Content top
VoorZorg-Verder

Kindermishandeling is een groot en aanhoudend sociaal probleem met schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Ondanks de noodzaak zijn er in Nederland weinig preventieve interventies die zich specifiek richten op hoog-risico gezinnen. De enig effectief bevonden interventie die kindermishandeling in Nederland voorkomt, is het programma VoorZorg. Bij afronding van VoorZorg blijken zowel moeders als VoorZorg-verpleegkundigen behoefte aan een vervolg van het programma te hebben. Een kind tussen 2 en 6 ontwikkelt zich immers snel en dat vraagt nieuwe vaardigheden van moeders.

Om die reden ontwikkelen we nu de interventie VoorZorg-Verder: een integrale verpleegkundige ondersteuning voor zeer kwetsbare moeders gericht op de gezondheid, ontwikkeling, opvoeding van peuters en kleuters. Moeders, professionals en andere belanghebbenden zullen betrokken worden bij de ontwikkeling van de interventie. Daarnaast evalueren we de interventie middels interviews met de moeders en het verzamelen van kwantitatieve data over tijd.

Dit project wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid.

Onderzoekers

Prof. dr. Mai Chin A Paw 
Dr. Mariëtte Hoogsteder
Dr. Silvia van den Heijkant 
Ismahan Azrioual, MSc