Content top
Gezonde Buurten
In een gezonde buurt is voldoende groen en ruimte voor buurtbewoners (volwassenen en kinderen) om te bewegen, buiten te spelen en elkaar te ontmoeten. Jantje Beton en IVN Natuureducatie zijn in 2017 gestart met het project Gezonde Buurten. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal 12 Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd. Buurtbewoners hebben, samen met buurtinstanties, de regie in de uitvoering van het project. Met elkaar maken zij de buurt leefbaarder en gezonder door fysieke aanpassingen in de buurt en het organiseren van activiteiten.

Onderzoek
In opdracht van Jantje Beton en IVN Natuureducatie evalueert de afdeling Jeugd & Gezondheid de Gezonde Buurten aanpak. Wat zijn de effecten van deze aanpak op buitenspelen, bewegen, sociale cohesie, leefbaarheid en aanwezigheid van groen? Daarnaast voeren we een procesevaluatie uit om het bereik, de adoptie, de implementatie en de verankering van de aanpak te evalueren met buurtbewoners en betrokken professionals. Ook onderzoeken we of buurtbewoners het gevoel hebben dat ze inspraak hebben in wat er in hun buurt gebeurt.


Onderzoekers:
Dr. Teatske Altenburg
Dr. Joreintje Mackenbach
Daniëlle Kornet-van der Aa, MSc