Content top
 

Leonie Klaufus
Gezondheidswetenschapper

Na mijn premaster Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht heb ik de master International Public Health aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gevolgd. Tijdens deze master heb ik een onderzoeksstage gelopen bij de GGD Amsterdam. Ik deed daar onderzoek naar de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor verschillende groepen Nederlanders met en zonder een migratieachtergrond.

In september 2016 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek bij de GGD Amsterdam in samenwerking met het VUmc. Dit onderzoek gaat over de screening van angst, depressie en suïcidaliteit bij Nederlandse kinderen en adolescenten met en zonder een migratieachtergrond. Dit onderwerp vind ik van groot belang, aangezien angst en depressie veel voorkomen onder kinderen en adolescenten. Ook is het aantal suïcides onder adolescenten gestegen in de afgelopen decennia. Toch worden angst, depressie en suïcidaliteit bij kinderen en adolescenten nauwelijks herkend door ouders, leerkrachten of hulpverleners. Met dit onderzoek streef ik ernaar om de screening te verbeteren, zodat kinderen en adolescenten met angst, depressie en suïcidale neigingen de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben.