Lekker Gezond

Over Lekker Gezond

Het scholenprogramma Jump-in is onderdeel van de ‘Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2013-2033’, gericht op het terugdringen van overgewicht en obesitas in de stad. Jump-in stimuleert Amsterdamse basisschoolleerlingen om meer te bewegen en gezonder te eten. Het programma richt zich met name op die basisscholen met veel kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische positie en/of niet-Nederlandse etniciteit. Na een succesvolle effect- en procesevaluatie van de Jump-in activiteiten op het gebied van sport en lichamelijke beweging, wordt nu onderzocht wat het effect van het Voedingsbeleid is op het eet- en drinkgedrag van de kinderen. Tevens wordt onderzocht hoe kinderen, ouders en docenten het Voedingsbeleid beoordelen.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid en Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de Gemeente Amsterdam.

Mai-nieuw-scaled

Onderzoekers

Froukje Takens, MSc.

Prof. Dr. Mai Chin A Paw

GGD Amsterdam: J Ujcic-Voortman; V Busch