My Little Moves

logo blue

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wilt u samen met uw kind meedoen aan een onderzoek over beweging van jonge kinderen? Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdam UMC. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie.

Alle activiteiten die jonge kinderen doen op een dag zijn belangrijk voor hun groei en ontwikkeling. Hierbij gaat het niet alleen om bewegen, maar ook om slapen en zittende activiteiten. Deze activiteiten worden samen de 24-uurs activiteiten genoemd. Het is nog niet bekend hoeveel kinderen van 0 tot 4 jaar oud moeten bewegen, zitten, en slapen om gezond op te groeien. Daarom voeren wij het ‘My Little Moves’-project uit.

Het ‘My Little Moves’ project heeft 3 doelen:
1) het meten van de 24-uurs activiteiten van kinderen van 0 tot 4 jaar oud;
2) het onderzoeken van de relatie van deze 24-uurs activiteiten met de groei en ontwikkeling van jonge kinderen;
3) het onderzoeken van factoren die van invloed zijn op deze 24-uurs activiteiten.

Het onderzoek bestaat uit drie meetmomenten verspreid over maximaal 1,5 jaar: bij de start, na ongeveer 9 maanden en na ongeveer 18 maanden.

Wordt uw kind tijdens het onderzoek 4 jaar oud? Dan hoeft u enkel mee te doen met de metingen tot aan de 4e verjaardag van uw kind.

Per meetmoment (dus maximaal 3 keer) willen wij graag enkele metingen uitvoeren. Als ouder/verzorger bent u als geen ander op de hoogte van de activiteiten van uw kind. Daarom vragen wij u om gedurende 7 dagen de activiteiten van uw kind in te vullen in de My Little Moves app. Voorbeelden van activiteiten zijn buitenspelen, een scherm gebruiken en slapen. Ook worden in de app een paar vragen gesteld over de ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld of uw kind al kan kruipen of lopen. Het invullen van de app kost maximaal 30 minuten per dag.

Om de belasting voor ouders zo laag mogelijk te houden is dit onderzoek in 3 groepen onderverdeeld. U kunt kiezen aan welke groep u wilt deelnemen. Naast het invullen van de My Little Moves app, vragen we per groep om een aanvullende bijdrage, namelijk:

Groep 1:
Een vragenlijst in te vullen over verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de activiteiten van uw kind. Denk aan demografische gegevens (zoals uw leeftijd en geboorteland) en vragen over uw leefomgeving. Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 30 minuten.

Groep 2:
Een vragenlijst in te vullen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10-15 minuten.

Groep 3:
Onderzoekers komen bij u (in de buurt) langs om enkele metingen uit te voeren. Het gaat om de volgende metingen:

  • Vaardigheid in bewegen: uw kind voert spelend activiteiten uit die passen bij zijn/haar leeftijd, zoals omrollen, lopen of met een bal spelen. Dit duurt ongeveer 30 minuten.
  • Lengte en gewicht: voor deze metingen zal uw kind alleen lichte kleding dragen. Dit duurt maximaal 5 minuten.

Deze metingen worden uitgevoerd door getrainde onderzoekers/onderzoeksassistenten. 

Na deze metingen willen we een kleine (23 x 32,5 x 7,6 mm) en lichte (11 gram) beweegmeter op de heup en pols van uw kind plaatsen. Deze beweegmeters meten hoeveel uw kind beweegt, zit en slaapt. De locatie van uw kind wordt niet gemeten. De beweegmeters zijn verwerkt in een polsbandje (linker foto) en een broekje (rechter foto). Uw kind heeft hier weinig tot geen last van. We willen graag dat uw kind deze beweegmeters gedurende 8 dagen draagt.

Wij vragen u om de beweegmeters bij uw kind af te doen bij water activiteiten (bijvoorbeeld als uw kind in bad gaat), en hierna weer om te doen. Ook vragen wij u uw kind te stimuleren om de beweegmeters te dragen.

In dit filmpje vindt u meer informatie over de metingen in deze groep.

Uw deelname draagt bij aan de meer kennis over de 24-uurs activiteiten van kinderen van 0 tot 4 jaar. Uw deelname heeft geen (direct) voordeel voor uzelf. Een nadeel kan zijn dat het u tijd kost.

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.

Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Hoe beschermen we uw privacy?
Om uw privacy en die van uw kind te beschermen geven wij uw gegevens een code. De gegevens die direct naar u en uw kind verwijzen worden dan niet meer gebruikt. De sleutel van de code bewaren we op een beveiligde plek in het Amsterdam UMC. Alleen de onderzoekers weten welke code u en uw kind hebben. Als we deze gegevens verwerken of delen, gebruiken we alleen die code. In rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u of uw kind ging. U wordt na het einde van het onderzoek op de hoogte gesteld van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en bewaren om de vragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. Het gaat om gegevens zoals de leeftijd, etniciteit, en het geslacht van u en uw kind.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De onderzoeker bewaart uw gegevens 5 jaar. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
U kunt de onderzoeker vragen om een elektronische kopie van gegevens die u heeft aangeleverd of die direct bij u gemeten zijn binnen het kader van het ‘My Little Moves’ project. Voor meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de onderzoekers via t.altenburg@amsterdamumc.nl. Amsterdam UMC, locatie VUmc is verantwoordelijk voor het volgen van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent over hoe wordt omgegaan met uw privacy dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vumc.nl. Ook kunt u zelf terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

De toetsingscommissie van de METc van Vumc heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

Mogen wij u na dit onderzoek opnieuw benaderen voor een vervolgonderzoek?
Misschien willen we in de toekomst verder gaan met dit onderzoek. We zouden u dan opnieuw willen benaderen met de vraag of u weer wilt meedoen. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u ons daar toestemming voor geeft.

Voor het meedoen aan dit onderzoek ontvangt u ontvangt uw kind een cadeautje na het eerste meetmoment. Na meetmoment 2 en meetmoment 3 ontvangt u een cadeaubon van 10 euro. 
Aan het einde van het onderzoek ontvangt u een rapport met de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Bij vragen kunt u ons altijd een e-mail sturen via mylittlemoves@amsterdamumc.nl.

 

Wij hopen dat u mee wilt doen met dit onderzoek! Dank voor uw aandacht.

Contactgegevens

Dr. Teatske Altenburg, Jelle Arts en Annelinde Lettink
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Afdeling Public and Occupational Health
Van der Boechorststraat 7, 1081 BT, Amsterdam
+31 20 444 8337 / mylittlemoves@amsterdamumc.nl