Content top
Evi van Ekris verdedigde op 12 juni 2019 succesvol haar proefschift 'How sickening is sitting'? Sedentary behaviour among young people' in de aula van de Vrije Universiteit.

Kinderen brengen het grootste deel van hun dag zittend door. Europese kinderen tussen 10-12 jaar bijvoorbeeld zitten gemiddeld 8.7 uur per dag. Terwijl de voordelen van bewegen duidelijk bewezen zijn, is over de mogelijk negatieve gezondheidseffecten van veel zitten nog weinig bekend. Te veel zitten is niet hetzelfde als te weinig bewegen: ook kinderen die voldoen aan de beweegnorm kunnen een verhoogd gezondheidsrisico hebben wanneer zij de rest van de dag zittend doorbrengen. Het project ‘Hoe ziek word je van zitten?' had tot doel om te onderzoeken of de beperkte tijd die kinderen en jongeren bewegen kan compenseren voor mogelijk negatieve effecten van langdurig zitten. Ook determinanten van zitgedrag werden door middel van participatieve methoden onderzocht. Van Ekris adviseert om in toekomstige studies de 24-uurs beweeg- en zitpatronen van kinderen verder te onderzoeken.