Content top
Kids in Aktie 

Omschrijving

Ondanks de vele preventieve programma's is het aantal kinderen met overgewicht en obesitas nog steeds schrikbarend hoog in Amsterdam. Daarnaast is gebleken dat veel kinderen van ouders met een lagere sociaal-economische status een ongezondere levensstijl hebben, en daardoor een grotere kans hebben op overgewicht. Een goede manier om deze problematiek aan te pakken is via Participatief Actie Onderzoek (PAR), waarbij degenen waar het onderzoek over gaat actief betrokken worden bij het probleem waar zij zelf mee te maken hebben. In het onderzoek Kids in Actie staat daarom de participatie van jeugd, en hun ouders, voorop. Samen met deze experts van hun eigen leefomgeving zal worden geïdentificeerd wat de grootste gezondheid gerelateerde problemen zijn, hoe dit gezond gedrag beïnvloedt, en zullen ze initiatieven bedenken om gezond gedrag te verhogen. Door het includeren van de doelgroep streven we ernaar met dit project problemen in de wijk beter te begrijpen en met initiatieven te komen die passen bij de vraag van de doelgroep.

Onderzoekers

Manou Anselma
Dr. Teatske Altenburg
Prof. dr. Mai Chin A Paw

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid en de organisatie Kids Aktief.

Surf hier naar de website van Kids in Aktie