Content top
 • De Kennis van Nu
  12 december 2019


  Vrijdag 13 december om 21.05 uur op NPO 2

  De Kennis van Nu Special

  In deze speciale uitzending van het wetenschappelijk magazine 'De Kennis van Nu', dat nu vijf jaar bestaat, is een terugblik te zien op een aantal belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen.

  Bron: https://twitter.com/JenG_VUmc
 • Kinderen vinden zelf dat ze te veel achter schermen zitten
  30 augustus 2019

   

   

   Het Jeugdjournaal heeft dit item vrijdag 30 augustus gemaakt naar aanleiding van het onderzoek dat verscheen in een artikel in de Volkskrant met prof Mai Chin A Paw.

  Onderstaand de links voor meer informatie:

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/volkskrant-onderzoek-jongeren-zijn-zelf-ook-bezorgd-over-hun-schermgebruik~b71f451f/

  https://jeugdjournaal.nl/artikel/2299701-kinderen-vinden-zelf-dat-ze-te-veel-achter-schermen-zitten.html
 • VoorZorg: voorbeeldfunctie voor integrale JGZ en jeugdhulp?
  29 augustus 2019
  Ruim honderd gemeenten maken momenteel gebruik van VoorZorg, een preventief zorgprogramma voor kwetsbare (aanstaande) moeders. De VoorZorg-verpleegkundigen begeleiden deze vrouwen op tal van vlakken vanaf de zwangerschap totdat het kind 2 jaar is. “Dankzij deze unieke, integrale aanpak kan VoorZorg als voorbeeld dienen om de JGZ en jeugdhulp naar een hoger plan te tillen.” Dat stellen Mariëtte Hoogsteder, coördinator Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid van Amsterdam UMC, en Silvia van den Heijkant, jeugdarts bij GGD Amsterdam en projectleider VoorZorg bij de Academische Werkplaats. 

  https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-uit-de-jeugdgezondheidszorg/voorzorg-voorbeeldfunctie-voor-integrale-jgz-en-jeugdhulp/   

   

   

   

 • Non-stop naar AustraliŽ
  26 augustus 2019

   

  Editie.nl heeft een item gemaakt vanwege een onderzoek van Quantas over lang zitten in een vliegtuig. Meer weten? Kijk op onderstaande link voor het hele interview met prof Mai Chin A Paw.

  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4826576/non-stop-naar-australie
 • Nieuw rapport: bewegen en de groei en ontwikkeling van 0-5 jarigen
  23 augustus 2019
  In opdracht van Kenniscentrum Sport hebben onderzoekers van J&G een literatuuronderzoek uitgevoerd waarin de samenhang tussen bewegen, groei en de ontwikkeling van 0-5 jarigen werd onderzocht. De resultaten van het onderzoek werden recent gepubliceerd in een rapport.

  Hoewel er meer onderzoek nodig is, is middels deze studie aangetoond dat er aanwijzigingen zij dat bewegen positieve effecten heeft op de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen onder de 5 jaar. Om tot sterkere en goed onderbouwde uitspraken te komen over de relatie tussen bewegen en groei en ontwikkeling bij jongere kinderen, zijn echter meer studies van hoge kwaliteit nodig. Daarbij is vooral meer aandacht voor de jongste categorie (0-3 jaar) van belang, aangezien hier de minste studies van beschikbaar zijn. Daarnaast is meer onderzoek nodig om aan te kunnen tonen of er ook positieve effecten zijn van bewegen op de lichaamssamenstelling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen onder de 5 jaar.

  Lees hier het volledige rapport Literatuuronderzoek associaties tussen lichamelijke activiteit en groei en ontwikkeling bij 0-5 jarigen 
 • Vacature voor Promovendus voor evaluatie Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
  22 augustus 2019
  Beleidsevaluatie Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) (0,8-1,0 fte)

  Het promotieonderzoek betreft een beleids- en effectevaluatie van de aanpak van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Het doel van JOGG is om met behulp van een lokale integrale aanpak in gemeenten de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezond in te richten zodat een gezonde leefstijl mogelijk is en daarmee een gezond gewicht bevorderd wordt. De JOGG-aanpak is een community-based aanpak, die in iedere JOGG-gemeente op een andere wijze wordt uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om een evaluatieraamwerk te ontwikkelen waarmee de aanpak geëvalueerd kan worden, rekening houdend met deze verschillen en de lokale context.

  Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een multidisciplinair consortium (Mulier Instituut, Amsterdam UMC locatie VUmc, Erasmus MC, Wageningen Universiteit, Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, RIVM, HvA, Hanzehogeschool en GGD Amsterdam) en heeft een looptijd van 4 jaar.

  Je werkt als promovendus mee aan alle onderdelen van het project en voert onder begeleiding een groot deel uit van de dataverzameling, data-analyse, interpretatie en verslaglegging in wetenschappelijke artikelen. Daarnaast werk je aan kennisdeling richting beleid en praktijk middels beleidsrapporten, presentaties, factsheets en werksessies.

  Meer informatie over de vacature en hoe te reageren vind je hier:

  Vacature promovendus Evaluatie JOGG
  Reageren kan tot 15 september

   

 • Gezond slapen bij kinderen
  26 juli 2019
  Voldoende slaapduur van goede slaapkwaliteit is erg belangrijk voor een kind. J&G'er Laura Belmon (tevens GGD Amsterdam) werkt daarom op het Gezond Slapen project, dat zich richt op het stimuleren van gezond slapen onder kinderen van 6-9 in Amsterdam.

  "Dit onderzoek is erg belangrijk omdat er nog geen interventie bestaat met als doel om gezond slapen bij kinderen positief te stimuleren, rekening houdend met omgeving en leefomstandigheden. Verder is onderzoek naar de determinanten van (on)gezond slapen onder kinderen in Nederland nog niet gedaan", vertelt Laura.

  In het project zijn daarom eerst deze determinanten in kaart gebracht. Hierbij zijn kinderen, ouders en JGZ-professionals betrokken. Laura: "Op basisscholen sprak ik ouders en kinderen over factoren die er volgens hen voor zorgen dat kinderen niet goed slapen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan stressvolle gevoelens en gedachten, slaapomgeving of ritme". Ook professionals (jeugdartsen, verpleegkundigen, ouder-kind adviseurs en slaapexperts) zijn gevraagd naar hun ideeën over potentiële determinanten. Deze inzichten zijn vervolgens getoetst bij ongeveer 380 ouders en kinderen door middel van een vragenlijst en slaapdagboek.

  De gevonden determinanten geven richting aan de interventie. Samen met verschillende partners zullen de interventiematerialen dit jaar ontwikkeld worden. Na de zomer starten de voorbereidingen om de interventiematerialen te testen in een pilot. Het laatste onderdeel bestaat uit een procesevaluatie van deze pilot studie.  

  Bron: persbericht Amsterdam UMC
  Lees hier het artikel:Determinanten voor (on)gezond slaapgedrag • New vacancy: Post Doc preventive modelling
  28 juni 2019
  Post Doctoral researcher | predictive modelling and segmentation of device based physical activity time series data (24-36 hours)

  Your challenge is to develop segmentation models that describe how 24-hour movement behaviours are accumulated and alternated throughout the day. In addition you wil optimise these segments for predicting multiple health outcomes.

  This project is part of the research section Child Health & Care Research within the department of Public and Occupational Health and a collaboration with the department of Epidemiology and Biostatistics of the VU Univesrity Medical Center.

  The starting date is as soon as possible. For more information about the vacancy and to apply, please see the link below. You can apply for this vacancy until August 13.

  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/postdoc-researcher-predictive-modelling-and-segmentation/
 • Nieuwe video: De Gezonde Stad: Ik Beweeg
  25 juni 2019
  Gezond leven betekent gezond eten en voldoende bewegen. Dat is niet in alle wijken van Amsterdam even vanzelfsprekend. Manou Anselma is onderzoeker Jeugd en Gezondheid bij het Amsterdam Public Health research institute. En zij onderzoekt hoe we de kinderen in de Banne, een buurt in Amsterdam Noord, kunnen stimuleren om meer te sporten en gezonder te eten en drinken.

  Kijk hieronder hoe Manou haar onderzoek heeft aangepakt en hoe zij bijdraagt aan het gezond en gelukkig laten opgroeien van kinderen in Amsterdam Noord:   

 • Mai Chin A Paw aangetreden als President van ISBNPA
  07 juni 2019
  J&G professor Mai Chin A Paw is deze week aangetreden als de nieuwe President van ISBNPA (the International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity). Ze werd geintroduceerd tijdens het jaarcongres van ISBNPA, dat deze week gehouden werd in Praag. De komende twee jaar geeft zal zij zich inzetten voor de ISBNPA gemeenschap, met als speerpunten het beter verbinden van getalenteerde ISBNPA onderzoekers en het stimuleren van onderlinge uitwisseling van kennis en ideeën: #Dare2Share!

  Ook andere Jeugd en Gezondheid-onderzoekers verzorgden een bijdrage aan het congres. Zo presenteerde Manou Anselma op enthousiaste wijze de resultaten van haar onderzoek "Kids in Action", waarin zij participatief actieonderzoek heeft uitgevoerd met kinderen in Amsterdam Noord om een gezonde leefstijl te stimuleren. Teatske Altenburg presenteerde de eerste resultaten van het project "My Daily Moves", waarin samen met kinderen een beweeginstrument is ontwikkeld om de lichamelijke activiteit van basisschoolkinderen te meten.

  Naast haar activiteiten als kersverse President, presenteerde Mai Chin A Paw ook een aantal nieuwe onderzoekresultaten: zij sprak over de effecten van een Just Dance-interventie op cognitie bij kinderen en had daarnaast een poster meegebracht over het integreren van jongleren en rekenlessen. Ten slotte verzorgde Eline Vos een posterpresentatie over haar focusgroepstudie naar mogelijkheden om meer te bewegen op de basisschool volgens kinderen. 

  Volgend jaar zal er weer een J&G delegatie afreizen naar het ISBNPA congres om de laatste onderzoeksresultaten op het gebied van Jeugd en Gezondheid te delen. De editie van 2020 zal plaatsvinden in Auckland, Nieuw Zeeland.

  www.ISBNPA.org
 • Kids in Aktie: een nieuwe aanpak in de gezondheidsbevordering
  14 mei 2019
  Op 14 mei vond de lente-editie plaats van het 2-jaarlijkse onderzoekscongres van het Amsterdam Public Health research institute. J&G-onderzoeker Manou Anselma presenteerde daarin in een Pecha Kucha een nieuwe aanpak om samen met jongeren hun leefstijl te verbeteren: Kids in Action.

  In het project Kids in Action ontwikkelen, implementeren én evalueren Anselma en haar collega's samen met jongeren als mede-onderzoekers interventiestrategieën om de leefstijl en gezondheid van jeugd in Amsterdam-Noord te verbeteren. Door nauw samen te werken met kinderen, die experts zijn van hun eigen leven, kunnen interventies relevanter, aantrekkelijker en dus effectiever worden.

  Benieuwd naar de aanpak en de eerste resultaten van Kids in Action? Kijk hieronder de Pecha Kucha terug.  Pecha Kucha Manou Anselma Kids in Action tijdens APH spring meeting
 • Meer bewegen op school? Leerlingen aan het woord!
  07 februari 2019
  'Bewegen op school zou vanzelfsprekend moeten zijn' - aldus de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De raden roepen op om leerlingen dagelijks twee keer een half uur te laten sporten en bewegen in het onderwijs. Wie op jonge leeftijd plezier ervaart in sporten, ontwikkelt immers dikwijls een actieve leefstijl op latere leeftijd. Hiervoor adviseren ze bijvoorbeeld te werken met zogenaamde 'beweegteams', bestaande uit onder andere vakleerkrachten, buurtsportcoaches en trainers.

  Maar wat vinden leerlingen in het basisonderwijs eigenlijk van (meer) bewegen op school? Binnen het onderzoeksproject SMART MOVES! hebben we kinderen uit groep 7 en 8 gevraagd naar hun voorkeuren en behoeften als het gaat om meer bewegen op school. Kinderen zijn enthousiast, hebben veel ideeën en noemen een aantal belangrijke voorwaarden waar leerkrachten en scholen volgens hen rekening mee dienen te houden. Bovenal geven ze aan dat ze het belangrijk vinden om zelf ook actief betrokken te worden, geef ze bijvoorbeeld een plekje in het 'beweegsteam'.

  Benieuwd naar de ideeën van kinderen? Bekijk dan onderstaand filmpje en/of lees de samenvatting of het volledige onderzoeksartikel!

  Klik hier voor de Nederlandse samenvatting 
  Klik hier voor het Volledige onderzoeksartikel
  Klik hier voor het rapport van de Onderwijsraad Plezier in Bewegen .

 • Een gelukkig nieuw jaar van team Jeugd en Gezondheid!
  01 januari 2019
 • Factsheet gepubliceerd over beeldschermgebruik bij kinderen
  15 oktober 2018
  Het beeldscherm, waaronder tablets, PC, laptops en de mobiele telefoon, is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De digitale media leveren onmiskenbaar enorme voordelen op en we kunnen er ook niet meer buiten.

  Echter, bij kinderen kan excessief gebruik van al die beeldschermen gepaard gaan met verschillende gezondheidsrisico's. Daarom is er nu een factsheet opgesteld voor professionals, met de belangrijkste gezondheidsrisico's en tips met betrekking tot beeldschermgebruik bij kinderen en jongeren.

  Dit factsheet komt voort uit een samenwerking tussen de beroepsorganistaties van kinderartsen (NVK), jeugdartsen (AJN), en verpleegkundigen (V&VN) en is samengesteld met medewerking van onderzoekers en professionals van Erasmus MC, HNN, IVO, TNO, NCJ, NJi en de VUmc onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid.

  Lees hier het factsheet:
  Factsheet Beeldschermgebruik van dichtbij: Gevolgen voor de gezondheid in het digitale tijdperk


   

 • Presentatie Mai Chin A Paw tijdens Onderwijssymposium op 27 september
  27 augustus 2018
  Op donderdagavond 27 september vertelt prof. Mai Chin A Paw over de gezondheidseffecten van bewegen en zitten bij de jeugd tijdens het onderwijssymposium 'Zo kan het ook! Leren en motiveren in het VO'.

  Het belooft een interessante avond te worden met inspirerende presentaties over onderwijs buiten de klaslokalen, burn-outpreventie bij jongeren en hoe verbinding te maken met leerlingen.

  Aanmelden is nog steeds mogelijk. Kijk voor meer informatie en het programma op http://www.zo-kan-het-ook.org  

 • Publicatie over zitonderzoek geselecteerd voor 'Change the World 2018'
  26 juni 2018
  Een publicatie medegeschreven door J&G-onderzoekers Mai Chin A Paw en Teatske Altenburg is geselecteerd voor het 'Change the World, One Article at a Time' initiatief van Springer Nature. Het artikel, over een mondiale standaard voor de terminologie binnen onderzoek naar zitgedrag, werd eerder gepubliceerd in het International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Het artikel is aangemerkt als een baanbrekend onderzoek in de categorie 'Medicine and Public Health', met een potentieel grote impact op de meest urgente problemen in de maatschappij.

  De gedeelde terminologie is gepubliceerd door het internationale Sedentary Behaviour Research Network (SBRN), met Chin A Paw en Altenburg in de stuurgroep. Het artikel wordt geprezen voor de bijdrage aan een breed gedragen, gestandaardiseerde terminologie voor kernbegrippen binnen het onderzoek naar zitgedrag. Dit is essentieel voor toekomstig onderzoek naar interventies, beleid en praktijk met betrekking tot zitgedrag.

