Content top
 • New vacancy: post doc preventive modelling
  27 juni 2019
  Post Doctoral researcher | predictive modelling and segmentation of device based physical activity time series data (24-36 hours)

  Your challenge is to develop segmentation models that describe how 24-hour movement behaviours are accumulated and alternated throughout the day. In addition you wil optimise these segments for predicting multiple health outcomes.

  This project is part of the research section Child Health & Care Research within the department of Public and Occupational Health and a collaboration with the department of Epidemiology and Biostatistics of the VU Univesrity Medical Center.

  The starting date is as soon as possible. For more information about the vacancy and to apply, please see the link below. You can apply for this vacancy until August 13.

  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/postdoc-researcher-predictive-modelling-and-segmentation/
 • Happy holidays & Keep up the good moves!
  19 december 2017
 • The Child Health & Care research team wishes you a happy & healthy 2017!
  01 januari 2017
 • Kick-off program Health Behaviours and Chronic Diseases (a VUmc - AMC alliance)
  22 augustus 2016
  On Thursday 29 September from 9.00-12.00 hrs we celebrate the kick-off of the new research program 'Health Behaviours and Chronic Diseases' (HBCD) as part of the upcoming VUmc and AMC alliance in 2017: the Amsterdam Public Health Institute.

  The health behaviours covered in this program include smoking, alcohol use, physical activity, sedentary behaviour, sleep and dietary behaviour. The chronic diseases covered in this program include diabetes, cardiovascular disease and cancer. Determinants of health behaviours are measured, surveyed and studied.

  The meeting is meant for all interested AMC and VUmc researchers - from professor to PhD-student - to get to know the program and of course each other! 

  For more information about the kick-off and stating your attendance, please see the invitation below.

  Invitation Kick-off theme HBCD
 • Inspiring encounters at the Bed Talks event
  06 mei 2016
  On April 14, more than 50 'movers and shakers' in arts & culture, social impact, business, science and education came together at the new Student Hotel in Amsterdam. Through so-called 'bed talks' the attendees shared their lifework, inspiration and future dreams with each other. Chair of the Child Health & Care Research section Mai Chin A Paw was also present and had a fruitful and interesting conversation with Emer Beamer, the director of Designathon Works. A follow-up meeting about possible collaborations is already in the works!

  Were you unable to attend the event and are you curious to learn more about the many meetings that took place and the inspiring ideas that were launched? You can look at the 'after the event' video report and photos here:

  www.thestudenthotel.com/bedtalks

    
 • Mai Chin A Paw joins 'Bed Talks' event in Amsterdam
  13 april 2016
  Mai Chin A Paw, the chair of our Child Health & Care research line, will be present during this Friday's Bed Talk event (April 15), to celebrate the opening of a new Student Hotel in Amsterdam.

  Bed Talks is Europe's 'free thinking' event of the year hosted by the Student Hotel. 50 leading game changers in culture, social impact, business, science, education and sport will share ideas, provoke discussion, and connect with you. The collective aim of the Bed Talks is to move forward great ideas and generate a positive impact on the world.

  At 13.00 hours, Mai Chin A Paw will hold her Bed Talk with Emer Beamer, who is a social designer, educator and curently the director of Designathon Works. The subject of the talk will be 'children and their agency'. Then at 15.00 hours, she will join Wouter Teerhuis (founder of Speelkwartier) for an open Think Thank session titled: Chill! Adolescents, happiness and yoga.

  The event last from 9 PM until 9 AM, and the entry is free of charge! For more information about the program or the invited speakers, please look at the Bed Talks website:

  www.bedtalks.nl

 • Wanted: Onderzoeker in opleiding: Jump-in voeding (Dutch speaking)
  07 april 2016
  De afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc werkt samen met het cluster Epidemiologie & Gezondheidsbevordering van de GGD Amsterdam aan de effect- en procesevaluatie van het Jump-in schoolprogramma, een interventie gericht op gezonde voeding en voldoende beweging.

