Content top
De zorg voor kinderen in gezinnen met veel sociale en gezondheidsrisico's is versnipperd, ook na de Jeugdwet in 2015. In het project 'VoorZorg in het sociaal domein' gaan we na hoe de samenwerking tussen VoorZorg-verpleegkundigen en de wijkteams is. via interviews, een vragenlijst en de analyse van beleidsdocumenten onderzoeken we welke factoren de samenwerking bevorderen en welke factoren de samenwerking belemmeren. Dit alles om de zorg voor kwetsbare gezinnen te verbeteren.

VoorZorg en VoorZorg-Verder richten zich op het voorkomen van kindermishandeling en bevorderen van een betere gezondheid en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap. Met 'VoorZorg in het sociaal domein' onderzoeken we de samenwerking tussen verpleegkundigen, de jeugdarts en alle anderen rond het gezin. Het onderzoek brengt de perspectieven van cliënten (gezinnen), professionals (VoorZorg-verpleegkundigen, jeugdartsen, leden wijkteams), organisaties (JGZ) en systeem (gemeenten en wijkteams) in beeld.

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw, programma 'Versterking JGZ' en uitgevoerd door de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid.

 

Onderzoekers

Ellen Reurslag (jeugdarts)
Mariëtte Hoogsteder (projectleider)