  Lees hier meer over het Change the World initiatief: https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/change-the-world
  Lees hier het artikel in IJBNPA:
  https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186 
  Lees hier meer over het Sedentary Behaviour Research Network (SBRN): http://www.sedentarybehaviour.org/
 • Even voorstellen: PhD-student Lisan Hidding
  22 mei 2018
  Promovendus Lisan Hidding staat deze week in de spotlight bij de 'Network of Early Career Researchers and Students' van ISBNPA (International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity). In het project 'MyDailyMoves' doet Hidding onderzoek naar de ontwikkeling van een meetinstrument om lichamelijke activiteit en beweegpatronen bij kinderen in kaart te kunnen brengen. Om de input van kinderen te krijgen heeft zij in dit kader onder andere een concept mapping studie en een 'photovoice' onderzoek uitgevoerd.

  Meer weten over het over het project en de onderzoeksmethoden van Lisan? Lees hier het hele interview met NESI:

  NESI Article Lisan Hidding

  Projectpagina MyDailyMoves
 • Nieuwe publicatie: kinderen gezonder door regelmatig intensief bewegen, zitten doet er minder toe
  17 mei 2018
  Regelmatig intensief bewegen is voor het bevorderen van de gezondheid van kinderen belangrijker dan minder zitten. Dit concluderen Jeugd en Gezondheid-onderzoekers Mai Chin A Paw en Teatske Altenburg van VUmc in een nieuwe studie waarvoor zij de gezondheidseffecten van beweeg- en zitgedrag bij ruim 450 Deense kinderen analyseerden. De kinderen waren gemiddels 60 minuten per dag matig intensief actief en zaten gemiddeld 7 uur. De actieve kinderen hadden een kleinere middelomtrek en gunstigere bloedsuiker- en vetwaarden. Zitten had geen verband met de gezondheid van deze actieve groep kinderen. Ook maakte het niet uit of het zitten of bewegen af en toe plaats vond of in periodes van 10 minuten achter elkaar.

  De studie is gepubliceerd in het International Journal of Obesity. Voor deze studie werden de kinderen een jaar gevolgd. Hun beweeg- en zitgedrag werd twee keer een week gemeten met behulp van beweegmeters. De gezondheid van kinderen werd gemeten middels middelomtrek, bloeddruk en vet- en suikerspiegels in het bloed. Mai Chin A Paw: "Dagelijks matig intensief bewegen heeft een positief effect op de gezondheid van kinderen. De laatste jaren is er ook veel aandacht voor de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van zitten. Wij hebben dat echter niet geconstateerd. De Deense kinderen waren wel gemiddels actiever dan Nederlandse kinderen."

  Zie ook ons persbericht bij VUmc

  De studie in het International Journal of Obesity vindt u hier: http://www.nature.com/articles/s41366-018-0063-8
 • Presentatie: Interventies Opzetten Samen met Kinderen op 15 maart
  26 februari 2018
  J&G onderzoeker Manou Anselma geeft op 15 maart een presentatie op het Jubileumsymposium Kind en Gezondheid: Obesitas van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde. In haar presentatie 'Interventies opzetten samen met kinderen' zal ze haar project Kids in Aktie toelichten. Het doel van dit project is kinderen van 9-12 jaar te stimuleren om meer te bewegen en gezond te eten en te drinken. Om dit te bereiken werkt ze samen met kinderen. Kinderen doen zelf onderzoek, identificeren problemen waar kinderen tegenaan lopen op het gebied van gezondheid en bedenmken interventies om deze problemen aan te pakken. In de presentatie zal Anselma dit proces beschiijven en de eerste interventies presenteren.

  Kijk hier voor meer informatie over het symposium & de inschrijving:

  https://www.nvk.nl/Congres/Jubileumsymposia/Jubileumsymposium-Obesitas-15-maart-2018 
 • Terugblik Kenniscafe Bewegen en Leren: maak de quiz!
  10 februari 2018
  Op woensdag 7 februari j.l. organiseerde SMART MOVES! samen met het Kenniscentrum Sport en de CALO Windesheim het derde Kenniscafé Bewegen en Leren in Zwolle. Tijdens deze interactieve bijeenkomst spraken onderzoek, praktijk en beleid samen over de mogelijkheden van bewegend leren op school. Wat zijn de feiten, fabels en fantasieën, en hoe brengen we dit in de praktijk? Na een quiz en korte presentatie vonden er interviews plaats, discussieerden de bezoekers in groepjes over verschillende stellingen en werd het debat afgelsoten met een debat.

  Maak de quiz zelf en lees het verslag van de bijeenkomt hier:

  https://www.allesoversport.nl/artikel/bewegen-en-leren-7-quizvragen-en-lessen-voor-het-veld/
 • Happy holidays & Keep up the good moves!
  19 december 2017

 • Kenniscafe Bewegen & Leren: Feiten, Fabels & Fantasie op 7 februari
  15 december 2017
  Bewegen & leren: feiten, fabels & fantasie. Vanuit deze titel gaan leerkrachten leerlingen, directieleden en bestuursleden, beleidsmakers, wetenschappers en politici met elkaar het gesprek aan. Hoe kun je bewegen en leren integreren op school. Wat weten we wel en wat niet of wat werkt? Wat gebeurt er inmiddels al binnen het onderwijs? welke dromen leven er? Hoe komen we van droom naar realiteit? Ben je benieuwd naar de antwoorden en vooral, wil je er zelf over meepraten? Kom dan naar:

  Het Kenniscafe Sport Live! Bewegen & Leren op woensdag 7 februari van 16.00-19.00 u op de CALO van Windesheim Zwolle.

  Een inspirerende talkshow met muzikale begeleiding van huisband Cafe du Sport, speciaal voor leerkrachten, directies en bestuurders van basis- en middelbare scholen, voor beleidsmedewerkers onderwijs, sport en gezondheid, voor onderzoekers op het gebied van bewegen en cognitie, voor aanbieders van interventies op dit gebied en voor politici.

  Kenniscafe Sport Live! is een beproefd concept van Kenniscentrum Sport en wordt vanuit het project SmartMoves! georganiseerd.

  Reserveer nu een plekje voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar kenniscafe@kcsport.nl. Meer weten over het  SmartMoves project van Jeugd en Gezondheid? Bezoek de projectpagina:

  http://smart-moves.nl/
 • Terugblik Weekend van de Wetenschap: kinderen brengen hun hartslag op hol
  09 oktober 2017
  Afgelopen weekend deed de onderzoeksgroep Jeugd en Gezondheid mee aan het Weekend van de Wetenschap met de activiteit Hartslag op Hol! Tijdens dit jaarlijkse evenment openen bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en musea hun deuren voor het brede publiek om hen live wetenschap en technologie te laten beleven.

  Tijdens de activiteit van J&G konden kinderen tussen de 6 en 14 jaar kennismaken met het onderzoek dat in onze onderzoekgroep wordt uitgevoerd rondom het thema 'bewegen & gezondheid'. De deelnemers mochten hierbij zelf aan de slag met verschillende beweegexperimentjes. Zo konden ze met behulp van een hartslagmeter onderzoeken wat verschillende beweegactiviteiten met je hartslag doen, deden ze fitheidstestjes om hun spierkracht en snelheid te meten en onderzochten ze of het maken van een concentratietestje beter gaat als ze eerst een paar minuten hebben gedanst. Als echte onderzoekers hielden de kinderen hun scores bij de verschillende testjes nauwkeurig bij en ontvingen ze aan het einde een heus certificaat.

  Zowel de kinderen als hun ouders deden enthousiast mee - volgend jaar doen we daarom zeker weer mee aan dit leuke en leerzame wetenschapsweekend!

  Meer foto's en impressies van de dag vinden jullie op www.weekendvandewetenschap.nl


 • Kenniscafe Sport Live! 'Bewegen & Leren' 10 oktober
  02 oktober 2017
  Hoe verhouden bewegen en leren zich tot elkaar? Wat is de wetenschappelijke stand van zaken op dit vlak? Wat gebeurt er inmiddels in het onderwijs? Wie zijn de voorlopers en wat zijn hun geheimen? Waar lopen zij tegen aan? Komen beleidsmakers in po, vo en mbo al in beweging? 

  Deze en andere vragen komen aan bod tijdens een interactief Kenniscafé Sport Live! ‘Bewegen en leren’ op dinsdag 10 oktober van 16.00 tot 19.00 uur bij het Stanislascollege in Rijswijk.

  Programma:
  1. Stanislascollege brengt leren in beweging (Mike Peters en Trees de Vos)
  2. Beweegtussendoortjes in de klas (Merlijn Snijders, Lekker Fit Rotterdam) 
  3. De impact van de Daily Mile (Marieke Faber, JOGG)
  Een wetenschappelijk panel voorziet de discussie van deskundig commentaar. In het panel zitten Vera van den Berg (VUmc), Marck de Greeff (Rijksuniversiteit Groningen), Dorine Collard (Mulierinstituut) en Bob Ramakers (OU Heerlen).Kenniscafé Sport Live!, een beproefd concept van Kenniscentrum Sport, wordt vanuit het project SMART MOVES! georganiseerd, in nauwe samenwerking met VUmc ingezet om meer te weten te komen over bewegen en leren. Na een eerste editie in Limburg (OU Heerlen, 12 mei), zoeken we nu het westen van het land op, met extra focus op het voortgezet onderwijs. Deze keer onder leiding van presentator Jaap de Graaf en met muzikale begeleiding van huisband ‘Café du Sport gaan deelnemers vanuit wetenschap, beleid en praktijk met elkaar het gesprek aan. Directeur Willemijn Baken van Kenniscentrum Sport introduceert het thema, waarbij de nieuwe beweegrichtlijnen zeker niet vergeten worden. Story-teller Rim Voorhaar sluit het kenniscafé af met een gesproken column.

  Meer informatie over de bijeenkomst en de inschrijving vinden jullie hier:

  https://www.kenniscentrumsport.nl/actueel/agenda/2736-kenniscafe-sport-live-bewegen-leren-editie-2/ 
 • J&G doet mee aan het Weekend van de Wetenschap op 7 oktober!
  06 september 2017
  De sectie Jeugd en Gezondheid zal op 7 oktober in de Vrije Universiteit meedoen aan het jaarlijkse Weekend van de Wetenschap.  Tijdens dit weekend openen bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en musea hun deuren voor het brede publiek om hen live wetenschap en technologie te laten beleven.

  Tussen 12.00 en 17.00 uur organiseren we voor kinderen tot en met 12 jaar de activiteit "Hartslag op Hol". Ga zelf onderzoeken wat bewegen met je lichaam doet, doe mee aan beweegexperimenten en meet je hartslag met een echte hartslagmeter! Hoe hoog kan jij je hartslag krijgen? Bij deze activiteit is het handig om kleding te dragen waarin je je makkelijk kan bewegen.

  Alle informatie over het programma en de inschrijving van het Weekend van de Wetenschap vind je hier:

  www.hetweekendvandewetenschap.nl
 • Meer bewegen is beter: update van Beweegrichtlijnen gepresenteerd
  25 augustus 2017
  Deze week presenteerde de Gezondheidsraad de nieuwe Beweegrichtlijnen aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Mai Chin A Paw, voorzitter van de onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid, was één van de experts die deelnam in de commissie om de meest recente wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen bewegen en gezondheid voor kinderen op een rijtje te zetten.

  Voor kinderen van vier tot achttien jaar luidt het advies:

       - Bewegen is goed, meer bewegen is beter
       - Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning   
         (bijvoorbeeld wandelen of fietsen). Daarbij geldt dat langer, vaker en/of
          intensiever bewegen extra gezondheidsvoordeel oplevert.
       - Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten
         (krachttraining en activiteiten waarbij het lichaam met het eigen gewicht
         wordt belast, zoals springen, traplopen, wandelen, hardlopen en dansen).
       - En: voorkom dat je veel stilzit.

  Extra aandact bij deze update van de Beweegrichtlijnen was er voor het vraagstuk of er naast een beweegnorm ook een specifieke zitnorm moest komen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat langdurig zitten ongunstig voor de gezondheid is, is het huidige wetenschappelijk bewijs niet overtuigend genoeg om een ondergrens voor zitten aan te bevelen. Wel lijken de nadelige effecten van veel stilzitten te kunnen worden gecompenseerd door meer te bewegen. Daarom geldt ook voor kinderen het advies: (ook) als je veel moet stilzitten, probeer zoveel mogelijk te bewegen!

  Bron: Beweegrichtlijnen 2017
  Lees hier een samenvatting van de aanbevelingen van de Gezondheidsraad: Samenvatting
 • Kind en onderzoek: zijn kinderen onze minderen?
  24 juli 2017
  Kunnen kinderen dat wel, meebeslissen over wetenschappelijk onderzoek? Deze vraag wordt wel eens aan onze onderzoekers gesteld als ze vertellen over de projecten die ze uitvoeren in nauwe samenwerking met kinderen. Een voorbeeld is het project Kids in Aktie! waarin kinderen in aandachtswijken zelf aan de slag met het verbeteren van de gezondheid in de wijk.

  In onderzoeksland heerst er nog een beetje een taboe op het van kop tot staart betrekken van kinderen bij het bedenken en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Een focusgroep of interview met kinderen is zo gedaan, maar ze ook na laten denken over de onderzoeksvraag of met welke methode je die kunt onderzoeken gaat nog veel wetenschappers een stapje te ver. Dat is jammer, want kinderen hebben een unieke bron van kennis die kan worden aangeboord om gezondheidsinterventies daadwerkelijk te laten aansluiten bij de leefwereld van henzelf - wat kan leiden tot effectievere interventies die kinderen langer volhouden.

  Daarnaast blijkt uit een recent proefschrift van de Radboud Universiteit dat zelfs kleuters al echte onderzoekers zijn. Met behulp van een charmante onderzoeksopzet waarin de kleuters met een knikkerbaan mochten experimenteren met verschillende variabelen (zoals de hoek van de heuvel) werd aangetoond dat zelfs kinderen van zo'n jonge leeftijd de basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek doen onder de knie kunnen krijgen. Zo blijkt maar weer dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het betrekken van kinderen bij je onderzoek!

  Meer weten over het participatieve project Kids in Aktie? Bekijk hier de projectpagina.
  Lees hier meer over het proefschrift Scientific Reasoning in Kindergarten: persbericht Radboud Universiteit.  

 • Nieuwe publicatie: waarom zitten kinderen?
  27 juni 2017
  Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen per dag gemiddeld acht uur zittend doorbrengen, maar aan de vraag waaróm kinderen zitten is tot nu toe weinig aandacht besteed. Om dit te onderzoeken en erachter te komen op welke manieren we het zitgedrag van kinderen kunnen verbeteren heeft J&G-onderzoeker Lisan Hidding een concept mapping studie uitgevoerd. Zij vroeg hierbij aan kinderen zelf en hun ouders de achterliggende redenen waarom kinderen zitten. Wat bleek, kinderen hadden soms andere ideeën over waarom zij zitten dan de ouders. Het onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om kinderen te betrekken bij onderzoek dat over henzelf gaat en het verbeteren van hun eigen leefstijl.

  Het hele artikel van Lisan Hidding, Teatske Altenburg, Evi van Ekris en Mai Chin A Paw lees je hier:

  Why do children engage in sedentary behavior?
 • Wat bedoelen we met zitten? Mondiale standaard gepubliceerd
  16 juni 2017
  Er is steeds meer aandacht voor onderzoek naar het zitgedrag van mensen en de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van langdurig stilzitten. Ook bij Jeugd en Gezondheid verrichten we veel onderzoek naar de effecten van zitten bij kinderen. Bij wetenschappers bestaat er daarom een grote behoefte aan een gemeenschappelijke gestandaardiseerde terminologie voor kernbegrippen binnen het onderzoek naar zitgedrag, zoals lichamelijke inactiviteit, sedentair gedrag, beeldschermtijd en een sedentaire periode.