  Het interventieprogramma Jump-in is een belangrijk onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2013-2033, waarmee de gemeente Amsterdam zich gecommitteerd heeft aan een effectieve aanpak van overgewicht en obesitas in de stad. Het programma helpt scholen om optimaal bij te dragen aan het ontwikkelen van gezonde voedingsgewoonten en voldoende beweging bij hun leerlingen. Jump-in richt zich met name op die basisscholen met veel kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische positie en/of niet-Nederlandse etniciteit.

  De aanpak is integraal, en richt zowel op universele preventie als op selectieve preventie via de jeugdgezondheidszorg. De hoofdelementen wat betreft universele preventie zijn:

  1. Stimuleren van sport en lichamelijke activiteit door het stimuleren van sportparticipatie, het creëren van naschools sportaanbod en adequaat bewegingsonderwijs;
  2. Stimuleren van bewegen in de pauze 
  3. Stimuleren van gezond eten en drinken door het implementeren van een gezond voedingsbeleid, gastlessen en workshops. Oudervoorlichting- en participatie zijn daarbij onderdeel van de implementatie.

  Uit eerdere studies is al gebleken dat Jump-in activiteiten op het gebied van sport en lichamelijke activiteit effectief zijn in het verhogen van de lichamelijke activiteit van schoolkinderen. Het beoogde promotietraject richt zich op de effect- en proces evaluatie van het voedingsbeleid. Vragen zijn onder meer: Wat is het effect van voedingsbeleid op het eet- en drinkgedrag van de kinderen? Wat vinden kinderen, ouders en docenten van de interventie?

  Werkzaamheden

  Als onderzoeker in opleiding zijn je voornaamste werkzaamheden:

  - Formuleren van een heldere probleemanalyse en onderzoeksaanpak, gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur en input van uitvoerders en adviseurs;
  - Organiseren en uitvoeren van de benodigde metingen; Analyseren van de onderzoeksresultaten;
  - Publiceren van de onderzoeksresultaten in internationale wetenschappelijke tijdschriften, met als uiteindelijk doel het schrijven van een proefschrift.

  Jouw profiel

  Wij zoeken een onderzoeker in opleiding die voldoet aan de volgende kenmerken:

  - Afgeronde academische opleiding in gezondheids- of sociale wetenschappen (zoals bijvoorbeeld Psychologie, Pedagogiek, Bewegingswetenschappen, Gezondheidswetenschappen of Voeding en Gezondheid);
  - Affiniteit met gezondheidsbevordering bij kinderen; Initiatiefrijk, resultaatgericht, innovatief en creatief;
  - Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden; Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
  - Ervaring met opzetten van experimentele studies en/of kwalitatief onderzoek;
  - Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke publicaties en (kwantitatieve en kwalitatieve) data-analyse is een pre.

  Wij bieden

  Salarisschaal OIO: 2222 tot 2846 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring). Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. Vanaf 1 juli 2015 is het voor nieuw aangestelde medewerkers verplicht om bij indiensttreding een VOG aan te vragen. Je dient hiervoor in het bezit te zijn van een DigiD.

  Bijzonderheden


  Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 of 26 april 2016. Wij bieden een contract voor bepaalde tijd van 12 maanden. Bij goed functioneren gevolgd door een verlenging voor een periode van 3 jaar. Dit project vormt een samenwerkingsverband tussen VUmc, VU en GGD Amsterdam. Het onderzoek valt binnen VUmc onder de onderzoekslijn ‘Jeugd en Gezondheid’ van de afdeling Sociale Geneeskunde en het EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg. Kijk voor meer informatie op http://www.jeugdengezondheid.org/ en http://www.emgo.nl/.

  Als onderzoeker in opleiding (OiO) word je aangesteld bij de afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc en krijg je een 0-aanstelling bij de GGD Amsterdam. In de opstartfase en dataverzamelingsfase van het onderzoek zal je werkplek met name bij het cluster Epidemiologie & Gezondheidsbevordering zijn, in latere fases van het onderzoek (analyseren en schrijven) meer bij de afdeling Sociale Geneeskunde.

