleiding Health Sciences te studeren met daarbij de specialisatie International public health. Vanaf begin 2023 ben ik werkzaam als onderzoeksmedewerker bij de ABCD-studie en houd ik me bezig met de coördinatie en uitvoering van de data-verzameling van de nieuwe meetronde. In deze functie kan ik veel leren over onderzoek doen en een bijdrage leveren aan kennis en ontwikkeling op het gebied van de gezondheid van kinderen en volwassenen.

Nikki Jongeneel, MSc.

Research coordinator - ABCD Studie

Na het behalen van mijn bachelor Voeding & Dietetiek ben ik gelijk de master Health Science gestart. Niet verwonderlijk, heb ik tijdens deze master gekozen voor de specialisatie Nutrition & Health. Mijn master scriptie heb ik geschreven op de data van de ABCD-studie. Tijdens deze stage merkte ik dat ik het meeste plezier had in het werken met cijfertjes (de analyses). Toen er direct na mijn stage in 2014 bij de ABCD-studie een data-manager vacature was, heb ik gelijk gereageerd en nu werk ik er nog steeds! Naast de data-management klussen, coördineer ik ook de onderzoeksfases van de ABCD-studie waaronder lichamelijke metingen en vragenlijstonderzoek.

Noekie van Lieshout, MSc.

Data Manager - ABCD Studie

Nadat ik mijn bachelor Gezondheid en Leven en mijn master Health Sciences gevolgd heb aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ben ik aan de slag gegaan als data steward bij het Amsterdam UMC. Ik werk voor de ABCD-studie en voor een ander onderzoek van het Amsterdam UMC, de HELIUS-studie. Als data steward regel ik allerlei verschillende zaken om onderzoeken heen die betrekking hebben op het datamanagement en ben ik een verbindende factor tussen de cohortonderzoeken en andere afdelingen van het ziekenhuis.

Quint Olislagers, MSc.

Data Steward - ABCD Studie

Na het afronden van mijn bachelor Liberal Arts en Sciences aan het Amsterdam University College, ben ik in 2021 afgestudeerd voor de Master Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens mijn academische jaren heb ik een speciale interesse ontwikkeld voor data en statistische analyse. Toen ik de mogelijkheid zag om datamanagement assistent te worden voor de ABCD-studie, heb ik gesolliciteerd op de functie. Het sluit goed aan bij mijn interesses en toekomstige loopbaanontwikkeling. Als datamanagement assistent ondersteun ik bij de uitvoering van fase 6 van het onderzoek, en alle andere taken gerelateerd aan datamanagement.

Sara Dieduksman, MSc.

Data Manager - ABCD Studie

In 2022, I completed my Medicine Master degree in the department of Obstetrics and Gynecology at Sichuan University. During my master period, I chose the Reproductive Endocrinology specialization. I did both fundamental medical research and clinical trials about polycystic ovary syndrome in young women and diseases’ association with intrauterine environments. My PhD research is based on the ABCD cohort study, in which I aim to explore the association of puberty onset with early life factors and potential subsequent influence on adolescents. I think it is meaningful to find some maternal factors that may affect offspring’s development and to promote a healthier lifestyle during peri-pregnancy.

Siyu Zhou, MSc.

Promovenda

Jasmijn van Heijst, MSc

Ik wil mensen op een creatieve manier helpen om samen hun gezondheid te verbeteren. Daarom heb ik van 2020 tot 2021 de master Health Education and Promotion gevolgd. Tijdens mijn master heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat bevolkingsgroepen zelf meedenken met projecten en helpen om het onderzoek te verbeteren. Ik wil zorgen dat gezondheidsbevorderende projecten effectief zijn en dat ze bij de juiste mensen terecht komen. Op die manier dragen we bij aan de gezondheid van kinderen op basis van bewezen technieken. Binnen J&G ondersteun ik Prof. Mai Chin A Paw en de AWJG.