  The Sedentary Behavior Research Network (SBRN) - een wereldwiid netwerk van onderzoekers en professionals op het gebied van onderzoek naar zitgedrag en gezondheid - heeft daarom een gedeelde terminologie gepubliceerd. De resultaten werden afgelopen week ook gepresenteerd op de Annual Meeting van the Interational Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) in Victoria, Canada. J&G-onderzoekers Teatske Altenburg en Mai Chin A Paw waren als lid van de stuurgroep betrokken bij dit project en verzorgden de Nederlandse vertaling van de kernbegrippen.

  Lees hier de publicatie over het Terminology Consensus Project van SBRN.
  Bron: persbericht VUmc


  Bron: www.sedentarybehaviour.org
 • Werkervaringsplek: screenen op angst en depressie bij kinderen
  31 mei 2017
  Wil jij onderzoekservaring opdoen bij een grote organisatie? De GGD van de gemeente Amsterdam zoekt een medewerker voor een werkervaringsplek voor een onderzoek naar screening op angst, depressie en suïcidaliteit onder kinderen en adolescenten dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Jeugd en Gezondheid.

  Het doel van het onderzoek is het bepalen van psychometrische eigenschappen en normen van twee vragenlijsten: de Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS-25) en de Ask Suicide-screening Questions (ASQ).

  Je wordt als medewerker op de werkervaringsplek betrokken bij:

  1. De werving van scholen (basisscholen, middelbare scholen en mbo's) voor het verlenen van medewerking aan het onderzoek en het werven van kinderen en adolescenten voor deelname aan het onderzoek;

  2. De planning en organisatie van de dataverzameling;

  3. Het afnemen van diagnostische interviews bij kinderen en adolescenten van 8 - 19 jaar op scholen;

  4. Het verwerken en analyseren van de data in SPSS en het mederapporteren van de resultaten.

  De werkervaringsplek is voor een periode van zes maanden vanaf 1 september, voor 16 uur per week.

  Meer weten over de vacature en hoe te reageren?

  Werkervaringsplek bij GGD Amsterdam: screenen op angst, depressie en suïcidaliteit bij kinderen en adolescenten.

   

 • Gezocht: 4 OIO's en een postdoc voor project Healthy Habits Start Early
  10 mei 2017
  Voor het stimuleren van een gezonde gedragsomgeving voor tieners in Amsterdam zijn wij op zoek naar vier ambiteuze onderzoekers in opleiding én een postdoc. 

  Binnen het project Healthy Habits Start Early is er plek voor vier OIO's, waarvan er één bij J&G/VUmc wordt aangesteld. De andere promotieplekken zijn bij de VU, het Erasmus MC en de Universiteit Maastricht. De aanstelling van de postdoc is bij de afdeling Sociale Geneeskunde van AMC/UvA.

  Het 'Healthy Habits Start Early'-project wordt gefinancieerd door de Hartstichting en ZonMw. Doel van het project is om een programma te ontwikkelen waarbinnen kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar uit lagere sociaaleconomische milieus (met multi-etnische samenstelling) blijvend gestimuleerd worden om gezonder te leven.

  De omgeving zal via interventies integraal (thuis, school, wijk etc.) gezonder worden gemaakt, in samenwerking met de kinderen zelf en andere relevante actoren waaronder ouders, scholen, zorgverleners etc. De interventies worden gevoed door kennis over subgroepen (bv jongens en meisjes, en specifieke etnische groepen zoals kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst).  Het project wordt uitgevoerd door een consortium van vooraanstaande onderzoekers (AMC, Erasmus MC, UM, VU en VUmc); partijen in de publieke gezondheidszorg (GGD Amsterdam en Amsterdams Aanpak Gezond Gewicht); en private partners die de implementatie van de interventies versterken. Het onderzoek is gericht op Amsterdam-Oost, met de bedoeling om kennis en methoden te ontwikkelen die in heel Nederland en daarbuiten toepasbaar zijn.

  Functieprofiel Onderzoekers in Opleiding

  Jij, als één van de vier nieuwe onderzoekers in opleiding (OiO) krijgt een eigen aandachtsgebied (gezin, school, buurt of zorg) waarbij je nauw samenwerkt. Met elkaar, maar ook met de andere partners binnen dit project. De effecten van de interventies op, onder andere gedrag, gewichtsstatus en leefbaarheid van de buurt zullen worden gemeten aan de hand van vragenlijsten (ouders en kinderen), interviews, accelerometers, systematische observaties en antropometriemetingen bij de kinderen.

  Meer informatie over de functie-eisen en hoe te solliciteren vind je hieronder. Reageren kan tot 25 mei.
   

  Onderzoeker in Opleiding 'Healthy Habits Start Early'
  Functieprofiel Postdoc

  Als postdoc ben je verantwoordelijk voor het dagelijks management van het project. Samen met de consortiumleiders zorg je voor de integratie en afstemming van de verschillende onderdelen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de procesevaluatie die rondom het te ontwikkelen programma zal worden opgezet. De focus zal hierbij liggen op de implementatie van de omgevingsveranderingen - in termen van bereik, ervaringen van stakeholders etc.

  Meer informatie over de functie-eisen en hoe te solliciteren vind je hieronder. Reageren kan tot 2 juni.


  Postdoc 'Healthy Habits Start Early'

 • Groot beweeg-experiment op school in Rijswijk
  08 mei 2017
  In de zaterdagbijlage van de Volkskrant was dit weekend veel aandacht voor een groot beweeg-experiment dat wordt uitgevoerd op het Stanislascollege in Rijswijk. De school is een zogenaamde 'beweegschool', waarbij de leerlingen een dagelijkse dosis extra sport krijgen om te kijken of dit helpt bij het verbeteren van hun schoolprestaties. Het J&G project Smart Moves!, onder leiding van Amika Singh, is verantwoordelijk voor de evaluatie van het experiment. Voor het artikel werd Singh geïnterviewd over de Stanislas-formule en over het belang van bewegen voor lichaam en geest.

  Ze vertelt dat er voorzichtig bewijs is dat bewegen - in ieder geval op de kortetermijn - een positief effect kan hebben op het concentratie- en leervermogen van kinderen. Maar of dit effect ook op de langetermijn tot hogere rapportcijfers leidt is nog niet duidelijk bewezen. Het onderzoek op het Stanislas-college helpt bij het verder ontrafelen van de precieze effecten van bewegen op academische prestaties. Dat regelmatig bewegen essentieel is voor de gezondheid van een kind is al wel dubbel en dwars bewezen. Singh: 'Kinderen die bewegen zijn fitter, gezonder en zitten beter in hun vel. Je moet kinderen dus stimuleren om te bewegen omdat het gezonder is, en wie weet krikt het ook de schoolprestaties op'.

  Bron: de Volkskrant
  Meer weten over onderzoek naar bewegen en leerprestaties? Kijk op www.smart-moves.nl.  

 • Enthousiaste stagiair gezocht voor evaluatie Jump-in Voedingsbeleid
  01 mei 2017
  Voor het VU medisch centrum en de GGD Amsterdam zoeken wij een enthousiaste stagiair die ons gaat helpen bij de evaluatie van Jump-in. Jump-in is een interventie op Amsterdamse basissscholen die gezond beweeg- en eetgedrag stimuleert. We onderzoeken in het bijzonder wat het effect van het Jump-in voedingsbeleid op het voedingsgedrag van kinderen is. We voeren zowel een effect- als procesevaluatie uit. De effectevaluatie loopt sinds november 2016. Voor september 2017 zoeken we een stagiair die ons helpt de procesevaluatie op te zetten en uit te voeren.

  De procesevaluatie is erop gericht om het implementatieproces in kaart te brengen. We onderzoeken wat de invloed is van de randvoorwaarden op de grootte van het effect van Jump-in, en of het interventieprogramma is uitgevoerd zoals beoogd. Denk bij randvoorwaarden bijvoorbeeld aan het bereik van de interventie, de omgeving van de school en de ervaring van leerlingen, docenten en ouders.

  Meer informatie over de stagevacature en hoe te reageren vind je hieronder. Reageren is mogelijk tot en met 1 juni 2017.

  Wetenschappelijke stage 'procesevaluatie van de Jump-in interventie'
 • Tips om kinderen meer te laten bewegen voor scholen en ouders
  25 april 2017
  Koningsdag staat weer bijna voor de deur en dat betekent dat meer dan een miljoen kinderen een dag naar buiten gaan om te rennen, springen en spelen tijdens de jaarlijkse Koningsspelen. J&G onderzoeker Amika Singh werd naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de Koningsspelen geïnterviewd door de website 'Alles over Sport'  over de vraag waarom bewegen eigenlijk zo belangrijk is voor kinderen. Ook geeft ze een aantal beweegtips voor scholen en ouders om kinderen ook buiten de gymles te laten bewegen.

  Singh vertelt dat regelmatig lichaamsbeweging helpt bij het voorkomen van hart- en vaatziekten, diabetes, beroertes en verschillende vormen van kanker en daarnaast ook een gunstig effect heeft op de mentale gezondheid. Hoewel de basis voor het aanleren van motorische vaardigheden wordt gelegd bij het vak Lichamelijke Opvoeding, benadrukt ze dat het ook erg belangrijk is om buiten de gymles te blijven bewegen. Momenteel onderzoekt ze samen met haar collega's hoe je bewegen op school kunt inzetten om kinderen optimaal te laten functioneren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat meer bewegen op school in ieder geval niet schadelijk is voor de schoolprestaties van kinderen, en zelfs positieve effecten kan hebben. "Maar pas als we meer weten kunnen we concrete adviezen geven over het inzetten van bewegen en beweegtussendoortjes op school", aldus Singh. Omdat bewegen hoe dan ook gezond is, geeft ze hieronder alvast wat algemene beweegtips aan ouders en scholen.

  Beweegtips:

  - Haal niet alleen een uitgevallen les taal in, doe dat ook met een les Lichamelijke Opvoeding

  - Stimuleer kinderen ook tijdens het speelkwartier intensief te bewegen

  - Breng je kind op de fiets naar school, en laat de auto staan

  - Een (deel van) een les rekenen of taal vervangen door een les bewegen kan geen kwaad voor de cognitieve prestaties van een kind en is ook nog eens gezond

  Bron: Alles over Sport


   

 • Arend van Deutekom promoveert op studie naar vroege groei en energie-balans bij kinderen
  24 april 2017
  Op 21 april promoveerde J&G onderzoeker Arend van Deutekom in de Aula van de VU met het proefschrift "The developmental origins of children's energy balance-related behavior and physical fitness". Van Deutekoms onderzoek was onderdeel van de ABCD-studie:

  Amsterdam Born Children and their Development 
  Dit is een grootschalig en langlopend onderzoek waarin ruim 8000 kinderen vanaf geboorte worden gevolgd. Hij onderzocht de invloed van groei in de eerste levensjaren op lichamelijke activiteit, zitgedrag, ‘fitheid' (conditie en spierkracht) en het eetpatroon bij een selectie van deze kinderen. Zijn vermoeden dat vroege groei de energie-balans beïnvloedt - en daarmee mogelijk deze uitkomsten - werd na afloop van de onderzoeken bevestigd: "Uit mijn onderzoek blijkt dat wanneer kinderen rondom de geboorte slecht groeien, ze op kinderleeftijd al een ongunstigere energiebalans hebben. Hierdoor hebben ze waarschijnlijk een hoger risico op obesitas en hart- en vaatziekten", aldus Van Deutekom in een persbericht van VUmc. Het onderzoek toont het belang aan van gezonde groei op jonge leeftijd en de invloed hiervan op de aanleg tot overgewicht en ouderdomsziekten. Het besef dat er al grote verschillen zijn in de aanleg van bewegingspatronen, eetgedrag en fitheid van kinderen, kan helpen bij het ontwikkelen van effectievere maatregelen  om obesitas en overgewicht bij kinderen te bestrijden.

  Bron:
  Persbericht VUmc


   
 • Onderzoekers van J&G te zien in wetenschapsprogramma Valerio4Ever
  12 april 2017
  Maarliefst eenderde van de Nederlanders zit zeven tot zestien uur per dag, en ook kinderen zitten gemiddeld acht uur per dag stil. Maar wat doet al dat zitten eigenlijk met ons lichaam? Is zitten het nieuwe roken, en zo ja, zijn stoelen dan de nieuwe asbakken?

  In de eerste aflevering van het nieuwe wetenschapsprogramma Valerio4Ever deden J&G onderzoekers Mai Chin A Paw en Teatske Altenburg een interessant experiment met een eeneiige tweeling om aan te tonen waarom zitten afwisselen met regelmatig bewegen zo belangrijk is. Na het eten van een identieke maaltijd moest één van de twee een halve dag stil blijven zitten, terwijl de ander het zitten elk half uur afwisselde met vijf minuten traplopen.

  Na afloop van de proef werd van beide de bloedsuikerspiegel gemeten, en wat bleek, de bewegende tweeling had een lagere bloedsuikerpiek die ook nog eens sneller daalde. Hoe vaker en langer je een hoge bloedsuikerspiegel hebt, hoe hoger de kans op diabetes en hart- en vaatziekten op de lange termijn. Onze onderzoekers benadrukken daarom hoe belangrijk het is om langdurig zitten regelmatig af te wisselen met bewegen. Dat hoeft niet eens per se sport te zijn, je komt namelijk al een heel eind als je elke dag de trap neemt, en ook de prullenbak en de printer op een flinke afstand van je stoel neerzet!

  Benieuwd naar het experiment en wat jij kan doen om meer te bewegen? Bekijk hieronder de afleveringen van Valerio4Ever terug op de website van NPO.

  Nieuwe aflevering

  Op maandag 10 april was Mai Chin A Paw ook te zien in de derde aflevering van Valerio4Ever. Hierin toonde ze een interessante test om je kracht, balans en lenigheid te bepalen, die je zelf ook thuis kan uitvoeren. Wat zegt deze test eigenlijk over je levensverwachting? Je ziet het hieronder terug:
   
 • Jeugd en Gezondheid naar ISBNPA 2017 congres
  08 maart 2017
  De onderzoekers van Jeugd en Gezondheid zijn komende juni goed vertegenwoordigd op het jaarlijks congres van de International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) - de belangrijkste meeting voor vakgenoten op het gebied van voeding, beweging en zitgedrag.

  Lijnvoorzitter Mai Chin A Paw zal haar expertise delen in maar liefst drie verschillende symposia. Zo zal zij een presentatie houden in een symposium met als onderwerp "Harmonizing Definitions in Sedentary Behaviour Research" en in een symposium over de invloed van verschillende beweeg- en zitpatronen op gezondheidsindicatoren bij de jeugd. Daarnaast is ze discussant in een symposium over "The psychology of sedentary behaviour".

  Ook senior onderzoeker Teatske Altenburg en onderzoeker in opleiding Lisan Hidding zijn van de partij. Teatske Altenbrug zal presenteren in het symposium "Effects of standing interruptions and active sitting on cardiometabolic risk in healthy young men". En Lisan Hidding is, na het winnen van een prijs voor Best Student Poster Award op het ISBNPA congres van vorig jaar, ditmaal uitgenodigd om een praatje te houden over haar studie over de perspectieven van kinderen op beweegvriendelijke omgevingen.

  Het ISBNPA congres 2017 zal dit jaar plaatsvinden van 7-10 juni in Victoria, Canada. Zien we jullie daar ook?

  https://www.isbnpa.org
 • Vacature voor medior docent/onderzoeker bij J&G
  15 februari 2017
  Sectie Jeugd en Gezondheid (Sociale Geneeskunde)

  Werkomgeving

  Het onderzoek vindt plaats binnen de context van ‘Jeugd en Gezondheid’ en specifiek op het gebied van gezondheidseffecten van beweeg- en zitpatronen. Het onderwijs is gericht op preventie van gezondheidsproblemen. Eén van de onderwijsblokken betreft Preventie, dat wordt aangeboden aan eerstejaars studenten Gezondheidswetenschappen aan de VU. Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en werkgroepen. Werkgroep docenten worden voorbereid middels een gedetailleerde handleiding en voorbereidende bijeenkomsten.


