Content top
Gezond Slapen interventie

Gezond slaapgedrag (d.w.z. een combinatie van een regelmatig slaappatroon, goede slaap kwaliteit en voldoende slaap duur) is van belang bij het terugdringen van overgewicht en obesitas, het verbeteren van de cognitieve ontwikkeling, psychosociale gezondheid en schoolprestaties van kinderen. Om gezond slaapgedrag te stimuleren onder kinderen in Amsterdam wordt er een preventieve interventie ontwikkeld. De ontwikkeling van de interventie zal gestuurd worden door het Intervention Mapping Protocol. Kinderen, ouders en andere belanghebbenden worden betrokken in de ontwikkeling van deze interventie.

Om in de toekomst de ontwikkelde interventie te kunnen testen, hebben we een valide en betrouwbaar meetinstrument nodig die slaapgedrag onder kinderen meet. Daarnaast is het van belang dat het meetinstrument praktisch en gebruiksvriendelijk is. Dit project omvat daarom ook het onderzoeken van de meeteigenschappen van bestaande meetinstrumenten. Indien nodig zal er een nieuw meetinstrument worden ontwikkeld en worden gevalideerd onder Nederlandse kinderen.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid en Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de Gemeente Amsterdam.

Onderzoekers

Prof. dr. Mai Chin A Paw
Dr. Vincent Busch
Dr. Maartje van Stralen
Dr. Irene Harmsen 
Laura Belmon, MSc

Lees hier over de vorderingen in het Gezond Slapen project, op de website van Amsterdam UMC.