We stand for innovative, high-quality, and socially relevant research that contributes to the healthy upbringing of our youth.

Prof. Dr. Mai Chin A Paw

Section chair

Our Mission & Vision

The research of the Child & Adolescent Public health Research and Innovation section falls under the Department of Public & Occupational Health of Amsterdam UMC and is carried out within the Amsterdam Public Health research institute.

Youth grows up happy

CAPRI focuses on scientific research that contributes to optimal opportunities for the healthy and happy growing up of young people; from -9 months to 19 years.

Connection between research & practice

Together with JGZ organizations, we form the Academic Workshop for CAPRI. We conduct research in and together with practice.

Multidisciplinary, innovative, social research

Our research is multidisciplinary, innovative and socially relevant and ranges from risk factors to health effects and from development to evaluation of intervention programs.

Constant innovation

We continue to develop to remain distinctive and innovative.

Wij staan voor innovatief, kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek dat bijdraagt aan het gezond opgroeien van onze jeugd.

Prof. dr. Mai Chin A Paw

Sectievoorzitter

Onze Missie & Visie

Het onderzoek van de onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid (J&G) valt onder de afdeling Sociale Geneeskunde van Amsterdam UMC en wordt uitgevoerd binnen het Amsterdam Public Health research institute.

Gelukkig opgroeien van de jeugd

J&G richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan optimale kansen op het gezond en gelukkig opgroeien van de jeugd; van -9 maanden tot 19 jaar.

Verbinding tussen onderzoek en praktijk

Samen met JGZ-organisaties vormen wij de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid. We doen onderzoek in en samen met de praktijk.

Multidisciplinair, innovatief, maatschappelijk onderzoek

Ons onderzoek is multidisciplinair, innovatief en maatschappelijk relevant en reikt van risicofactoren tot gezondheidseffecten en van ontwikkeling tot evaluatie van interventieprogramma's.

Voortdurende innovatie

We blijven doorontwikkelen om onderscheidend en vernieuwend te blijven.