My Little Moves

logo blue
GGD Adam logo 2014 var 3 - 385x230 pxl

Inleiding

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij vragen u vriendelijk om samen met uw kind mee te doen aan een onderzoek naar het bewegen van kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC in samenwerking met onderzoekers van het Sarphati Cohort en de GGD Amsterdam. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw toestemming nodig.

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie.

Alle activiteiten die jonge kinderen doen op een dag zijn belangrijk voor hun groei en ontwikkeling. Hierbij gaat het niet alleen om bewegen, maar ook om slapen en zittende activiteiten. Deze activiteiten worden samen de 24-uurs activiteiten genoemd. Het is nog niet bekend hoeveel kinderen van 0 tot 4 jaar oud moeten bewegen, zitten, en slapen om gezond op te groeien. Daarom voeren wij het ‘My Little Moves’ project uit.

Het ‘My Little Moves’ project heeft 3 doelen:

  • het meten van de 24-uurs activiteiten van kinderen van 0 tot 4 jaar oud;
  • het onderzoeken van de relatie van deze 24-uurs activiteiten met de groei en ontwikkeling van jonge kinderen;
  • het onderzoeken van factoren die van invloed zijn op deze 24-uurs activiteiten.

Het onderzoek bestaat uit drie meetmomenten verspreid over maximaal 1,5 jaar: bij de start, na ongeveer 9 maanden en na ongeveer 18 maanden.

Wordt uw kind tijdens het onderzoek 4 jaar oud? Dan hoeft u enkel mee te doen met de metingen tot aan de 4e verjaardag van uw kind.

Als ouder/verzorger bent u als geen ander op de hoogte van de activiteiten van uw kind. Vandaar dat u een belangrijke bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek. Wij vragen uw om per meetmoment (dus maximaal drie keer):

  • De activiteiten van uw kind gedurende 7 dagen in te vullen in de My Little Moves applicatie (app). Voorbeelden van zulke activiteiten zijn buitenspelen, een scherm gebruiken en slapen. Ook worden in de app een paar vragen gesteld over de ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld of uw kind al kan kruipen of lopen. Het invullen van de app duurt maximaal 30 minuten per dag.
  • Een vragenlijst in te vullen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10-15 minuten per keer.

Uw deelname draagt bij aan meer kennis over de 24-uurs activiteiten van kinderen van 0 tot 4 jaar. Uw deelname heeft geen (direct) voordeel voor uzelf. Een nadeel kan zijn dat het u tijd kost.

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.

Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Hoe beschermen we uw privacy?

Om uw privacy en die van uw kind te beschermen geven wij uw gegevens een code. De gegevens die direct naar u en uw kind verwijzen worden dan niet meer gebruikt. De sleutel van de code bewaren we op een beveiligde plek in het Amsterdam UMC. Alleen de onderzoekers weten welke code u en uw kind hebben. Als we deze gegevens verwerken of delen, gebruiken we  alleen die code. In rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u of uw kind ging. U wordt na het einde van het onderzoek op de hoogte gesteld van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en bewaren om de vragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. Het gaat om gegevens zoals de leeftijd, etniciteit, en het geslacht van u en uw kind.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De onderzoeker bewaart uw gegevens 5 jaar. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Koppeling met het Sarphati Cohort

Voor dit onderzoek werkt het Amsterdam UMC samen met de GGD Amsterdam en het Sarphati Cohort. Daarom vragen wij uw toestemming om gegevens van u en uw kind die via de GGD Amsterdam binnen het Sarphati Cohort zijn verzameld te koppelen aan de gegevens van het ‘My Little Moves’ project. De koppeling zal op een veilige manier uitgevoerd worden.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

U kunt de onderzoeker vragen om een elektronische kopie van gegevens die u heeft aangeleverd of die direct bij u gemeten zijn binnen het kader van het ‘My Little Moves’ project. Voor meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de onderzoekers via t.altenburg@amsterdamumc.nl. Amsterdam UMC, locatie VUmc is verantwoordelijk voor het volgen van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent over hoe wordt omgegaan met uw privacy dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vumc.nl. Ook kunt u zelf terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

De toetsingscommissie van de METc van Vumc heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

Mogen wij u na dit onderzoek opnieuw benaderen voor een vervolgonderzoek?

Misschien willen we in de toekomst verder gaan met dit onderzoek. We zouden u dan opnieuw willen benaderen met de vraag of u weer wilt meedoen. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u ons daar toestemming voor geeft.

Voor het meedoen ontvangt uw kind een cadeautje na het eerste meetmoment. Na meetmoment 2 en meetmoment 3 verloten we meerdere leuke prijzen.

 Bij vragen kunt u ons altijd een e-mail sturen via mylittlemoves@amsterdamumc.nl.

Wij hopen dat u mee wilt doen met dit onderzoek! Dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet, Teatske Altenburg, Sanne Veldman, Jelle Arts en Annelinde Lettink

Contactgegevens

Dr. Teatske Altenburg, dr. Sanne Veldman, Jelle Arts en Annelinde Lettink.
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Afdeling Public and Occupational Health
Van der Boechorststraat 7, 1081 BT, Amsterdam
+31 20 444 8337 / mylittlemoves@amsterdamumc.nl