Content top


Sumayah Vandenbussche
Sociaal Psycholoog

EMGO+


 
Na mijn opleiding Sociale Psychologie (Consument en Besliskunde) en mijn doctoraal Geneeskunde, besloot ik mij te richten op wetenschappelijk onderzoek. Momenteel ben ik bezig met de afronding van proefschrift "Kiezen voor Pillen of Praten?: Gedeelde Besluitvorming in de Psychiatrie." bij de afdelingen Psychiatrie en Medische Besliskunde van het Leids Universitair medisch Centrum (LUMC).

Sinds juni 2016 ben ik vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid werkzaam als postdoc op het project Expertise aan de voorkant. Evaluatie van een Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit consultatie- en adviesteam is multidisciplinair en bestaat uit jeugdartsen en een klinisch psycholoog. Het team kent een integrale werkwijze en geeft consultatie en advies aan verwijzers (o.a. huisartsen), en adviseert aan jeugdigen tot 18 jaar met psychische en psychosociale problemen en/of hun ouders. Daarmee levert het team sociaal-medische expertise aan ‘de voorkant’ voor de hele regio.