  Werkzaamheden

  Als medior onderzoeker/docent heb je zowel onderwijs- als onderzoeksgerelateerde werkzaamheden. Je onderzoeksgerelateerde werkzaamheden bestaan uit:
  • Schrijven van subsidieaanvragen;
  • Uitvoeren, analyseren en publiceren van wetenschappelijk onderzoek .
  Je onderwijsgerelateerde werkzaamheden bestaan uit:
  • Inhoudelijk doorontwikkelen van de opzet van het onderwijsblok Preventie;
  • Begeleiden van werkgroepen ;
  • Eerste aanspreekpunt voor werkgroep docenten en studenten;
  • Organiseren en uitvoeren van voorbereidende bijeenkomsten;
  • Nakijken van verslagen;
  • Begeleiden van stagiaires.

  Jouw profiel

  Wij zoeken een medior onderzoeker/docent die voldoet aan de volgende kenmerken:
  • Afgeronde promotie in Gezondheidswetenschappen of gerelateerde discipline (zoals bv. Bewegingswetenschappen, Biomedische wetenschappen of Geneeskunde);
  • Stressbestendig en flexibel inzetbaar;
  • Affiniteit met onderzoek op het gebied van jeugd & gezondheid;
  • Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
  • Ervaring met accelerometrie, een epidemiologische vooropleiding en ervaring met het schrijven van subsidieaanvragen zijn een pré;
  • Ervaring met het coördineren en ontwikkelen van onderwijs;
  • Ervaring met onderwijs over preventie is een pré;
  • Een afgeronde onderwijskwalificatie (BKO) is een pré;
  • Initiatiefrijk, uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden.

  Wij bieden

  Salarisschaal 10: 2618 tot 4152 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring). Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.
  Het is voor nieuw aangestelde medewerkers verplicht om bij indiensttreding een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Je dient hiervoor in het bezit te zijn van een DigiD.


  Bijzonderheden

  Eén van de onderwijsblokken wordt gegeven in de maand juni 2017, aanwezigheid in deze periode is vereist.

  Interesse?

  Reageren op deze vacature kan tot en met 2 maart via de onderstaande link:

  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/medior-onderzoeker-docent/
 • Onderzoeksdeelname voor kinderen wordt makkelijk door strip
  12 januari 2017
  De onderzoekers van de sectie Jeugd en Gezondheid hebben er vaak mee te maken: hoe zorg je ervoor dat kinderen mee willen doen aan je onderzoek? En hoe verzeker je dat de informatie over het onderzoek ook op een begrijpelijke manier aan kinderen wordt gepresenteerd? Onderzoeker Ronella Grootens van de Universiteit Leiden deed haar promotieonderzoek naar dit onderwerp en kwam met een creatieve oplossing: een stripverhaal.

  Het komt vaak voor dat de informatiebrieven bedoeld om de kinderen in te lichten over een onderzoek vol staan met lastige termen en wetenschappelijk jargon. Zo maak je het de kinderen moeilijk om zelf te beslissen of ze mee willen doen met de studie of niet. Dat moet ook anders kunnen dacht promovendus Grootens. Zij ontwikkelde in samenspraak met de kinderen zelf een een strip over een niet bestaande ziekte, die past bij hun eigen belevingswereld. Op deze manier geef je de kinderen de kans om mee te denken en hun eigen keuzes te maken.

  De strip werd op 6 december gepresenteerd tijdens de promotie van Grootens. Bij Jeugd en Gezondheid staan we in ieder geval te trappen om de lessen van de onderzoeker in de praktijk te brengen!

  Klik hier voor het persbericht over de promotie van de Universiteit Leiden:

  Website Universiteit Leiden

 • Jeugd en Gezondheid wenst u een gezond en gelukkig 2017!
  01 januari 2017

 • Nieuwe vacature voor (junior)onderzoeker bij J&G
  12 december 2016
  Ben jij jeugdarts, arts M&G, AIOS of JGZ professional en wil jij helpen met de preventie van kindermishandeling?

  16 uur | Salarisindicatie: 2618 tot 4152 euro | Vast contract, bepaalde tijd

  Werkomgeving
  Als onderzoeker ben je verantwoordelijk voor het project ‘VoorZorg in het sociale domein’, gefinancierd door ZonMw. Het project richt zich op de aansluiting van VoorZorg op het sociale domein in verschillende gemeenten in Nederland. Je gaat de aanpak en positie evalueren van VoorZorgverpleegkundigen in of naast sociale wijkteams en ketenpartners. Daarnaast ga je na wat de JGZ en samenwerkingspartners hiervan kunnen leren voor effectieve samenwerking ten behoeve van een bredere groep kwetsbare gezinnen. Ook verken je de rol van de jeugdarts in wijkteams en het sociale domein.
  VoorZorg is een preventief programma, om kindermishandeling te voorkomen en kinderen met veel sociale risicofactoren betere kansen te geven. Het richt zich op jonge kwetsbare vrouwen met een eerste kind. VoorZorg begint in de zwangerschap en is een effectieve interventie, uitgevoerd vanuit de JGZ. Je komt in VUmc te werken bij de afdeling Sociale Geneeskunde, lijn Jeugd & Gezondheid, zie http://www.jeugdengezondheid.org.

  Het team staat voor innovatief, kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek, dat bijdraagt aan gezond opgroeien van jeugd. Het project is ingebed in de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid, een structurele samenwerking tussen bovenstaande afdeling / team en zes JGZ-organisaties in Noord-Holland.

  Werkzaamheden
  Als (Junior) Onderzoeker zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden
  - Dit project coördineren en uitvoeren, zowel het onderzoek als de communicatie met alle betrokkenen;
  - Coördinatie en mede-uitvoering van de dataverzameling en -analyse. Het betreft een mixed-methods onderzoek waarbij je beleidsstukken verzamelt, interviews houdt en vragenlijsten uitzet;
  - Opzetten van een klankbordgroep / adviesgroep;
  - Rapportage van de bevindingen in de vorm van een of meer (Engelstalige) wetenschappelijke artikelen en Nederlandstalige vakartikelen;
  - Presentatie op congressen voor professionals.

  Jouw profiel
  Wij zoeken een enthousiaste jeugdarts (aios 1e of 2e fase) of arts M&G, met de ambitie om onderzoek te doen. Ruime ervaring in de jeugdgezondheidszorg is gewenst. Ook een psycholoog of gezondheidswetenschapper met ervaring in de jeugdgezondheidszorg komt in aanmerking.

  - Je bent een netwerker en in staat om nieuwe contacten aan te gaan met onderzoekers, beleidsmedewerkers en zorgverleners in wijkteams, en deze uit te bouwen tot duurzame samenwerkingsrelaties;
  - Je hebt enige kennis en ervaring met opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek;
  - Je bent gedreven, daadkrachtig en kunt gemakkelijk schakelen.

  Wij bieden
  Salarisschaal 10: 2618 tot 4152 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring). Extra scholing op het gebied van methodologie en analyse behoort tot de mogelijkheden. Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag.

  Bijzonderheden
  De beoogde startdatum is 1 maart 2017. De aanstelling is voor de periode van 2 jaar voor 16 uur per week. Als je basis-arts bent, dan wordt je ingeschaald in schaal 10. Ben je arts M&G, dan wordt je ingeschaald in schaal 11A (min EUR 3.283 – max EUR 4.531). Het is ook mogelijk om deze functie vanuit je eigen JGZ-organisatie of GGD uit te voeren op detacheringsbasis. Het is voor nieuw aangestelde medewerkers verplicht om bij indiensttreding een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Je dient hiervoor in het bezit te zijn van een DigiD.

  Interesse?
  Wil je meer informatie over de functie, bekijk dan hier de vacature op de website van VUmc

  Reageren kan nog tot 28 december!
 • Promotie Aleid Wirix: bloeddruk meten bij kinderen met overgewicht
  08 december 2016
  Op 8 december verdedigde Jeugd en Gezondheid-onderzoeker Aleid Wirix haar proefschift getiteld 'Hypertension in Childhood Obesity. Who, What, Why?' in de aula van de VU.

  Wanneer je de bloeddruk van kinderen met overgewicht en obesitas meerdere keren meet, is er minder vaak dan verwacht sprake van hoge bloeddruk. Deze grondige aanpak blijkt te lonen. Het advies blijft om in de Jeugdgezondheidszorg de bloeddruk te meten bij deze kinderen. Zo spoor je te hoge bloeddruk tijdig op en kun je mogelijke negatieve gevolgen voorkomen. Dit stelt gezondheidswetenschapper Aleid Wirix in haar proefschrift, dat ze op 8 december verdedigt bij VUmc.

  Als een te hoge bloeddruk bij kinderen niet op tijd opgespoord en behandeld wordt, kan dit vaak ernstige gevolgen zoals hart- en vaatziekten en nierschade hebben. Hoge bloeddruk is slechts één van de mogelijke complicaties van overgewicht. Om te voorkomen dat een te hoge bloeddruk en complicaties vaker optreden, blijft de behandeling van overgewicht van het grootste belang.

  ‘Bloeddruk meten bij kinderen met overgewicht kan snel en effectief. Daarmee kunnen eventuele negatieve gevolgen voorkomen worden’, zegt Aleid Wirix. In haar onderzoek werd de bloeddruk bij kinderen met en zonder overgewicht meerdere keren gemeten. Kinderen met een te hoge bloeddruk werden teruggevraagd om nogmaals de bloeddruk te meten. Door deze grondige methode hadden er uiteindelijk minder kinderen dan verwacht een te hoge bloeddruk: 4% van de kinderen met overgewicht en nagenoeg geen van de kinderen zonder overgewicht.

  Wirix concludeert dat er bij kinderen met overgewicht en obesitas internationaal grote verschillen zijn in screening, diagnostisering en behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie). Wirix: ‘Hypertensie heeft bij deze kinderen een andere aanpak nodig dan hypertensie met een andere oorzaak.’ Het is daarom van belang dat er een internationale richtlijn komt met eenduidig advies over de meest optimale methoden voor het opsporen, diagnosticeren en behandelen van hypertensie bij kinderen met overgewicht en obesitas.

  Bron persbericht VUmc  

   

 • Beweegactiviteiten bij kinderen? Een photovoice onderzoek
  16 november 2016
  Voor het project de Beweegmonitor is Jeugd en Gezondheid-onderzoeker Lisan Hidding gestart met een Photovoice onderzoek op verschillende basisscholen in Amsterdam. Photovoice is een methode waarbij kinderen een stem krijgen in het doen van onderzoek door middel van fotografie. Het onderzoek heeft als onderwerp 'beweegactiviteiten bij kinderen'. Hierbij mogen de kinderen zelf foto's maken van alle beweegactiviteiten die ze doen.

  Op elke school is er gestart met een fotografieworkshop waarbij de kinderen les kregen van een echte fotograaf. Vervolgens ging de fotograaf met de leerlingen naar buiten voor een foto-expeditie. Voor het project kregen alle kinderen een eigen camera en gingen daar zelf mee aan de slag. In de weken daarna fotografeerden ze doordeweeks en in het weekend al hun beweegactiviteiten. Tijdens groepsbijeenkomsten plaatsen ze vervolgens samen met de onderzoeker alle gefotografeerde activiteiten op een tijdlijn - zowel voor een weekdag als voor een weekenddag. Daarbij noteerden ze ook waar ze de beweegactiviteit hadden uitgevoerd, bijvoorbeeld op het schoolplein of thuis. Het resultaat van deze tijdlijn geeft goed aan op welke momenten van de dag kinderen juist wel of niet actief zijn. Deze informatie kan vervolgens weer gebruikt worden voor het uitvoeren van vervolgonderzoek naar het (stimuleren van) beweeggedrag van kinderen.

 • Presentaties beschikbaar van het symposium Jeugd en Gezondheid: Opgroeien in Onderzoek
  20 oktober 2016


  Op donderdag 13 oktober organiseerde de onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid en de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid van VUmc het symposium Opgroeien in Onderzoek. De sectie J&G richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan optimale kansen voor het gezond en gelukkig opgroeien van kinderen en jongeren. Het doel van het symposium was om professionals werkzaam met en voor jeugd met elkaar te verbinden door kennis, expertise en onderzoeksideeën uit te wisselen en de samenwerking te versterken.    

  Er was een gevarieerd programma, met presentaties, een paneldiscussie, een informatiemarkt en volop mogelijkheden om te netwerken. Professor Mai Chin A Paw verzorgde een inspirerende keynote, en ook tijdens de verschillende workshops werd er natuurlijk uitgebreid kennis en expertise gedeeld.  

  Op veler verzoek zijn de verschillende presentaties nu ook beschikbaar gemaakt op de website van het symposium. Wilt u de gedeelde kennis tijdens de de workshop- en presentatiesessies dus nog even rustig nalezen, of bent u gewoon nieuwsgierig naar wat het symposium Jeugd en Gezondheid te bieden had? Klik dan op onderstaande link.

  De Jeugd en Gezondheid presentaties vindt u hier
 • Hoe accuraat zijn vragenlijsten om het zitgedrag van kinderen te meten? Lees ons nieuwe artikel!
  02 september 2016
  Onderzoekers van J&G hebben een nieuwe systematische review naar de kwaliteit van vragenlijsten bij het meten van zitgedrag bij kinderen gepubliceerd. In de review zijn 46 studies samengevat die maar liefst 46 verschillende vragenlijsten onderzochten. De kwaliteit van de vragenlijsten werd beoordeeld door onder andere te kijken naar de validiteit (meet de vragenlijst echt zitgedrag?) en de betrouwbaarheid (meet de vragenlijst hetzelfde bij herhaalde metingen zonder dat het gedrag veranderd is?). Ook werd de methodologische kwaliteit van de verschillende studies beoordeeld. Helaas bleek geen van de vragenlijsten zowel valide als betrouwbaar te zijn en was de methodologische kwaliteit van de studies erg laag. Bij toekomstige studies is er daarom meer aandacht nodig voor de inhoudsvaliditeit van de vragenlijst tijdens de ontwikkelfase (is de inhoud van de vragenlijst geschikt voor het meten van zitgedrag?) en voor de methodologische kwaliteit van de studie.

  Benieuwd naar de volledige studie? Hier vindt je het artikel:

  http://link.springer.com/article/10.1007/s40279-016-0610-1
 • Kick-off programma Health Behaviours and Chronic Diseases binnen nieuwe AMC-VUmc alliantie
  22 augustus 2016
  Op donderdag 29 september van 9.00-12.00 u vieren de medewerkers van AMC, VUmc, VU en de UvA de aftrap van een nieuw onderzoeksprogramma binnen het pas opgerichte Amsterdam Public Health Institute - een alliantie tussen VUmc en AMC die vanaf 2017 gerealiseerd wordt. Het onderzoeksprogramma HBCD (Health Behaviours and Chronic Diseases) zal zich richten op velerlei Public Health gerelateerde onderwerpen, zoals roken, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, sedentair gedrag, eet- en slaapgedrag. Daarnaast doet men binnen dit programma onderzoek naar chronische ziekten zoals diabetes, cardiovasculiere aandoeningen en kanker.

  De bijeenkomst is bedoeld als kennismaking met het thema en met elkaar voor alle geïnteresseerde onderzoekers van VUmc en AMC- van hoogleraar tot promovendus. Van te voren aanmelden is wel noodzakelijk.

  Voor meer informatie over de bijeenkomst en de aanmeldprocedure, bekijk de uitnodiging in de bijlage.

  Uitnodiging Kick-off thema HBCD
 • Inschrijving symposium Jeugd en Gezondheid op 13 oktober geopend!
  14 juli 2016
  Op donderdag 13 oktober organiseren de onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid en de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid van VUmc een symposium. De sectie J&G richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan optimale kansen voor het gezond en gelukkig opgroeien van kinderen en jongeren. Het doel van het symposium is om professionals werkzaam met en vóór de jeugd met elkaar te verbinden door kennis, expertise en onderzoeksideeën uit te wisselen en de samenwerking te versterken. We bieden een gevarieerd programma met presentaties, workshops, een paneldiscussie en volop mogelijkhede om te netwerken. Het voltallige programma vindt u hieronder.