  Interesse?

  Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met mw.dr.ir. M. van Eijsden, via telefoonnummer 06-51825150 of mw. prof.dr. M. Chin A Paw via 020-4448203 of met Cees Knottnerus via 06-10666010. U kunt uiterlijk tot en met 17 april 2016 solliciteren via onderstaande link.

  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/onderzoeker-in-opleiding-jump-in/
 • Wanted: Research Coordinator Sarphati Institute Amsterdam (Dutch speaking)
  01 april 2016
  De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) van de VU is op zoek naar een onderzoekscoördinator (m/v) voor het Sarphati Instituut Amsterdam (0,6 fte).

  De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

   

  De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) verzorgt diverse Bachelor en Master programma’s. FALW richt zich op de onderzoeksgebieden: levenswetenschappen, gezondheids-, milieu- en aardwetenschappen. De faciliteiten voor onderzoek zijn excellent. Internationaal is er intensieve samenwerking met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en partners.

   

  "Sarphati Amsterdam - Research for Healthy Living" is een uniek wetenschappelijk Amsterdams onderzoeksinstituut waar onderzoek op het terrein van de volksgezondheid wordt verricht in de geest van de arts Samuel Sarphati (1813-1866). Sarphati Amsterdam staat voor een samenwerkingsverband tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven om welvaartsziekten als overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten aan te pakken. Zij werken gezamenlijk aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg en verbinden onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar.

  De onderzoekscoördinator:

  • Is contactpersoon voor onderzoeksaangelegenheden van Sarphati Amsterdam zowel intern als extern;

  • Heeft intensief overleg met de communicatieadviseur van Sarphati Amsterdam over communicatie van onderzoeksaangelegenheden;

  • Heeft intensief overleg met het dagelijks bestuur van Sarphati Amsterdam;

  • Heeft intensief overleg met de business developer van Sarphati Amsterdam in het kader van samenwerking met private partijen;

  • Coördineert onderzoeksprogramma en realisatie (bv methodologische afstemming van de diverse onderzoeksprojecten);

  • Coördineert interne multidisciplinaire initiatieven en coördineert zo nodig inschakeling van andere expertise/instituten/ instellingen;

  • Coördineert verzoeken en bijdragen van derden ;

  • Coördineert redactievoering van rapporten/ publicaties, verzorgt eindredactie van rapporten/publicaties van Sarphati Amsterdam;

  • Communiceert en presenteert onderzoeksresultaten naar de maatschappij (bv. beleidsadviezen)

  • Organiseert actieve betrokkenheid van relevante organisatieonderdelen / gremia;

  • Onderhoudt goede (in)formele contacten met relevante personen / partijen binnen en buiten het instituut/nationaal/internationaal;

  • Vormt coalities om draagvlak te verkrijgen voor de activiteiten van Sarphati Amsterdam;

  • Reageert alert op onderzoeksagenda’s van subsidiegevende organisaties in binnen- en buitenland en faciliteert initiatieven gericht op onderzoeksaanvragen.

  Vereisten voor deze functie:

  * Gepromoveerd onderzoeker met ervaring van complexe onderzoeksprojecten en infrastructuur.

  * Ervaring met uitvoering en coördinatie wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

  * Ervaring en kennis van mogelijkheden onderzoeksfinanciering.

  * Aantoonbare ervaring met het werven van externe middelen, ook internationaal

  * Ervaring met publiek-private samenwerking

  * Competenties: netwerken, overtuigingskracht, plannen en organiseren, samenwerken, bestuur sensitiviteit, creativiteit, motiveren

  Bijzonderheden:

  De standplaats is voornamelijk op de VU (afdeling Gezondheidswetenschappen) maar deels ook op de GGD Amsterdam. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Verlenging tot eind 2018 behoort tot de mogelijkheden. Wij bieden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

  • 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;

  • goede pensioenregeling (ABP);

  • ruime bijdrage van 65% aan reiskosten OV woon-werkverkeer.

  Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met: prof. J.C. Seidell (j.c.seidell@vu.nl).

  Schriftelijke sollicitaties inclusief CV en motivatiebrief kunt u tot 14 april wenden aan: secretariaat.agw.falw@vu.nl
 • Wanted: Post Doctoral researcher 'Evaluatie van een consultatie- en adviesteam jeugd GGZ' (Dutch speaking)
  15 maart 2016
  Signalering en behandeling van psychische problemen bij jeugd vallen per 2015 onder verantwoordelijkheid van gemeenten, maar is per gemeente of regio verschillend georganiseerd. De regio Gooi en Vechtstreek is in 2015 gestart met een Consultatie- en Adviesteam Jeugd GGZ. Dit consultatie- en adviesteam is multidisciplinair en bestaat uit jeugdartsen en een klinisch psycholoog. Het team kent een integrale werkwijze en geeft consultatie en advies aan verwijzers (o.a. huisartsen), en adviseert aan jeugdigen tot 18 jaar met psychische en psychosociale problemen en/of hun ouders. Daarmee levert het team sociaal-medische expertise aan ‘de voorkant’ voor de hele regio. Het ondersteunt hiermee huisartsen, de gemeentelijke toegangen tot jeugdzorg, overige verwijzers en scholen.

  Het consultatie- en adviesteam is tot nu toe uniek in Nederland. In het project zal de werkwijze van het team beschreven en geëvalueerd worden, o.a. door trends in beeld te brengen over signalering, consultaties, behandeling en verwijzingen. Deze trends worden vergeleken met regio’s waar signalering en verwijzing bij jeugd met psychische problemen op een andere manier is georganiseerd. Ook worden kosten in de regio in beeld gebracht.
  Het project is ingebed in de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid en is een samenwerking tussen VUmc en GGD Gooi en Vechtstreek.


  Werkzaamheden

  Als PostDoc onderzoeker zijn je belangrijkste taken:
  • Coördinatie van de dataverzameling in samenwerking met het consultatie- en adviesteam;
  • Kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse;
  • Communicatie over de voortgang van het onderzoek met direct betrokkenen en een brede groep geïnteresseerden (jeugdartsen, huisartsen, gemeenteambtenaren, ouders en jongeren);
  • Rapportage in de vorm van posters, presentaties en wetenschappelijke artikelen;
  • Samenwerking met een gezondheidsjurist die het juridische perspectief (beroepsgeheim, privacy, gegevensuitwisseling) van het consultatie- en adviesteam onderzoekt.

  Jouw profiel

  Wij zoeken een PostDoc met de volgende kwaliteiten:
  • Je ben (bijna) gepromoveerd op een relevant terrein (bijvoorbeeld geneeskunde, gezondheidswetenschappen, psychologie);
  • Je hebt kennis en ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve methoden van onderzoek.
  • Je bent een aantoonbare netwerker, in staat om nieuwe contacten aan te gaan in het sociaal domein en deze uit te bouwen tot duurzame samenwerkingsrelaties;
  • Je neemt initiatief, bent daadkrachtig en pro-actief;
  • Je kunt goed en gemakkelijk communiceren, mondeling en schriftelijk;
  • Je hebt affiniteit met jeugd en psychische problemen;
  • Kennis van jeugdgezondheidszorg is een pré.

  Wij bieden

  Salarisschaal 10: 2592 tot 4111 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring). Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

  Bijzonderheden

  De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van 1 jaar, met mogelijke verlenging tot in totaal 30 maanden. Uitbreiding van uren op andere projecten ligt in de mogelijkheden. De sollictitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 31 maart 2016 (ochtend).