Mari Sone

Mari Sone, MSc

I am a Marie Curie PhD fellow from Japan, working on the LABDA project. Throughout the project, I aim to identify behavior profiles across subgroups using advanced data analysis and advise stakeholders to create clearer and more detailed public health recommendations. My background lies in the intersection of Biology, Psychology, and Clinical Medicine. I have been exploring a way to contribute to health not only through scientific publications but also through practical solutions for societies. I am very happy to finally step into this opportunity where I can work on research to promote better health for people.

Prof Dr Mai Chin A Paw

Sinds 1999 ben ik als bewegingswetenschapper en epidemioloog werkzaam bij het VUmc. Per 1 januari 2014 ben ik benoemd tot hoogleraar Sociale Geneeskunde in het bijzonder de epidemiologie van jeugd en gezondheid. Als voorzitter van de sectie Jeugd en Gezondheid, ben ik betrokken bij een scala aan onderzoeksprojecten onder meer gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het ontrafelen van gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit en zittend gedrag bij de jeugd. Vanwege hun unieke blik en kennis over hun eigen leefwereld doe ik niet alleen onderzoek náár kinderen maar ook met ze.

Jasmijn van Heijst, MSc.

Persoonlijk assistent van
Prof. dr. Mai Chin A Paw

Beeldend denker

Ik wil mensen op een creatieve manier helpen om samen hun gezondheid te verbeteren. Daarom heb ik van 2020 tot 2021 de master Health Education and Promotion gevolgd. Tijdens mijn master heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat bevolkingsgroepen zelf meedenken met projecten en helpen om het onderzoek te verbeteren. Ik wil zorgen dat gezondheidsbevorderende projecten effectief zijn en dat ze bij de juiste mensen terecht komen. Op die manier dragen we bij aan de gezondheid van kinderen op basis van bewezen technieken. Binnen J&G ondersteun ik Prof. Mai Chin A Paw en de AWJG.

Jasmijn van Heijst, MSc.

Persoonlijk assistent van
Prof. dr. Mai Chin A Paw

Ik wil mensen op een creatieve manier helpen om samen hun gezondheid te verbeteren. Daarom heb ik van 2020 tot 2021 de master Health Education and Promotion gevolgd. Tijdens mijn master heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat bevolkingsgroepen zelf meedenken met projecten en helpen om het onderzoek te verbeteren. Ik wil zorgen dat gezondheidsbevorderende projecten effectief zijn en dat ze bij de juiste mensen terecht komen. Op die manier dragen we bij aan de gezondheid van kinderen op basis van bewezen technieken. Binnen J&G ondersteun ik Prof. Mai Chin A Paw en de AWJG.

Mari Sone

Mari Sone, MSc

I am a Marie Curie PhD fellow from Japan, working on the LABDA project. Throughout the project, I aim to identify behavior profiles across subgroups using advanced data analysis and advise stakeholders to create clearer and more detailed public health recommendations. My background lies in the intersection of Biology, Psychology, and Clinical Medicine. I have been exploring a way to contribute to health not only through scientific publications but also through practical solutions for societies. I am very happy to finally step into this opportunity where I can work on research to promote better health for people.

Prof Mai Chin A Paw

Projects: multiple Sinds 1999 ben ik als bewegingswetenschapper en epidemioloog werkzaam bij het VUmc. Per 1 januari 2014 ben ik benoemd tot hoogleraar Sociale Geneeskunde in het bijzonder de epidemiologie van jeugd en gezondheid. Als voorzitter van de sectie Jeugd en Gezondheid, ben ik betrokken bij een scala aan onderzoeksprojecten onder meer gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het ontrafelen van gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit en zittend gedrag bij de jeugd. Vanwege hun unieke blik en kennis over hun eigen leefwereld doe ik niet alleen onderzoek náár kinderen maar ook met ze.

This page is Wonderful

Participatory research

Vorige slide
Volgende slide
Click Here
Vorige slide
Volgende slide
Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.