  Aanmelden

  De inschrijving voor het symposium is nu geopend! Via onderstaande button kun u zich direct inschrijven.


  Programma
 • NRC checkt: zijn Nederlandse jongeren Europees kampioen zitten?
  13 juli 2016
  Deze week was er veel aandacht voor de update van de Leefstijlmonitor van het RIVM, een jaarlijks onderzoek naar de staat van de volksgezondheid in Nederland. Vooral het zitgedrag van jongeren stond in de schijnwerpers, want wat blijkt, jongeren zitten gemiddeld meer dan 10 uur per dag. De NOS kwam zelfs met de headline: 'Nederlandse jongeren Europees kampioen zitten'.

  De sectie Jeugd en Gezondheid doet al enkele jaren onderzoek naar het zitgedrag van jongeren en de gezondheidseffecten die daarmee gepaard gaan. Niet heel gek dus dat een journalist van de NRC factcheck rubriek bij onze voorzitter Mai Chin A Paw terecht kwam om te vragen hoe het nu eigenlijk echt zit met het zitten van jongeren.

  Professor Chin A Paw benadrukt dat de cijfers over het zitgedrag van jongeren al langer bekend zijn, Nederlandse jongeren zitten heel veel. Maar verder weten we eigenlijk nog weinig over de gezondheideffecten van het vele zitten bij de jeugd. Is zitten zelf ongezond of komen negatieve gezondheidseffecten voort uit het gegeven dat als je veel zit, je ook weinig beweegt? Hoewel niet representatief voor alle jongeren, blijkt verder uit haar eigen onderzoek naar het beweeg- en zitgedrag van 10-12 jarige kinderen uit 8 Europese landen dat kinderen uit bijvoorbeeld Hongarije, België of Griekenland meer zitten dan dezelfde leeftijdsgroep in Nederland. Wel bewegen de Nederlandse kinderen minder dan hun Europese leeftijdsgenoten. Vergelijkbare cijfers over het zitgedrag van andere leeftijdsgroepen Europese jongeren zijn er eigenlijk niet, zegt ook het RIVM. Kortom, veel meer onderzoek naar het zitgedrag van jongeren is nodig om de definitieve 'Europees kampioen zitten' uit te kunnen loven.

  Benieuwd naar het hele artikel? Dat leest u hier:  NRC factcheck rubriek.

 • Mai Chin A Paw en Arie Boomsma te gast bij RTL Late Night
  12 juli 2016
  Maandagavond was voorzitter van de onderzoekslijn Mai Chin A Paw te gast bij RTL Late Night om te vertellen over het beweegtekort en het zitgedrag bij jongeren. Zij werd vergezeld door Arie Boomsma, eigenaar van Vondelgym en één van de oprichters van Speelkwartier, een initiatief om ouders samen met hun kinderen meer te laten bewegen.

  Uit een recent gepubliceerd rapport van RIVM blijkt dat de Nederlandse jeugd per dag wel 10 uur zit. Bij volwassenen is er al een relatie aangetoond tussen zitgedrag en negatieve gezondheidseffecten zoals type 2 diabetes, hart- en vaatziekten en zelfs sterfte. Bij kinderen is hier echter nog veel minder over bekend, hoewel recent onderzoek van Mai Chin A Paw wel een link legt tussen TV kijken en overgewicht bij kinderen. Maar komt dit door een teveel aan zitten of door een gebrek aan bewegen? Meer onderzoek naar de (langetermijns)effecten van langdurig zitten bij kinderen is hard nodig.

  Mede hierom slaan Mai Chin A Paw en Arie Boomsma nu de handen ineen met Fonds Speelkwartier. Fonds Speelkwartier is in het leven geroepen om het onderzoek naar jeugd en bewegen naar een hoger plan te tillen. Vindt u het ook belangrijk om goed onderzoek naar jeugd en beweging te stimuleren? Het is nu mogelijk om het onderzoek financieel te steunen via onderstaande button.  Heb je het item met Mai Chin A Paw en Arie Boomsma bij RTL Late Night gemist? Hieronder kunt u het terugzien.

 • Mai Chin A Paw (VUmc) en Arie Boomsma slaan handen ineen met Fonds Speelkwartier
  11 juli 2016
  De onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid van VUmc slaat de handen ineen met Speelkwartier, een initiatief van Vondelgym-eigenaar Arie Boomsma om kinderen meer te laten bewegen. De jeugd beweegt steeds minder en zit heel veel. Wat betekent dit voor hun gezondheid? Meer en beter onderzoek is nodig om de factoren die bijdragen aan de gezondheid van jongeren te onderzoeken én de jeugd van de juiste gezondheidsadviezen te voorzien.

  Het pas opgerichte Fonds Speelkwartier is een samenwerking tussen Arie Boomsma en voorzitter van de onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid Mai Chin A Paw. Het fonds zet zich in om kennis en kunde over deze onderwerpen naar een hoger plan te tillen en in de praktijk te brengen.

  Wilt u ook bijdragen aan hoogwaardig en broodnodig onderzoek naar beweging en gezondheid bij de jeugd? Steun vanaf nu het Fonds Speelkwartier! • Hoe sterk is het bewijs voor gezondheidseffecten van zitgedrag bij kinderen?
  27 juni 2016
  J&G publiceert een nieuwe systematische review en meta-analyse. 

  Een nieuwe systematische review en meta-analyse naar de gezondheidseffecten van zitgedrag bij kinderen is gepubliceerd! J&G onderzoekers Evi van Ekris, Teatske Altenburg, Amika Singh en Mai Chin A Paw hebben op systematische manier naar alle longitudinale wetenschappelijke onderzoeken gezocht over dit onderwerp. Ze vonden 109 onderzoeken en vatten de resultaten hiervan samen, waarbij de methodologisch kwaliteit van de onderzoeken werd meegewogen in de conclusie. De resultaten van een deel van de onderzoeken kon statistisch worden samengevat in een meta-analyse. Een sterk punt van het review is dat de onderzoekers zich beperkten tot longitudinale onderzoeken, die een betere indicatie geven voor een oorzaak-gevolg relatie dan cross-sectioneel onderzoek.  

  Ze vonden dat het bewijs voor gezondheidseffecten afhankelijk is van het type zitgedrag. Het bewijs voor negatieve gezondheidseffecten door veel TV kijken en zogenaamd ‘screen time’ lijkt sterker dan voor computeren en totale zittijd. Maar over het algemeen is het bewijs voor gezondheidseffecten van zitgedrag bij kinderen nog niet overtuigend. Voordat er goede aanbevelingen gedaan kunnen worden over het beperken van zitgedrag bij kinderen is vervolgonderzoek nodig, waarin met name het meten van zitgedrag moet worden verbeterd.

  Het review, getiteld: An evidence-update on the prospective relationship between childhood sedentary behaviour and biomedical health indicators: a systematic review and meta-analysis, kan worden gedownload op:

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12426/full

                      
 • J&G'er Lisan Hidding wint posterprijs tijdens ISBNPA congres in Kaapstad
  14 juni 2016
  Onderzoeker bij de sectie Jeugd en Gezondheid Lisan Hidding heeft tijdens het  ISBNPA congres (International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity) in Kaapstad de prijs voor Best Student Poster Presentation gewonnen. Ondanks de sterke concurrentie kwam Hidding's presentatie over haar onderzoek 'Determinants of sedentary behaviour: a concept map' als beste uit de bus.

  Hidding doet onderzoek naar de determinanten van zitgedrag bij én met kinderen met behulp van de concept mapping methode. Kinderen brengen een groot gedeelte van de dag zittend door. Door zowel kinderen als hun ouders te ondervragen over de determinanten van zitgedrag kunnen er effectievere interventies worden ontwikkeld om gezond gedrag te stimuleren.

  Uit het juryrapport: '[the] award reflects the high calibre, conceptual quality and the methodological rigour evident in [this] research, which the judges found very impressive'.

 • Nieuwe resultaten van SMART MOVES! gepubliceerd
  31 mei 2016
  Binnen SMART MOVES! werd onderzocht wat het directe effect is van verschillende bewegingstypen op de cognitieve prestaties van leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. In het onderzoek deden leerlingen mee aan een beweegsessie in de klas, waarin ofwel aerobe, coördinatie of krachtoefeningen werden uitgevoerd. Voor en na het bewegen en een controleconditie werden cognitieve testen afgenomen, waarmee selectieve aandacht en informatieverwerkingssnelheid gemeten werden. De resultaten van deze studie suggereren dat eenmalig 12 minuten licht tot matig intensief bewegen geen effect heeft op de cognitieve prestaties van leerlingen. Wat betekent dit voor verder onderzoek en de praktijk?

  Download het artikel op:

  http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2016.00723/full

   

   

 • Nieuwe ontmoetingen tijdens het Bed Talks event
  06 mei 2016
  Afgelopen 14 april kwamen meer dan 50 'movers and shakers' op het gebied van kunst & cultuur, ondernemersschap, technologie, onderwijs en onderzoek bij elkaar in het nieuwe Student Hotel in Amsterdam. De aanwezigen gingen door middel van intieme 'bed talks' met elkaar in gesprek over hun bezigheden, inspiraties en toekomstdromen. De voorzitter van de sectie Jeugd en Gezondheid Mai Chin A Paw was ook aanwezig en voerde een interessant gesprek met Emer Beamer, de directeur van Designathon Works. Een vervolggesprek over een eventuele samenwerking staat al op de planning!

  Heb je het event moeten missen, maar ben je nieuwsgierig naar het verloop van de dag en de vele ontmoetingen en kruisbestuivingen die hebben plaatsgevonden? Bekijk dan hier het 'after the event' videoverslag en de foto's:

  www.thestudenthotel.com/bedtalks

    
 • Wat zou u willen zien bij een Jeugd en Gezondheid Symposium?
  12 april 2016
  Op donderdag 13 oktober organiseren de onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid en de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid van het VUmc een interessant symposium. De sectie J&G richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan optimale kansen op het gezond en gelukkig opgroeien van de jeugd; van -9 maanden tot 19 jaar.

  Het doel van het symposium is het verbinden van professionals werkzaam met en voor jeugd, en het uitwisselen van kennis en (onderzoeks)ideeën. Om het symposium zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelgroep hebben wij ook uw input nodig!

  We zouden het daarom erg op prijs stellen als u de volgende survey wilt invullen om uw behoeftes en voorkeuren voor het symposium aan te geven (dit kost slechts enkele minuten):

  https://nl.surveymonkey.com/r/6S96PTX
  Hartelijk dank en wij hopen u dit najaar te zien bij het J&G symposium!

 • Mai Chin A Paw aanwezig tijdens 'Bed Talks' event in Amsterdam
  11 april 2016
  Op vrijdag 15 april wordt de nieuwe vestiging van The Student Hotel geopend op de Wibautstraat in Amsterdam. Dit wordt gevierd door middel van een Bed Talks event, waarbij meer dan 50 'game changers' op sociaal, cultureel, economisch en onderzoeksgebied uit heel Europa zijn uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

  Mai Chin A Paw, de voorzitter van onze onderzoekslijn, zal maar liefst twee keer een acte de présence geven tijdens dit inspirerende event. Om 13.00 houdt ze een intieme Bed Talk met Emer Beamer, de directeur van Designathon Works, met als onderwerp 'Children and their Agency'.  Vervolgens houdt ze samen met Wouter Teerhuis (oprichter van Speelkwartier) een open Think Thank sessie genaamd Chill! Adolescents, Happiness and Yoga.

  Het evenement duurt van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds en is vrij toegankelijk voor iedereen! Voor meer informatie over het programma of over de uitgenodigde sprekers, kijk op de website:

  www.bedtalks.nl

   

 • Mai Chin A Paw spreekt op Symposium Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad
  08 april 2016
  Op 14 april wordt in Almere de bijeenkomst Een Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad georganiseerd. De stad Almere richt zich de komende jaren op het verbinden en versterken van alle projecten en activiteiten op het gebied van gezond gewicht en een gezonde leefstijl van de jeugd. Het programma op 14 april heeft als doel om het onderzoek en informatie rondom de gezonde jeugd beter te bundelen.

  Voorzitter van de onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid Mai Chin A Paw is in dit kader uitgenodigd om een lezing te geven over zitgedrag en lichamelijke activiteit bij de jeugd. Zij zal haar lezing met de titel: 'Zitkampioenen en stuiterballen: (wat) beweegt de Jeugd?' om 14.30 u ten gehore brengen. Het programma start om 13.30 uur en vindt plaats in het auditorium Places to Work vlakbij het centraal station van Almere. Wij hopen jullie allen daar te zien! 

  Klik hier voor het programma van Een Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad

 • Gezocht: Onderzoeker in opleiding: Jump-in voeding!
  07 april 2016
  De afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc werkt samen met het cluster Epidemiologie & Gezondheidsbevordering van de GGD Amsterdam aan de effect- en procesevaluatie van het Jump-in schoolprogramma, een interventie gericht op gezonde voeding en voldoende beweging.

  Het interventieprogramma Jump-in is een belangrijk onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2013-2033, waarmee de gemeente Amsterdam zich gecommitteerd heeft aan een effectieve aanpak van overgewicht en obesitas in de stad. Het programma helpt scholen om optimaal bij te dragen aan het ontwikkelen van gezonde voedingsgewoonten en voldoende beweging bij hun leerlingen. Jump-in richt zich met name op die basisscholen met veel kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische positie en/of niet-Nederlandse etniciteit.

  De aanpak is integraal, en richt zowel op universele preventie als op selectieve preventie via de jeugdgezondheidszorg. De hoofdelementen wat betreft universele preventie zijn:

  1. Stimuleren van sport en lichamelijke activiteit door het stimuleren van sportparticipatie, het creëren van naschools sportaanbod en adequaat bewegingsonderwijs;
  2. Stimuleren van bewegen in de pauze 
  3. Stimuleren van gezond eten en drinken door het implementeren van een gezond voedingsbeleid, gastlessen en workshops. Oudervoorlichting- en participatie zijn daarbij onderdeel van de implementatie.

  Uit eerdere studies is al gebleken dat Jump-in activiteiten op het gebied van sport en lichamelijke activiteit effectief zijn in het verhogen van de lichamelijke activiteit van schoolkinderen. Het beoogde promotietraject richt zich op de effect- en proces evaluatie van het voedingsbeleid. Vragen zijn onder meer: Wat is het effect van voedingsbeleid op het eet- en drinkgedrag van de kinderen? Wat vinden kinderen, ouders en docenten van de interventie?

  Werkzaamheden

  Als onderzoeker in opleiding zijn je voornaamste werkzaamheden:

  - Formuleren van een heldere probleemanalyse en onderzoeksaanpak, gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur en input van uitvoerders en adviseurs;
  - Organiseren en uitvoeren van de benodigde metingen; Analyseren van de onderzoeksresultaten;
  - Publiceren van de onderzoeksresultaten in internationale wetenschappelijke tijdschriften, met als uiteindelijk doel het schrijven van een proefschrift.

  Jouw profiel

  Wij zoeken een onderzoeker in opleiding die voldoet aan de volgende kenmerken:

  - Afgeronde academische opleiding in gezondheids- of sociale wetenschappen (zoals bijvoorbeeld Psychologie, Pedagogiek, Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen of Voeding en Gezondheid);
  - Affiniteit met gezondheidsbevordering bij kinderen; Initiatiefrijk, resultaatgericht, innovatief en creatief;
  - Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden; Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
  - Ervaring met opzetten van experimentele studies en/of kwalitatief onderzoek;
  - Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke publicaties en (kwantitatieve en kwalitatieve) data-analyse is een pre.