  Interesse? Reageren kan nog tot 24 maart via onderstaande link:

  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/postdoc-onderzoeker-evaluatie-van-een-consultatie-en-adviesteam-jeugd-ggz/

 • Wanted: Post Doctoral Researcher Predictive Modelling and Segmentation
  09 maart 2016
  The health effects of physical activity are well known. Sedentary behaviour (low energy expenditure in a sitting or reclined position) is recently identified as another independent risk factor. Accurate measurement of both is essential for monitoring, identification of determinants and health effects, and evaluation of the effectiveness of behaviour change interventions. Recent developments in device-based measurement (wearable trackers) of physical activity and sedentary behaviour demand sophisticated data analysis.

  This project is part of the research section Child Health and Care Research within the department of Public and Occupational Health and a collaboration with the department of Epidemiology and Biostatistics of VU University Medical Center. For more information see www.jeugdengezondheid.org and www.emgo.nl.

  Your challenge

  Your challenge is to develop segmentation models that describe how physical activity and sedentary behaviour are accumulated and alternated throughout the day. In addition you will optimise these segments for predicting multiple health outcomes.

  Your specific responsibilities will be to:
  • Design and execute complex analysis of device-derived data (e.g. accelerometers, inclinometers);
  • Build and test predictive modelling programs;
  • Collaborate with and support ongoing PhD projects on physical activity and sedentary behaviour data;
  • Write scientific publications;
  • Write grant proposals;
  • Contribute to education of BSc, MSC and PhD students in Health Science, Medicine and Human Movement Science.

  Your profile

  We are looking for a post doctoral researcher with the following requirements:
  • Experience with predictive modelling (e.g. machine/statistical learning);
  • Experience with data segmentation (e.g. clustering, latent class modelling)
  • Proficient with statistical programming languages e.g. in R, MATLAB;
  • Experience with data visualization (QlikView/Tableau);
  • Fluent in English.

  We offer

  Salary Scale 10: 2592 tot 4111 euro gross when employed full-time (depending on qualifications and experience).We also offer a set 8.3% end-of-year bonus and 8% holiday pay. For more information about our fringe benefits, please visit our career website (Dutch version) or bit.ly/English-CAO.

  Additional information

  The position is for one year with potential for extension.

  Interested?

  You can apply till March 28 via the following link:


  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/post-doctoral-researcher-accelerometer-data-modelling/
 • Wanted: Onderzoeker in Opleiding 'GEZOND SLAPEN' (Dutch speaking)
  09 maart 2016
  Gezond slaapgedrag (d.w.z. een combinatie van voldoende slaapduur, een vast slaapritme en een goede slaaphygiëne) is van cruciaal belang voor een optimale lichamelijke en cognitieve ontwikkeling, psychosociale gezondheid en schoolprestaties van kinderen. Echter, in de literatuur en praktijk is er onvoldoende kennis over determinanten van gezond slaapgedrag bij kinderen, de prevalentie van slaapproblematiek bij kinderen in Amsterdam, en hoe gezond slaapgedrag bij kinderen te stimuleren. In dit promotietraject zal de promovendus een interventie via het Intervention Mapping protocol ontwikkelen en evalueren van een interventie gericht op het stimuleren van gezond slaapgedrag bij kinderen.

  Dit traject omvat:

  1) het in beeld brengen van de determinanten van een gezond slaapgedrag van kinderen;
  2) de ontwikkeling van een meetinstrument om slaapgedrag, -determinanten, en –problematiek bij kinderen te meten;
  3) een inventarisatie van het slaapgedrag van kinderen in Amsterdam;
  4) het ontwikkelen en pre-testen van de bovengenoemde slaap-interventie;
  5) het ontwikkelen van een implementatiestrategie;
  6) een brede baselinemeting van slaapgedrag bij kinderen in Amsterdam. De baselinemeting zal ter voorbereiding zijn op een toekomstige effectstudie van de te ontwikkelen slaap-interventie, 7) het implementeren van de interventie;
  8) het evalueren van de interventie via een pilot studie.

  Het project omvat zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. Resultaten zullen worden gepubliceerd in zowel wetenschappelijke tijdschriften als gedeeld worden met gemeentelijke partijen, gezondheidsprofessionals en de doelgroep. De kandidaat zal de resultaten presenteren op zowel internationale als Nederlandstalige congressen. De wetenschappelijke publicaties van de kandidaat dienen uit te monden in een wetenschappelijke dissertatie.


