Content top
 

Leonie van Vuuren
Epidemioloog

Link to PURE research portal (publications)

Ik ben afgestuurd in Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen met een extra afstudeerrichting Leefwijze en Volksgezondheid bij de studie Voeding en Gezondheid (Wageningen Universiteit). Daarna heb ik de post initiële Masteropleiding Epidemiologie gevolgd (EpidM VU).

Sinds ik ben afgestudeerd, ben ik werkzaam op het gebied van jeugd, gezondheid en onderzoek. De drie thema’s waar mijn interesses liggen. De laatste jaren heb ik gewerkt als projectleider aan de Jeugdgezondheidsmonitor Voortgezet Onderwijs. Met deze monitor verzamelt de GGD Amsterdam jaarlijks gegevens over leefstijl, welzijn en gezondheid onder tweede- en vierdeklassers in het voortgezet onderwijs . Deze monitor levert een schat aan waardevolle gegevens op die gebruikt worden om het lokale gezondheidsbeleid vorm te geven.
Graag wil ik me meer verdiepen in deze data, zodat beleid en preventie (nog) gerichter ingezet kan worden. Vandaar dat ik sinds het najaar 2016 ben gestart aan mijn promotieonderzoek bij de GGD Amsterdam in samenwerking met het VUmc met als thema ‘Suïcidaal gedrag onder adolescenten’. We proberen met dit onderzoek onder adolescenten inzicht te krijgen in: de trends van sociaal-emotionele problemen en suïcidaal gedrag; verschillen tussen sociaal demografische groepen voor deze trends; de invloed van de omgeving op suïcidaal gedrag; en veranderingen in gedrag die geassocieerd zijn met suïcidaal gedrag.