  Wij bieden

  Salarisschaal OIO: 2222 tot 2846 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring). Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. Vanaf 1 juli 2015 is het voor nieuw aangestelde medewerkers verplicht om bij indiensttreding een VOG aan te vragen. Je dient hiervoor in het bezit te zijn van een DigiD.

  Bijzonderheden


  Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 of 26 april 2016. Wij bieden een contract voor bepaalde tijd van 12 maanden. Bij goed functioneren gevolgd door een verlenging voor een periode van 3 jaar. Dit project vormt een samenwerkingsverband tussen VUmc, VU en GGD Amsterdam. Het onderzoek valt binnen VUmc onder de onderzoekslijn ‘Jeugd en Gezondheid’ van de afdeling Sociale Geneeskunde en het EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg. Kijk voor meer informatie op http://www.jeugdengezondheid.org/ en http://www.emgo.nl/.

  Als onderzoeker in opleiding (OiO) word je aangesteld bij de afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc en krijg je een 0-aanstelling bij de GGD Amsterdam. In de opstartfase en dataverzamelingsfase van het onderzoek zal je werkplek met name bij het cluster Epidemiologie & Gezondheidsbevordering zijn, in latere fases van het onderzoek (analyseren en schrijven) meer bij de afdeling Sociale Geneeskunde.

  Interesse?

  Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met mw.dr.ir. M. van Eijsden, via telefoonnummer 06-51825150 of mw. prof.dr. M. Chin A Paw via 020-4448203 of met Cees Knottnerus via 06-10666010. U kunt uiterlijk tot en met 17 april 2016 solliciteren via onderstaande link.

  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/onderzoeker-in-opleiding-jump-in/
 • Gezocht: Onderzoekscoordinator Sarphati Instituut
  25 maart 2016
  De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) van de VU is op zoek naar een onderzoekscoördinator (m/v) voor het Sarphati Instituut Amsterdam (0,6 fte).

  De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

   

  De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) verzorgt diverse Bachelor en Master programma’s. FALW richt zich op de onderzoeksgebieden: levenswetenschappen, gezondheids-, milieu- en aardwetenschappen. De faciliteiten voor onderzoek zijn excellent. Internationaal is er intensieve samenwerking met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en partners.

   

  "Sarphati Amsterdam - Research for Healthy Living" is een uniek wetenschappelijk Amsterdams onderzoeksinstituut waar onderzoek op het terrein van de volksgezondheid wordt verricht in de geest van de arts Samuel Sarphati (1813-1866). Sarphati Amsterdam staat voor een samenwerkingsverband tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven om welvaartsziekten als overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten aan te pakken. Zij werken gezamenlijk aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg en verbinden onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar.

  De onderzoekscoördinator:

  • Is contactpersoon voor onderzoeksaangelegenheden van Sarphati Amsterdam zowel intern als extern;

  • Heeft intensief overleg met de communicatieadviseur van Sarphati Amsterdam over communicatie van onderzoeksaangelegenheden;

  • Heeft intensief overleg met het dagelijks bestuur van Sarphati Amsterdam;

  • Heeft intensief overleg met de business developer van Sarphati Amsterdam in het kader van samenwerking met private partijen;

  • Coördineert onderzoeksprogramma en realisatie (bv methodologische afstemming van de diverse onderzoeksprojecten);

  • Coördineert interne multidisciplinaire initiatieven en coördineert zo nodig inschakeling van andere expertise/instituten/ instellingen;

  • Coördineert verzoeken en bijdragen van derden ;

  • Coördineert redactievoering van rapporten/ publicaties, verzorgt eindredactie van rapporten/publicaties van Sarphati Amsterdam;

  • Communiceert en presenteert onderzoeksresultaten naar de maatschappij (bv. beleidsadviezen)

  • Organiseert actieve betrokkenheid van relevante organisatieonderdelen / gremia;

  • Onderhoudt goede (in)formele contacten met relevante personen / partijen binnen en buiten het instituut/nationaal/internationaal;

  • Vormt coalities om draagvlak te verkrijgen voor de activiteiten van Sarphati Amsterdam;

  • Reageert alert op onderzoeksagenda’s van subsidiegevende organisaties in binnen- en buitenland en faciliteert initiatieven gericht op onderzoeksaanvragen.

  Vereisten voor deze functie:

  * Gepromoveerd onderzoeker met ervaring van complexe onderzoeksprojecten en infrastructuur.

  * Ervaring met uitvoering en coördinatie wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

  * Ervaring en kennis van mogelijkheden onderzoeksfinanciering.

  * Aantoonbare ervaring met het werven van externe middelen, ook internationaal

  * Ervaring met publiek-private samenwerking

  * Competenties: netwerken, overtuigingskracht, plannen en organiseren, samenwerken, bestuur sensitiviteit, creativiteit, motiveren

  Bijzonderheden:

  De standplaats is voornamelijk op de VU (afdeling Gezondheidswetenschappen) maar deels ook op de GGD Amsterdam. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Verlenging tot eind 2018 behoort tot de mogelijkheden. Wij bieden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

  • 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;

  • goede pensioenregeling (ABP);

  • ruime bijdrage van 65% aan reiskosten OV woon-werkverkeer.

  Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met: prof. J.C. Seidell (j.c.seidell@vu.nl).

  Schriftelijke sollicitaties inclusief CV en motivatiebrief kunt u tot 14 april wenden aan: secretariaat.agw.falw@vu.nl

 • Gezocht! Post doctoral researcher 'Evaluatie van een consultatie en adviesteam jeugd GGZ'
  15 maart 2016
  Signalering en behandeling van psychische problemen bij jeugd vallen per 2015 onder verantwoordelijkheid van gemeenten, maar is per gemeente of regio verschillend georganiseerd. De regio Gooi en Vechtstreek is in 2015 gestart met een Consultatie- en Adviesteam Jeugd GGZ. Dit consultatie- en adviesteam is multidisciplinair en bestaat uit jeugdartsen en een klinisch psycholoog. Het team kent een integrale werkwijze en geeft consultatie en advies aan verwijzers (o.a. huisartsen), en adviseert aan jeugdigen tot 18 jaar met psychische en psychosociale problemen en/of hun ouders. Daarmee levert het team sociaal-medische expertise aan ‘de voorkant’ voor de hele regio. Het ondersteunt hiermee huisartsen, de gemeentelijke toegangen tot jeugdzorg, overige verwijzers en scholen.

  Het consultatie- en adviesteam is tot nu toe uniek in Nederland. In het project zal de werkwijze van het team beschreven en geëvalueerd worden, o.a. door trends in beeld te brengen over signalering, consultaties, behandeling en verwijzingen. Deze trends worden vergeleken met regio’s waar signalering en verwijzing bij jeugd met psychische problemen op een andere manier is georganiseerd. Ook worden kosten in de regio in beeld gebracht.
  Het project is ingebed in de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid en is een samenwerking tussen VUmc en GGD Gooi en Vechtstreek.


  Werkzaamheden

  Als PostDoc onderzoeker zijn je belangrijkste taken:
  • Coördinatie van de dataverzameling in samenwerking met het consultatie- en adviesteam;
  • Kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse;
  • Communicatie over de voortgang van het onderzoek met direct betrokkenen en een brede groep geïnteresseerden (jeugdartsen, huisartsen, gemeenteambtenaren, ouders en jongeren);
  • Rapportage in de vorm van posters, presentaties en wetenschappelijke artikelen;
  • Samenwerking met een gezondheidsjurist die het juridische perspectief (beroepsgeheim, privacy, gegevensuitwisseling) van het consultatie- en adviesteam onderzoekt.

  Jouw profiel

  Wij zoeken een PostDoc met de volgende kwaliteiten:
  • Je ben (bijna) gepromoveerd op een relevant terrein (bijvoorbeeld geneeskunde, gezondheidswetenschappen, psychologie);
  • Je hebt kennis en ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve methoden van onderzoek.
  • Je bent een aantoonbare netwerker, in staat om nieuwe contacten aan te gaan in het sociaal domein en deze uit te bouwen tot duurzame samenwerkingsrelaties;
  • Je neemt initiatief, bent daadkrachtig en pro-actief;
  • Je kunt goed en gemakkelijk communiceren, mondeling en schriftelijk;
  • Je hebt affiniteit met jeugd en psychische problemen;
  • Kennis van jeugdgezondheidszorg is een pré.

  Wij bieden

  Salarisschaal 10: 2592 tot 4111 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring). Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

  Bijzonderheden

  De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van 1 jaar, met mogelijke verlenging tot in totaal 30 maanden. Uitbreiding van uren op andere projecten ligt in de mogelijkheden. De sollictitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 31 maart 2016 (ochtend).

  Interesse? Reageren kan nog tot 24 maart via onderstaande link:

  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/postdoc-onderzoeker-evaluatie-van-een-consultatie-en-adviesteam-jeugd-ggz/

 • Pilot SMART MOVES! van start
  11 maart 2016
  De onderzoekers van SMART MOVES! zijn vandaag begonnen met hun pilot naar 'beweegbreaks' in de klas. SMART MOVES! is een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de effecten van bewegen op cognitie bij kinderen. Tijdens deze pilot wordt onderzocht wat het effect is van een dagelijkse beweegbreek van 10 minuten op de cognitieve prestaties van leerlingen. Hiervoor hebben de onderzoekers een kant- en klaar beweegprogramma ontwikkeld die gedurende 10 a 12 weken dagelijks zal worden ingezet in de klas. In het kader van dit programma maken de leerlingen cognitieve testen en dragen ze een aantal keer een hartslagmeter en een beweegmeter.

  Wil je meer weten over de uitkomsten van de pilot, of wil je op de hoogte blijven van ander nieuws vanuit het SMART MOVES! project? Volg SMART MOVES! dan nu op Twitter!

  https://twitter.com/SmartMoves_VUmc
 • Gezocht! Onderzoeker in Opleiding (OIO) 'GEZOND SLAPEN'
  09 maart 2016
  Gezond slaapgedrag (d.w.z. een combinatie van voldoende slaapduur, een vast slaapritme en een goede slaaphygiëne) is van cruciaal belang voor een optimale lichamelijke en cognitieve ontwikkeling, psychosociale gezondheid en schoolprestaties van kinderen. Echter, in de literatuur en praktijk is er onvoldoende kennis over determinanten van gezond slaapgedrag bij kinderen, de prevalentie van slaapproblematiek bij kinderen in Amsterdam, en hoe gezond slaapgedrag bij kinderen te stimuleren. In dit promotietraject zal de promovendus een interventie via het Intervention Mapping protocol ontwikkelen en evalueren van een interventie gericht op het stimuleren van gezond slaapgedrag bij kinderen.

  Dit traject omvat:

  1) het in beeld brengen van de determinanten van een gezond slaapgedrag van kinderen;
  2) de ontwikkeling van een meetinstrument om slaapgedrag, -determinanten, en –problematiek bij kinderen te meten;
  3) een inventarisatie van het slaapgedrag van kinderen in Amsterdam;
  4) het ontwikkelen en pre-testen van de bovengenoemde slaap-interventie;
  5) het ontwikkelen van een implementatiestrategie;
  6) een brede baselinemeting van slaapgedrag bij kinderen in Amsterdam. De baselinemeting zal ter voorbereiding zijn op een toekomstige effectstudie van de te ontwikkelen slaap-interventie, 7) het implementeren van de interventie;
  8) het evalueren van de interventie via een pilot studie.

  Het project omvat zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. Resultaten zullen worden gepubliceerd in zowel wetenschappelijke tijdschriften als gedeeld worden met gemeentelijke partijen, gezondheidsprofessionals en de doelgroep. De kandidaat zal de resultaten presenteren op zowel internationale als Nederlandstalige congressen. De wetenschappelijke publicaties van de kandidaat dienen uit te monden in een wetenschappelijke dissertatie.


  Werkzaamheden

  Als Onderzoeker in Opleiding (OiO) binnen dit onderzoek zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
  • bijdragen aan de coördinatie en uitvoering van het ontwikkel- en onderzoekstraject van de slaap-interventie;
  • de kwantitatieve en kwalitatieve data verzameling coördineren;
  • de onderzoeksresultaten analyseert;
  • wetenschappelijke artikelen publiceren, resulterend in een wetenschappelijke dissertatie;
  • resultaten presenteren op Nederlandse en internationale congressen;
  • participeren in de bredere gemeente-, beleids-, en onderzoeksnetwerken waarbinnen de slaap-interventie wordt ontwikkeld.

  Jouw profiel

  Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste, proactieve OiO / PhD student met aantoonbare affiniteit met het werken op het raakvlak van de wetenschap en de praktijk. Daarnaast beschik je over:
  • Een afgeronde MSc opleiding in een relevante discipline zoals bijvoorbeeld epidemiologie, gezondheidswetenschappen, gedragswetenschappen en/of (sociale) psychologie;
  • Ervaring met gedragswetenschappelijk onderzoek en interventieontwikkeling is een pré;
  • Ervaring met de doelgroep – kinderen en ouders – is een pré;
  • Uitstekende Nederlandse en Engelse schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
  • Een gedreven, resultaatgerichte teamplayer met uitstekende organisatorische vaardigheden.

  Wij bieden

  Salarisschaal OIO: 2222 tot 2846 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring). Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Kijk voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden op arbeidsvoorwaarden.
   

  Bijzonderheden

  Dit project vormt een samenwerkingsverband tussen VUmc, VU en GGD Amsterdam. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 of 15 april.Wij bieden een contract voor bepaalde tijd van 12 maanden. Bij goed functioneren gevolgd door een verlenging voor een periode van 3 jaar.

  Interesse?

  Reageren op deze vacature kan tot 21 maart via de volgende link: 


  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/onderzoeker-in-opleiding-gezond-slapen/
 • Gezocht! Post Doctoral Researcher Predictive Modelling and Segmentation
  09 maart 2016
  The health effects of physical activity are well known. Sedentary behaviour (low energy expenditure in a sitting or reclined position) is recently identified as another independent risk factor. Accurate measurement of both is essential for monitoring, identification of determinants and health effects, and evaluation of the effectiveness of behaviour change interventions. Recent developments in device-based measurement (wearable trackers) of physical activity and sedentary behaviour demand sophisticated data analysis.

  This project is part of the research section Child Health and Care Research within the department of Public and Occupational Health and a collaboration with the department of Epidemiology and Biostatistics of VU University Medical Center. For more information see www.jeugdengezondheid.org and www.emgo.nl.

  Your challenge

  Your challenge is to develop segmentation models that describe how physical activity and sedentary behaviour are accumulated and alternated throughout the day. In addition you will optimise these segments for predicting multiple health outcomes.

  Your specific responsibilities will be to:
  • Design and execute complex analysis of device-derived data (e.g. accelerometers, inclinometers);
  • Build and test predictive modelling programs;
  • Collaborate with and support ongoing PhD projects on physical activity and sedentary behaviour data;
  • Write scientific publications;
  • Write grant proposals;
  • Contribute to education of BSc, MSC and PhD students in Health Science, Medicine and Human Movement Science.

  Your profile

  We are looking for a post doctoral researcher with the following requirements:
  • Experience with predictive modelling (e.g. machine/statistical learning);
  • Experience with data segmentation (e.g. clustering, latent class modelling)
  • Proficient with statistical programming languages e.g. in R, MATLAB;
  • Experience with data visualization (QlikView/Tableau);
  • Fluent in English.

  We offer

  Salary Scale 10: 2592 tot 4111 euro gross when employed full-time (depending on qualifications and experience).We also offer a set 8.3% end-of-year bonus and 8% holiday pay. For more information about our fringe benefits, please visit our career website (Dutch version) or bit.ly/English-CAO.

  Additional information

  The position is for one year with potential for extension.

  Interested?

  You can apply till March 28 via the following link:


  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/post-doctoral-researcher-accelerometer-data-modelling/
 • Europese richtlijnen voor gezonder voedsel?
  23 februari 2016
  Deze week is Amsterdam gastheer van een EU conferentie om de kwaliteit van supermarktvoedsel te verbeteren. Het is voor het eerst dat overheden, organisaties en fabrikanten op dergelijke schaal bijeenkomen om te praten over dit onderwerp. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers is enthousiast over het plan om de hoeveelheid zout, suiker en overzadigde vetten in voedingsmiddelen structureel terug te dringen. Zo zouden er gezamenlijke afspraken moeten komen over de maximale hoeveelheid zout, suiker of vet in voedsel.

  Maar zo eenvoudig is het niet om afspraken te maken over Europese standaarden, niet in de laatste plaats omdat een wetenschappelijke consensus over een eenduidige aanpak ontbreekt. Neem onze gemiddelde zoutinname. Een teveel aan zout is door vele wetenschappers in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In Nederland ligt de voorgeschreven hoeveelheid voor volwassenen daarom op maximaal 6 gram zout per dag. Maar de World Health Organisation (WHO) geeft een veel lager advies: slechts 2 gram zout per dag.

  Daarnaast blijkt volgens een interessant recent onderzoek in het International Journal of Epidemiology dat er ook een substantieel aantal wetenschappers is die helemaal niet overtuigd blijkt van de positieve publieke gezondheidseffecten van een verminderde zoutinnname. Sterker nog, het onderzoek wijst uit dat er nauwelijks werkelijk wetenschappelijk debat plaatsvindt tussen het 'voor' en 'tegen'-kamp in deze discussie. Eén van zaken die hieraan bijdraagt is dat de wetenschappers geneigd zijn om vooral de studies te citeren die hun eigen standpunt bevestigen.

  Kortom, uiteraard is het positief dat er op hoog niveau wordt nagedacht over de verbetering van de producten die wij allemaal dagelijks kopen in de supermarkt. Maar voor we definitieve richtlijnen en voedingsadviezen kunnen opstellen valt er voor de wetenschap - die hiervoor de basis moeten aanleveren - nog wel het een en ander te bespreken.

  Lees hier meer over de conferentie op de site van RTL Nieuws
  Lees hier het wetenschappelijk artikel van Trinquart et al over de controversie over zoutinname
 • Mai Chin A Paw licht toe: kan je afvallen vanaf de bank?
  09 februari 2016
  Als bewegingswetenschapper en epidemioloog werd mijn aandacht getrokken door de krantenkop in de Volkskrant van afgelopen dinsdag 2 februari: 'Dieet helpt beter dan bewegen'. Het krantenartikel suggereert naar aanleiding van recent wetenschappelijk onderzoek dat lichamelijke inspanning nauwelijks meer energie kost dan wanneer je op de bank hangt. Ik begrijp dat wetenschappelijke artikelen niet altijd even leesbaar zijn geschreven voor de buitenwereld maar noch de krantenkop noch de bovengenoemde conclusie vond ik terug in het genoemde wetenschappelijke artikel. Gelukkig maar, het onderzoek ging helemaal niet over diëten noch over afvallen. Op basis van dit onderzoek is een vergelijking tussen de effecten van een dieet en meer bewegen dan ook niet te maken. De onderzoekers vonden daarentegen wel een positief significante relatie tussen lichamelijke activiteit en energieverbruik - kortom hoe meer beweging hoe meer calorieën werden verbrand - echter deze relatie was niet lineair.

  Met liefde vat ik nog even het wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten van lichamelijke activiteit samen: regelmatig intensief bewegen is gunstig voor zowel de lichamelijke als de mentale gezondheid. Dit varieert van een gezond gewicht, minder kans op diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en depressies tot een positiever zelfbeeld. Dat geldt van jong tot oud, voor zieke en gezonde personen. Dus: bewegen is leven!

  - Mai Chin A Paw, voorzitter van de lijn Jeugd en Gezondheid

  Lees hier het artikel 'Dieet helpt beter dan bewegen' op de site van de Volkskrant
 • Gezocht: leerlingen en leerkrachten van groep 7 en 8 voor SMART MOVES!
  04 februari 2016
  Bewegen om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren? Bent u ook benieuwd hoe dit zit? SMART MOVES! voert sinds januari 2014 onderzoek uit naar het effect van bewegen op cognitieve prestaties van leerlingen. In dit onderzoek werken we samen met leerlingen, leerkrachten en directies om een effectief, haalbaar beweegprogramma te ontwikkelen dat cognitieve prestaties van leerlingen kan verbeteren.

  Aandacht en concentratie in de klas zijn belangrijke factoren voor de leerprestaties van kinderen en jongeren. En bewegen lijkt een positief effect te hebben op deze cognitieve processen. Recente onderzoeksresultaten laten zien dat 10 minuten bewegen een klein positief effect heeft op de aandachtprestaties van leerlingen. Het is echter nog onduidelijk hoe dit effect verloopt als je een aantal maanden lang elke dag een beweegbreak van 10 minuten in de klas uitvoert.

  Om een effectief en haalbaar beweegprogramma te ontwikkelen doet SMART MOVES! in het voorjaar en najaar van 2016 onderzoek naar beweegbreaks in de klas. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste groepen 7 en 8 die met ons samen willen werken!

  Voor de informatiebrief kunt u mailen naar Vera van den Berg: v.vandenberg@vumc.nl
  Of kijk voor meer informatie op de SMART MOVES! website
 • Ook professionele begeleiding bij gym op de basisschool?
  01 februari 2016
  Kamerlid Rudmer Heerema - zelf ooit ook sportleraar - heeft een voorstel ingediend om professionele sportbegeleiding op de basisschool verplicht te stellen. Op middelbare scholen is het sporten onder leiding van een getrainde sportleraar al langer voorgeschreven, maar op basisscholen zijn het nog vaak de docenten zelf die de gymles verzorgen. Heerema ziet de voordelen hiervan als tweeledig: het heeft positieve gevolgen voor de gezonde leefstijl van kinderen en zou daarnaast een gunstig effect hebben op vakken zoals rekenen en lezen.

  De vertegenwoordigers van de basisscholen zijn bang dat het voorstel tot grotere klassen zal leiden, omdat er door de verplichting minder gewone docenten kunnen worden aangenomen. Nu is er namelijk al vaak weinig geld voor het aannemen van nieuwe leerkrachten. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de Kamer, waarvan wordt verwacht dat een meerderheid zal stemmen voor het plan.

  Lees hier meer over het indienen van het voorstel op de site van de NOS  

   

 • Krajicek Playgrounds helpen kinderen actiever te bewegen
  27 januari 2016
  Onderzoeker Saskia Boonzajer Flaes heeft vanuit de sectie Jeugd en Gezondheid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Krajicek Playgrounds. Deze Playgrounds zijn bedoeld om ook kinderen in aandachtswijken de kans te geven om onder professionele begeleiding te kunnen bewegen en sporten. Het onderzoek van het VUmc heeft uitgewezen dat deze Playgrounds meer kinderen aantrekken dan reguliere speelveldjes in de buurt. Daarnaast blijkt dat de kinderen daar ook actiever bewegen. De Playgrounds leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan de gezonde leefstijl van kinderen in aandachtswijken.

  Lees hier meer over het onderzoek op de Krajicek Playgrounds website  

   

 • Is skien een wondermiddel voor de leerprestaties van kinderen?
  19 januari 2016
  Onze onderzoekers Amika Singh en Vera van den Berg, betrokken bij het project Smart Moves, reageren in NRC Next op de stelling: 'kinderen die skiën presteren beter op school'. In het kader van 'NRC Next checkt' wordt de claim, gemaakt door de website Skiinformatie.nl, kritisch tegen het licht gehouden. We geven alvast een tipje van de sluier: zoals wel vaker valt er wetenschappelijk het één en ander aan af te dingen...


  Klik hier om de rubriek NRC Next Checkt te lezen
 • Gewiekste marketing verleidt kinderen tot ongezond eetgedrag
  13 januari 2016
  De popgroep K3 blijkt toch niet zo'n goede kindervriend als men van ze zou verwachten. Begin dit jaar ontvingen zij zware kritiek van 'De Alliantie', een samenwerkingsverband tussen gezondheids- en consumentenorganisaties, wetenschappers en kindersartsen. Het olijke trio staat namelijk afgebeeld op een scala aan ongezonde voedingsproducten gericht op kinderen, zoals tussendoortjes, koekjes en chips. In een brief roepen ze de meisjesgroep op om te denken aan hun voorbeeldfunctie voor veel kinderen en te stoppen met hen te verleiden tot ongezond eetgedrag.

  Gezien dergelijke aanzwellende kritiek, en omdat televisiereclames voor het aanprijzen van snacks bij kinderen steeds meer aan banden worden gelegd, gaan snoep- en snackfabrikanten al volop op zoek naar andere gehaaide manieren om hun producten bij kinderen onder de aandacht te brengen. Zo worden ongezonde voedselmerken zoals M&M's steeds vaker verwerkt in online computerspelletjes. Dit blijkt een uiterst effectieve manier te zijn om het eetgedrag van kinderen te beïnvloeden, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ondermeer omdat kinderen de computerspelletjes vrijwel nooit als reclame herkennen, worden ze meer beïnvloed dan door bijvoorbeeld 'gewone' televisiereclames of spelletjes zonder snoepmerken. Het gevolg: kinderen die videogames spelen gebaseerd op snoep- en snackmerken snoepen veel meer.

  Monique Simons, een oud-promovendus van Mai Chin Paw, heeft in haar proefschrift al eerder onderzoek gedaan naar manieren waarop videogames het gedrag van kinderen kunnen beïnvloeden. Ze benadrukt dat er nog flinke sprongen kunnen worden gemaakt om het bewustzijn en de weerbaarheid van kinderen op dit gebied te vergroten. Een geheel verbod op dergelijke computerspelletjes vindt ze niet van deze tijd, in plaats daarvan zouden er juist meer educatieve videogames kunnen worden ontwikkeld.
 • VoorZorg krijgt een vervolg via 'VoorZorg-Verder'
  21 december 2015

  VUmc start vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid samen met partners in 2016 met het ontwikkelen van een nieuwe methodiek VoorZorg-Verder. Fonds Nuts Ohra heeft dit project gehonoreerd in het programma Gezonde Toekomst Dichterbij.

  VoorZorg-Verder is een van de 14 projecten - van de in totaal 127 ingediende plannen - die door Fonds Nuts Ohra is toegekend om kansen te vergroten voor kwetsbare groepen. De Programmacommissie: 'dit voorstel is gericht op een zeer kwetsbare groep met een grote kans op gezondheidsachterstanden. Het project bevat sterke preventieve elementen. De positieve resultaten van VoorZorg verdienen een vervolg.' Alle projecten in het programma Gezonde Toekomst Dichterbij zijn gericht op gezinnen in achterstandssituaties  en moeten zorgen voor een structurele verbetering van hun gezondheidssituatie.

  VoorZorg-Verder is een nieuw te ontwikkelen methodiek die aansluit op VoorZorg nadat kinderen twee jaar zijn geworden. Het is een integrale verpleegkundige ondersteuning vanuit de JGZ bij gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en leefstijl van peuters.  VoorZorg-Verder bouwt voort op het bewezen effectieve VoorZorg voor kwetsbare moeders in een hoog risicogroep. Met het nieuwe project willen we een vervolgondersteuning ontwikkelen en onderzoeken op effect. Daarnaast voeren we een procesevaluatie  uit om de methodiek tussentijds bij te kunnen stellen en zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de cliënten en verpleegkundigen. VUmc werkt hierin samen met Verwey-Jonker instituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en uitvoerende JGZ-organisaties.


  Meer weten? Bezoek de websites van het Fond Nuts Ohra en de AWJG.

  http://www.fondsnutsohra.nl/gezonde-toekomst-dichterbij/

  http://www.vumc.nl/afdelingen/AWJGZ/

   

   

 • Jamie Oliver kaart suikerbelasting aan in Brits Lagerhuis
  09 december 2015
  De bekende Britse televisie-chef vindt het de hoogste tijd voor de invoering van een suikerbelasting op frisdrank in Groot-Brittanië. De Britse jeugd krijgt via deze weg namelijk veel en veel teveel suiker binnen. Dit is niet alleen funest voor de tanden, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het groeiende aantal kinderen met overgewicht aldaar. Volgens de voorzitter van de Britse Gezondheidscommissie verlaat een kwart van de kinderen de basisschool met overgewicht. Naast de 'sugar tax' zou er ook meer voorlichting moeten komen over het voorkomen van obesitas bij kinderen en een reclameverbod voor ongezond voedsel. Op de steun van de Britse premier Cameron hoeft Oliver helaas niet te rekenen: ondanks de 150.000 steunbetuigingen die hij heeft ontvangen, geeft Cameron aan niets in het plan te zien. Heeft hij misschien nooit gehoord van het gezegde: 'voorkomen is beter dan genezen'?

  Bron: http://nos.nl/artikel/2072307-britse-suikerbelasting-als-wapen-tegen-dikke-jeugd.html  
 • Poster VoorZorg wint publieksprijs KAMG congres 2015
  04 december 2015
  Op het congres van KAMG (Koepel van Artsen, Maatschappij en Gezondheid) is de poster van het onderzoek VoorZorg van de Academische Werplaats Jeugd en Gezondheid van het VUmc bekroond met de prijs voor de beste poster. Het project VoorZorg bereikt de zeer kwetsbare doelgroep van zwangere vrouwen onder de 25 jaar en zorgt voor een gezonde leefomgeving voor ouders en kinderen van 0 tot 2 jaar. Door middel van terugkerende huisbezoeken van getrainde verpleegkundigen wordt hierbij kindermishandeling effectief teruggedrongen. Zeker een poster én onderzoek om trots op te zijn dus! 

  Bekijk de winnende poster van VoorZorg hier 
  www.vumc.nl/afdelingen/AWJGZ/
 • Vondelgym aan de slag op Amsterdamse scholen
  22 oktober 2015
  Vondelgym gaat vanaf half november samenwerken met scholen en ouders om het bewegingstekort bij kinderen terug te dringen. Op diverse scholen in de stad worden speciale trainingen aangeboden. 

  Lees meer over de samenwerking tussen Vondelgym (Arie Boomsma) en Mai Chin A Paw: http://www.arieboomsma.nl/news/algemeen/vondelgym-aan-de-slag-op-amsterdamse-scholen-8063#close
   

   

 • Dikke baby's ondanks borstvoeding later ook vaak dik
  05 juni 2015
  Borstvoeding aan baby's met overgewicht doet niets af aan het risico op overgewicht wanneer de kinderen vijf of zes jaar oud zijn. Dat blijkt uit onderzoek van kinderarts Joana Kist-van Holthe van het VU medisch centrum.

  Kist-Van Holthe voerde het onderzoek uit met twee collega's van het VUmc en nog eens twee onderzoekers die verbonden zijn aan de ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Develoment). Voor het onderzoek werden data van ruim 3.300 kinderen uit de ABCD-databank gebruikt. Daaruit bleek de aanname onjuist dat borstvoeding zo natuurlijk is dat een teveel aan gewicht bij baby's van een half jaar oud vanzelf wel zou wegtrekken.  

  ADVERTENTIE
  Net als baby's die alleen met fles gevoerd worden, hebben borstgevoede kinderen met overgewicht ongeveer vier keer zoveel kans op overgewicht als ze vijf of zes jaar zijn. 'Nu blijkt dat we al eerder met preventie van overgewicht moeten beginnen', zegt Kist-van Holthe. 'Al bij de geboorte, of zelfs daarvoor al, bij de moeder.'

  De kinderarts adviseert moeders hun spruiten meer te laten bewegen. 'Niet de hele dag in een stoeltje zitten, maar rollen en kruipen op een kleed of in de box.'

  De ABCD-studie volgt 8.000 van de in totaal 12.000 Amsterdamse moeders die in 2003 zwanger waren en hun kinderen. 'We weten dat ongeveer een derde van hen inmiddels verhuisd is, maar 6.000 moeders en hun kinderen kunnen we nog actief benaderen voor onderzoek', legt projectleidster Tanja Vrijkotte uit.

   

  Lees hier het hele artikel in Het Parool: http://www.parool.nl/parool/nl/34/ETEN-DRINKEN/article/detail/4056712/2015/06/05/Dikke-baby-s-ondanks-borstvoeding-later-ook-vaak-dik.dhtml
 • Bewegen is basisbehoefte!
  30 april 2015
  Genoeg en gevarieerd bewegen is goed voor de gezondheid en motorische ontwikkeling van kinderen. Maar dat niet alleen; je kunt er ook beter door leren. Hoe moet dat als er steeds minder sport is op school, het speelkwartier wordt afgeschaft, kinderen zitten steeds meer stil! "Mensen zijn gemaakt om te bewegen, en kinderen willen niets liever dan bewegen. Het is een basisbehoefte!"

   

  Professor Mai Chin A Paw maakt zich zorgen. Ze is voorzitter van de sectie jeugd en gezondheid bij VUmc."De wereld is inmiddels zo ingericht dat kinderen amper meer hoeven te bewegen. Je kunt zittend, hangend, liggend contact hebben met je vrienden, films kijken, spelletjes spelen. Welk effect heeft dit op je ontwikkeling: motorisch, lichamelijk en cognitief? Daar doen we veel onderzoek naar."

   

  Lees meer, VUmc in praktijk
 • Persoonsgebonden determinanten van lichamelijke activiteit bij jong-volwassenen
  30 april 2015
  Hoewel algemeen bekend is dat lichamelijke activiteit
  een gunstig effect heeft op je fysieke en mentale gezondheid
  en er talloze nationale initiatieven bestaan die lichamelijke
  activiteit onder alle lagen van de Nederlandse
  bevolking proberen te stimuleren, blijkt uit recente cijfers
  van TNO dat 43% van de Nederlandse jongvolwassenen
  (tussen de 18-24 jaar) niet voldoet aan de Nederlandse
  Norm Gezond bewegen, en dat 74% ook niet aan de
  Fitnorm voldoet.1 Het identificeren van specifieke risicogroepen
  en gedragsdeterminanten is een eerste stap in
  de ontwikkeling van effectieve strategieën om gedragsverandering
  in deze leeftijdscategorie te realiseren, maar
  dergelijke wetenschappelijke studies zijn schaars. Het
  Amsterdams Groei en GezondheidsOnderzoek (AGGO)2
  biedt de mogelijkheid om onze kennis hierover te
  vergroten.
  Lees hier het hele artikel.

   

 • Jongeren vertonen steeds meer oudersdomskwalen
  11 april 2015
 • 17% van de kinderen tussen de 4 en 17 jaar voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
  11 april 2015
  Arie Boomsma refereert naar de oratie van Mai Chin A Paw, Topsport of Kinderspel.


  Klik hier om naar arieboomsmainstagram te gaan en de reacties te lezen
 • SMART MOVES!: Bewegen, cognitie en schoolprestaties
  09 maart 2015

  Klik op de afbeelding om de rest van het artikel te lezen, vakblad LO, KVLO.

   

 • Inaugurele rede prof.dr. Chin A Paw
  05 maart 2015
  Op verzoek van velen hebben we de inaugurele rede van prof.dr. Mai Chin A Paw op schrift gezet. Klik op onderstaande afbeelding om door het boekwerk heen te bladeren. Veel leesplezier! 

 • Schoolprogramma ter preventie van overgewicht
  26 februari 2015
  ...zorgt voor gezonder eetpatroon vmbo-jongeren.

  Jongeren op het vmbo zijn steeds vaker te dik. In het lesprogramma DOiT, dat door onderzoekers van VUmc is ontwikkeld, staan gezonde voeding en beweging centraal. Femke van Nassau onderzocht de werking van dit programma in de praktijk. Ze ontdekte dat meisjes die DOiT volgden minder frisdrank gingen drinken en jongens vaker gingen ontbijten, maar dat effecten op gewicht vooralsnog uitbleven. Van Nassau promoveert op 27 februari bij VUmc.

  Het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) programma is een lesprogramma bedoeld om overgewicht onder leerlingen op het vmbo te voorkomen. Bijzonder aan DOiT is de aandacht voor zowel gezonde voeding als voor voldoende bewegen. Leerlingen kiezen in het programma één gedrag waarmee ze aan de slag gaan, bijvoorbeeld het drinken van minder suikerhoudende dranken of regelmatiger ontbijten of sporten. De veelbelovende resultaten van een eerdere DOiT-studie gaven aanleiding om het programma klaar te maken voor landelijke uitrol in Nederland.
  Van Nassau volgde van 2011 tot 2013 twintig Nederlandse scholen die met het lesmateriaal gingen werken. Twintig maanden na de start van het programma dronken meisjes gemiddeld één glas minder suikerhoudende drank per dag, ook ten opzichte van meisjes op scholen die het DOiT-programma niet volgden. Jongens gingen iets vaker ontbijten. Effecten op gewicht waren nog niet zichtbaar.

  DOiT in de praktijk
  Het onderzoek van Van Nassau biedt inzicht in het gebruik van het programma in de praktijk. Docenten gaven ongeveer de helft van de geplande DOiT-lessen. De hoeveelheid gegeven lessen nam bovendien af gedurende de twee schooljaren. Als reden hiervoor gaven docenten: andere onvoorziene prioriteiten, uitval van docenten en een hoge werkdruk.
  Van Nassau onderstreept met haar onderzoek dat het in de praktijk niet eenvoudig is om een bewezen effectief programma zo te implementeren als bedoeld door de ontwikkelaars, ook al kiest een school zelf voor het programma. Het onderzoek biedt beleidsmakers, interventie-ontwikkelaars en onderzoekers inzicht in bevorderende factoren en belemmeringen die een rol spelen bij het implementeren van effectief bewezen programma's in de praktijk.

  DOiT is financieel mogelijk gemaakt door de Hartstichting en het SNS Reaal fonds.

  bron: Persbericht

   

 • De kennis van nu: tweetreach
  10 februari 2015
 • How should we assess sedentary behaviour patterns in children using accelerometers?
  29 januari 2015
 • Positieve gezondheidseffecten van bewegen
  20 december 2014
 • Hoe krijgen we beter basisonderwijs?
  26 november 2014
  Staatssecretaris Dekker roept op tot een nationaal debat over de toekomst van het onderwijs. Wat kunnen docenten doen om de schoolprestaties te verbeteren? Het Centraal Planbureau publiceerde deze maand onderzoek onder tweelingen die in verschillende klassen les kregen van een ervaren en een minder ervaren docent. Resultaat: de leerlingen met een ervaren leerkracht presteerden significant beter. De komende jaren treden veel oude en ervaren leraren uit, voorspelt het ministerie van Onderwijs. De vraag ligt dus voor de hand: hoe moet de nieuwe generatie docenten de kwaliteit van het basisonderwijs in stand houden, of liever nog, verbeteren?

   

  Lees meer  

   

 • Ouders begeleiden voorkomt mishandeling
  22 november 2014
  Promotieonderzoek Risicogezinnen die hulp krijgen van een gespecialiseerde verpleegkundige, mishandelen hun kinderen minder vaak.  

   

  Lees meer: bron NRC
 • Verbied energiedrankjes voor kinderen onder de 13 jaar!
  03 november 2014
  Onder de achttien mag er sinds 1 januari geen druppel alcohol meer gekocht worden, maar energiedrankjes liggen overal voor het grijpen. Veel jongeren ontbijten er zelfs mee op het schoolplein. Kinderarts Rolf Pelleboer, voorzitter van de kinderartsenvereniging, vindt dat de verkoop van energiedrankjes aan kinderen jonger dan 13 jaar verboden moet worden. De reden? Die drankjes zouden veel schadelijker zijn dan wij denken.

   

  Uit buitenlands onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen en jong volwassenen terecht komen op eerste hulp en intensive care na het overmatig nuttigen van dit drankje dat veel cafeïne, suiker en het oppeppende taurine bevat.

   

  Kinderarts Rolf Pelleboer is het eens met de uitspraak van Prof.dr. Mai Chin A Paw tijdens haar oratie in juni 2014. ‘Stop verkoop energiedrank aan jong kind'
  Lees hier het volledige artikel betreft energiedrankjes.
 • Lang televisiekijken maakt jonge kinderen dikker
  26 september 2014
  Kinderen die dagelijks meer dan twee uur televisiekijken, hebben gemiddeld een grotere buikomvang. Dat concluderen onderzoekers van VUmc, AMC en GGD Amsterdam uit hun onderzoek onder zo'n tweeduizend kinderen.
  Lees meer: nu.nl 
 • Invloed programma Go4it op adolescenten met obesitas
  12 augustus 2014
  Obesitas bij adolescenten geeft naast sociale en emotionele gevolgen ook een groter risico op medische complicaties zoals onder andere glucose-intolerantie. Recent is onderzocht of het multidisciplinaire groepsprogramma Go4it beter werkt dan de reguliere zorg voor obese adolescenten in de leeftijd van 11-18 jaar.

   

  Lees meer

   

 • (Top) sport of Kinderspel?
  25 juni 2014

  "Hoewel we steeds ouder worden zien we bij kinderen op steeds jongere leeftijd juist meer ouderdomskwalen optreden zoals overgewicht, diabetes type 2, osteoporose en artrose". Aldus Mai Chin A Paw, die op dinsdag 3 juni 2014 haar rede "Topsport of kinderspel" uitsprak. Zij is benoemd tot University Research Chair, hoogleraar sociale geneeskunde in het bijzonder de epidemiologie van jeugd en gezondheid bij de afdeling sociale geneeskunde, VU medisch centrum. 

   

  Velen proberen het verouderingsproces bij volwassenen te vertragen. Mai Chin A Paw richt zich juist op het verjongen van de jeugd. "Steeds meer jonge kinderen vertonen al ouderdomskwalen zoals obesitas, hypertensie en diabetes type 2", waarschuwt Chin A Paw. De oorzaak is de ongezonde leefstijl waartoe de huidige maatschappij kinderen dwingt. Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel. "Het is in onze samenleving bijna topsport om er een gezonde leefstijl op na te houden. Kinderen worden van jongs af aan 'zoet gehouden' in wipstoeltjes, achter tablets, computers en TV, waarbij ze tevens worden blootgesteld aan reclames voor tal van ongezonde voedingsmiddelen."


  Exercise every day to keep the doctor away


  Chin A Paw meldt dat regelmatig en veelzijdig bewegen een gratis medicijn is voor alle bovengenoemde aandoeningen met daarnaast nog eens hele fijne bijwerkingen: een kind voelt zich lekkerder, heeft minder last van stress en daarnaast is op de fiets of lopend ergens naar toe gaan ook nog eens goed voor het milieu. Echter op basis van het Europese ENERGY project constateerden Chin A Paw en haar collega's dat slechts 5% van de meisjes en 17% van de jongens voldeed aan de norm gezond bewegen! Slechts een enkel kind profiteert dus van dit gratis medicijn.

   

   

  Klik hier om de rest van het artikel te lezen
 • 'Stop verkoop frisdrank aan jong kind'
  04 juni 2014
  AMSTERDAM - Frisdrank is niet geschikt voor kinderen onder de twaalf jaar.

   

  Dat zegt hoogleraar sociale geneeskunde Mai Chin A Paw. Ze pleit voor strengere regelgeving voor frisdrankverkoop. ‘Ik wil er niet meteen een leeftijd aan koppelen, maar ik denk aan een leeftijdsgrens van twaalf of zestien jaar.' Chin A Paw wil ook een verbod op de verkoop van frisdrank op scholen.‘Frisdrank is de grootste oorzaak van overgewicht. Je giet het makkelijk naar binnen en omdat het vloeibaar is, raak ...

   

  Lees meer...
 • Gezond ouder worden begint tijdens zwangerschap
  02 juni 2014
  Terwijl mensen steeds ouder worden, worden bij kinderen op steeds jongere leeftijd ouderdomskwalen geconstateerd als overgewicht, diabetes type 2, osteoporose en artrose. Dat stelt Mai Chin A Paw, die op dinsdag 3 juni 2014 haar oratie 'Topsport of kinderspel' uitspreekt. Zij is benoemd hoogleraar sociale geneeskunde in het VU medisch centrum.

   

  Lees meer

   

 • Uitnodiging Oratie Mai Chin A Paw
  31 maart 2014

   

   

   

 • Kinderen worden slimmer van sport
  11 maart 2014
  Lees meer over het effect van sport en bewegen op de cognitieve functies bij kinderen.

   

  Lees meer: brond NRC
 • Lang stilzitten slecht voor suikerstofwisseling
  01 maart 2014
  Als gezonde jongeren een hele dag stil zitten, heeft dat een negatieve invloed op hun suikerstofwisseling. Elk uur even bewegen voorkomt een verstoring van de suikerstofwisseling. Dat blijkt uit een onderzoek van het VUmc.
  Elf jongeren van tussen de 18 en 23 jaar twee keer een dag in het laboratorium van VUmc. Eén dag brachten ze volledig zittend door. Op de andere dag gingen ze na steeds een uur te hebben stilgezeten 8 minuten matig intensief fietsen. Op beide dagen werd elk uur werd met een vingerprik bloed afgenomen.

  De onderzoekers keken in het bloed naar de Suikerspiegel. Uit deze metingen konden de wetenschappers concluderen dat een hele dag stilzitten een grotere verstoring van de suikerstofwisseling geeft.Het lichaam moet dan als het ware meer moeite doen om de suikerspiegel in het bloed stabiel te houden. Veelvuldige schommelingen in de suikerspiegel leiden uiteindelijk tot diabetes en hart- en vaatziekten.

   

  Een korte onderbreking van het zitgedrag met matig intensieve lichaamsbeweging gaf al direct minder verstoring van de suikerstofwisseling. Hoewel eerdere onderzoeken al een relatie hebben tussen langdurig stilzitten en suikerziekte aantoonden, bewijst dit experiment dat de effecten van stilzitten al na een dag zichtbaar zijn.

   

  Optimale afwisseling
  Voor onderzoekers Chin A Paw en Altenburg is deze studie de start van het grootschalige project 'Hoe ziek word je van zitten?'. In dit project bestuderen zij de optimale afwisseling van zitten en beweging voor de gezondheid bij kinderen en jongeren.De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Journal of Applied Physiology.

   

  Lees meer: bron nu.nl

   

 • Vroeg bijvoeden voorkomt voedselallergie
  12 februari 2014
  In tegenstelling tot wat jarenlang werd gedacht, blijkt het toch goed te zijn om kinderen vanaf vier maanden kleine hoeveelheden bijvoeding te geven. Eerst met groente en fruit, later ook met andere producten als ei, vis en pinda.

   

  Lees meer: nu.nl

 • Proefschriftprijs gewonnen door Judith de Meij
  31 januari 2014

  On the annual symposium of the Netherlands Society for Human Movement Sciences (VvBN, see event), the VvBN Dissertation Award was awarded to Judith de Meij for her thesis entitled ‘Jump-in, development and evaluation of an intervention to promote sports participation and physical activity in children'. De Meij prepared her thesis within the EMGO+ Institute and the VUmc Department of Public & Occupational Health.

  Submitted theses are reviewed by a jury consisting of professors active in the human movement sciences at several Dutch universities. Theses are reviewed on four aspects: originality, relevance to human movement sciences, quality of the method, quality of the results/conclusions.

  EMGO+ congratulates Judith with this honorable award!

 • Kom van die bank af!
  20 januari 2014

  Kinderen zitten vaak lang stil. Dat lijkt niet goed voor hun ontwikkeling en gezondheid. In Amsterdam is een groot onderzoek begonnen: 'Hoe ziek word je van zitten?' 

  Lees meer: Elsevier

Morgen om 21:05 uur op NPO 2 zijn wij te zien bij De Kennis van Nu special.

 https://www.gids.tv/tv-gids/uitzending/de-kennis-van-nu-special/2143632