Content top
 

Leonie Klaufus
Gezondheidswetenschapper

Link to PURE research portal (publications) 
Na mijn premaster Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht heb ik de master International Public Health aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gevolgd. In de loop van deze master heb ik een onderzoeksstage gelopen bij de GGD Amsterdam. Ik deed onderzoek naar de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor verschillende groepen Nederlanders met en zonder een migratieachtergrond. Na mijn afstuderen ben ik bij de GGD Amsterdam blijven werken als onderzoeker. In september 2016 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek in samenwerking met het Amsterdam Public Health research institute.  

Mijn promotieonderzoek gaat over de screening op angst, depressie en suïcidaliteit bij kinderen en adolescenten op school. Angst en depressie komen veel voor bij kinderen en adolescenten. Ook is het aantal suïcides onder adolescenten in de afgelopen decennia gestegen. Toch worden angst, depressie en suïcidaliteit bij kinderen en adolescenten nauwelijks herkend door ouders, leerkrachten of hulpverleners. Daarom onderzoek ik of vragenlijsten die kinderen en adolescenten zelf kunnen invullen helpen bij het vroegtijdig signaleren van angstige en depressieve kinderen en adolescenten. Ik onderzoek de psychometrische eigenschappen van korte vragenlijsten die toepasbaar zijn binnen de schoolomgeving. Met dit onderzoek streef ik ernaar de screening op angst, depressie en suïcidaliteit op scholen te verbeteren, zodat angstige en sombere kinderen en adolescenten tijdig de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben.