mchinapaw

ISBNPA XChange June 15 – 25: Sign up now!

As you all may now, J&G’s very own Prof. Dr. Mai Chin A Paw is the current president of International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA)! ISBNPA has an annual conference in a different country each year. Due to the current COV-19 circumstances, this year’s ISBNPA conference in New Zealand has been cancelled.

Fortunately, ISBNPA has a created a great alternative – ISBNPA XChange! The #ISBNPAXChange Initiative will launch on June 1st with the release of pre-recorded presentations of accepted 2020 abstracts. Live sessions will run from June 15th to June 25th 2020, 9pm to 11pm (CEST). Within this period, ISBNPA is planning to have two live keynote speakers, nine live symposia webinars, nine live questions and answers (Q&A) sessions of 10-15 pre-recorded oral presentations, offline Q&A, discussion boards, and an array of social engagement activities.

We look forward to seeing you there! 

Register here: https://isbnpaxchange.com/registration/

De nieuwste promovendus van J&G: dr Vera van den Berg!

Op maandag 13 januari 2020 promoveerde Vera van den Berg met haar dissertatie getiteld “SMART MOVES! Bewegen om beter te kunnen leren?”. Volgens onze collega, Daniëlle van der Aa, was het “een leuke en spannende dag! De opponenten kwamen uit heel het land en stelden interessante vragen. Zo werd er een vraag gesteld over de duur van de beweegbreaks: zou er bij een langere duur van de beweegbreak wel effect op cognitieve prestaties gevonden worden? Ook werd er een vraag gesteld over het effect van yoga op de cognitieve prestaties. Vera had op alle vragen een goed antwoord paraat en er ontstonden interessante discussies, dus het was jammer dat het na een uur al weer voorbij was.”

Verbetert bewegen cognitieve prestaties bij kinderen? Het is algemeen bekend: bewegen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. De afgelopen jaren zijn onder meer onderzoekers op zoek naar een antwoord op de vraag of bewegen ook de cognitieve prestaties van kinderen kan verbeteren. Kunnen beweegmomenten in de klas er bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen zich beter kunnen concentreren? En hoe lang of wat voor soort beweging is daar voor nodig? In haar promotieonderzoek heeft dr Vera van den Berg hier onderzoek naar gedaan. Met verschillende experimenten keek ze of kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool direct na het uitvoeren van een ‘beweegbreak’ beter presteerden op cognitieve testen. Ook onderzocht ze het effect van 9 weken lang een dagelijkse ‘beweegbreak’ in de klas op de cognitieve prestaties. Directie, leerkrachten en leerlingen werden gevraagd wat ze vinden van extra bewegen op school én hoe haalbare en leuke beweegprogramma’s er volgens hen uit moeten zien. Van den Berg concludeert dat de ‘beweegbreaks’ uit haar onderzoek de cognitieve prestaties van kinderen niet verbeteren, maar ook niet verslechteren. Scholen zouden dus extra tijd kunnen besteden aan bewegen zonder dat dit ten koste gaat van de cognitieve prestaties van leerlingen. Personeel en leerlingen ervaren zelf diverse voordelen van bewegen op school, zoals verbeterde aandacht, stemming en schoolmotivatie in de klas. Volgens dr Van den Berg is vervolgonderzoek nodig om erachter te komen of bewegen de cognitieve prestaties kan verbeteren, en zo ja in welke vorm.

Gefeliciteerd, Vera!

Welcome to our new, updated website.

We are very happy to have you here! Please feel free to browse around and take a look at what our team has to offer. We have multiple projects running aiming to improve the wellbeing of youth. Stop by from time-to-time to take a look at what’s new, including updates about events, new projects, etc. Stay tuned for more!