Content top
J&G vacatures

Alle posities binnen J&G zijn momenteel vervuld. Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws.


*******************************************************************************************************************************************************

Overige vacatures

Onderzoeker in Opleiding Public Health - LIKE project (AMC)

Als promovendus ben je werkzaam binnen het LIKE project. Dit 5-jarige project is in 2017 gestart, en wordt gefinancierd door de Hartstichting en ZonMw. Het doel is een programma te ontwikkelen dat jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar uit lagere sociaaleconomische groepen (met multi-etnische samenstelling) stimuleert gezonder te leven. Het project maakt hiervoor gebruik van innovatieve wetenschappelijke methoden. Zo betrekken we de doelgroep actief bij het onderzoek (Participatory Action Research), en is de complexe omgeving waarin de jongeren leven en het programma opereert, expliciet onderwerp van onderzoek (systems approach). Het project wordt uitgevoerd door een consortium van vooraanstaande onderzoekers (AMC, Erasmus MC, UM, VU, VUmc); publieke partijen die de interventies in de praktijk uitvoeren en verspreiden (GGD Amsterdam, Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht); en private partners die de implementatie van interventies versterken. Het programma richt zich op een wijk in Amsterdam, met de bedoeling om kennis en methoden te ontwikkelen die in heel Nederland en daarbuiten toepasbaar zijn.

Binnen LIKE werken op dit moment vier promovendi aan de ontwikkeling en implementatie van het programma - waarvan één hier bij Jeugd en Gezondheid. Als vijfde promovendus ben je verantwoordelijk voor de effectevaluatie van deze complexe interventie. Het design is nog in ontwikkeling. De effecten zullen op verschillende aspecten worden gemeten (gedrag, gewichtsstatus, leefbaarheid van de buurt etc.), met behulp van een scala van meetinstrumenten (vragenlijsten, fysieke metingen etc.). De dataverzameling wordt deels ingebed in het Sarphati Cohort, dat alle kinderen in Amsterdam omvat. De effectevaluatie wordt begeleid door een procesevaluatie. De uitvoering daarvan is de verantwoordelijkheid van een postdoc onderzoeker, waarmee je nauw samenwerkt.

Sluitingsdatum is 13 maart.

Link naar de vacature voor LIKE onderzoeker


 

 

Bij verdere vragen omtrent de sectie Jeugd en Gezondheid graag contact opnemen met Eline Vos via e.vos2@vumc.nl