Content top
Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (M@ZL)

Ziekteverzuim is onder jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een groot probl
eem. Wanneer dit verzuim niet goed wordt begeleid, is er een hoog risico op psychosociale gevolgen, leefstijl- en motivatieproblemen en vroegtijdig schoolverlaten.

De integrale verzuimaanpak Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (M@ZL – spreek uit ‘mazzel’) zorgt voor meer samenwerking tussen professionals in het bijtijds signaleren en begeleiden van een leerling met ziekteverzuim. M@ZL is effectief gebleken en draagt positief bij aan het oplossen van het verzuim. Deze aanpak streeft naar eigen regie en zelfredzaamheid van jongeren, wat belangrijke elementen zijn voor de kwaliteit van leven.

Een ‘web based’ applicatie – verder kortweg de M@ZL app genoemd – als aanvulling op de M@ZL aanpak, kan bijdragen aan het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van de jongeren. Via de M@Zl app gaan jongeren zelf aan de slag met bepaalde doelen die bij kunnen dragen aan het terugbrengen van hun verzuim. Hierbij werken ze ook samen met anderen uit hun omgeving en worden ze gemonitord door een jeugdarts.

In het M@ZL-app project ontwikkelen en evalueren we de M@ZL app. Het project bestaat uit drie fasen: 1) Behoeften verkennen bij jongeren en professionals uit zorg en onderwijs; 2) Ontwikkeling van de M@ZL app; 3) Uitvoeren van evaluatie onderzoek naar het gebruik, de tevredenheid en de effectiviteit van de M@ZL app.

Het project is ingebed binnen de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid en vindt plaats in samenwerking met GGD Flevoland. Als veldpartijen zijn ook GGD Amsterdam en GGD West-Brabant betrokken.

Onderzoekers
Linda Douma, MSc
Dr. Mariëtte Hoogsteder