ACTS

Over ACTS

Het ACTS (Active Travel to School) -project heeft als doel leerlingen van 11 tot 15 jaar in Europa te stimuleren om vaker met de fiets naar school te gaan. Om dit doel te bereiken wordt een fiets-interventie ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd onder leerlingen. Voor de ontwikkeling van deze interventie wordt een concept mapping-studie uitgevoerd onder adolescenten, ouders en leraren om barrières en facilitators te identificeren voor de doelgroep als het gaat om met de fiets naar school gaan. Op basis van de uitkomsten van deze studie en mogelijk effectieve interventie strategieën uit de literatuur, wordt een interventie van zes maanden ontworpen. De interventie zal in ieder geval bestaan uit een ‘fietsbieb’ met 15 fietsen voor elke school; scholing voor leerlingen, leraren en ouders over weg- en fietsveiligheid; en samenwerking tussen projectpartners, lokale scholen en lokale fietsenwinkels. De resultaten van het ACTS-project zullen gedeeld worden via sociale en online media en de methoden zullen worden gepromoot en ondersteund in lokale scholen.

Het ACTS-project is een samenwerking tussen verschillende Europese universiteiten. Het project wordt gesponsord door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) en het ERASMUS+ Sportprogramma.

COVID-19 update: Wegens de COVID-19-maatregelen was het niet mogelijk om een interventie te implementeren en evalueren. Als alternatief wordt, op basis van de uitkomsten van de concept mapping-studie, een interventie ge-co-creëerd samen met leerlingen.

Teatske

Onderzoekers

Dr. Teatske Altenburg

Prof. Dr. Mai Chin A Paw