Content top
VRIENDEN voor het leven

Omschrijving

In deze studie wordt de effectiviteit van het programma VRIENDEN voor het leven onderzocht, een preventieprogramma voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool met lichte angst- en/of depressieve klachten. Wanneer kinderen al op jonge leeftijd angst- en/of depressieve klachten hebben, blijven deze terugkomen naarmate kinderen ouder worden. Daarbij kunnen de aandoeningen heftiger tot uiting komen wanneer ze niet behandeld worden. VRIENDEN voor het Leven is een programma gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en leert kinderen effectief om te gaan met gevoelens van angst en depressie. In het buitenland is VRIENDEN voor het Leven uitgebreid onderzocht, maar in Nederland nog niet. Deze studie heeft als doel te onderzoeken hoe effectief het programma in Nederland is.

Onderzoekers

Dr. Mia Kösters
Prof. dr. Mai Chin A Paw

http://www.vriendenprogramma.nl/

Of lees hier het proefschrift van Mia Kösters: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/53389