Content top
Evaluatie van een innovatief consultatie- en adviesteam jeugd GGZ

VUmc en de regio Gooi & Vechtstreek starten vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid een evaluatieonderzoek naar een consultatie- en adviesteam voor jeugd met psychische problemen. ZonMw kent subsidie toe voor dit onderzoek vanuit het programma 'Versterking JGZ / innovatieve werkwijzen'.


Gemeenten gaan per 2015 over de jeugdhulp. Het opsporen en behandelen van psychische problemen bij jeugd valt daaronder, maar is per gemeente of regio verschillend georganiseerd. De regio Gooi en Vechtstreek is vorig jaar gestart met een Consultatie- en Adviesteam jeugd GGZ.

Het gaat om een innovatief team waarin de samenwerking tussen professionals in gemeenten zo is georganiseerd dat kinderen en jongeren met psychische problemen op tijd worden gesignaleerd, de juiste zorg krijgen en worden doorwezen wanneer nodig. Het team is opgezet vanuit de jeugdgezondheidszorg, door stafarts Catelijne van der Hoeven, in samenwerking met zeven gemeenten in de regio. Het team ondersteunt huisartsen, professionals in de JGZ en de medewerkers van gemeentelijke toegangen tot de jeugdzorg.

Het onderzoek is in het voorjaar van 2016 gestart en loopt tot eind 2018. 

Meer informatie vind je op de website van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid en de projectpagina van Expertise aan de voorkant. Evaluatie van een Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek.
 
Onderzoekers

Sumayah Vandenbussche
Vivianne Dörenberg
  
Mariëtte Hoogsteder (projectleider)