Content top
 

Linda Douma
Sociaal psycholoogLink to PURE research portal (publications)
 
In 2007 ben ik afgestudeerd als sociaal psycholoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sindsdien ben ik werkzaam als trainer en gastdocent rondom het thema kindermishandeling en huiselijk geweld. Samen met een co-auteur heb ik in een studieboek geschreven over dit onderwerp (‘Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld: Van signalering tot besluit’ – eerste druk 2012, tweede druk 2016, derde druk 2020). Hiernaast heb ik vier jaar gewerkt als medewerker Toegang bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, waar ik mij bezig hield met indicatiestellingen en casemanagement binnen de Jeugd-GGz. Vervolgens ben ik als consulent aan de slag gegaan bij Zorgbelang Noord-Holland, dat zich inzet voor belangenbehartiging en participatievergroting van zorgvragers breed.

Omdat ik mij verder wilde ontwikkelen als sociaal psycholoog en als onderzoeker, ben ik in 2014 begonnen aan een promotietraject bij het VUmc, op een project in samenwerking met het RIVM. Hier heb ik onderzoek gedaan naar de publieke opinie en het individuele besluitvormingsproces rondom het bevolkingsonderzoek darmkanker.

In maart 2019 ben ik begonnen als onderzoeker op het M@ZL (spreek uit ‘mazzel’) -app project. Dit project is ingebed binnen de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid en is een samenwerking tussen GGD Flevoland en de sectie Jeugd & Gezondheid van het VUmc. Ik vind het belangrijk dat kinderen en kwetsbare groepen kunnen leven in een veilige en gezonde omgeving en dat er adequate hulp geboden wordt wanneer dit door omstandigheden bemoeilijkt wordt. Hier zet ik mij daarom graag via diverse wegen voor in!