  Werkzaamheden

  Als Onderzoeker in Opleiding (OiO) binnen dit onderzoek zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
  • bijdragen aan de coördinatie en uitvoering van het ontwikkel- en onderzoekstraject van de slaap-interventie;
  • de kwantitatieve en kwalitatieve data verzameling coördineren;
  • de onderzoeksresultaten analyseert;
  • wetenschappelijke artikelen publiceren, resulterend in een wetenschappelijke dissertatie;
  • resultaten presenteren op Nederlandse en internationale congressen;
  • participeren in de bredere gemeente-, beleids-, en onderzoeksnetwerken waarbinnen de slaap-interventie wordt ontwikkeld.

  Jouw profiel

  Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste, proactieve OiO / PhD student met aantoonbare affiniteit met het werken op het raakvlak van de wetenschap en de praktijk. Daarnaast beschik je over:
  • Een afgeronde MSc opleiding in een relevante discipline zoals bijvoorbeeld epidemiologie, gezondheidswetenschappen, gedragswetenschappen en/of (sociale) psychologie;
  • Ervaring met gedragswetenschappelijk onderzoek en interventieontwikkeling is een pré;
  • Ervaring met de doelgroep – kinderen en ouders – is een pré;
  • Uitstekende Nederlandse en Engelse schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
  • Een gedreven, resultaatgerichte teamplayer met uitstekende organisatorische vaardigheden.

  Wij bieden

  Salarisschaal OIO: 2222 tot 2846 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring). Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Kijk voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden op arbeidsvoorwaarden.
   

  Bijzonderheden

  Dit project vormt een samenwerkingsverband tussen VUmc, VU en GGD Amsterdam. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 of 15 april.Wij bieden een contract voor bepaalde tijd van 12 maanden. Bij goed functioneren gevolgd door een verlenging voor een periode van 3 jaar.

  Interesse?

  Reageren op deze vacature kan tot 21 maart via de volgende link: 


  https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/onderzoeker-in-opleiding-gezond-slapen/
 • European standards for healthy supermarket food?
  24 februari 2016
  This week, Amsterdam hosts a European conference to improve the quality of supermarket foods. It's the first time that governments, organisations and manufacturers convene on this scale to address the issue. Public Health Minister Edith Schippers is enthusiastic about the plan to structurally reduce the amount of salt, sugar and unsaturated fats in supermarket food. The conference should therefore produce European standards on the maximum amount of salt, sugar and fats in food.

  But how much is too much? Is it really that simple to agree on a European standard? Not if you look at the scientific consensus about a unified approach, because this is notably absent. Take for example our daily salt intake. Excessive salt intake has been associated with higher risk of cardiovascular disease by many scientists. According to the Dutch National Institute for Public Health and Environment, people should therefore not consume more than 6 grams of salt per day. The World Health Organisation's (WHO) guideline is even lower: we should eat less than 2 grams salt a day.

  To complicate things even more, a recent scientific publication in the International Journal of Epidemiology emphasizes the fact that there is a substantial minority of scientists that isn't convinced of the positive public health effects of a reduced salt intake at all. Moreover, the research reveals that real scientific debate between these two 'camps' in the salt controversy is absent, partly because the researchers are inclined to only cite publications that reflect their own point of view on the matter.

  So, of course it's positive that there are high-level talks about the quality of foods we buy in te supermarket everyday. But before definitive standards and recommendations can be reached, the scientific community has a few more things to discuss. 

  Read more about the conference on the RTL News site (in Dutch)
  Read the scientific article about the salt contoversy by Trinquart et al
 • Bright and Brilliant 2016
  30 december 2015
   Enjoy the little things in life 

   

   

 • Abandon energy drinks under the age of thirteen
  28 december 2014
  Under the age of eighteen you're not allowed to buy alcohol in the Netherlands. Why don't we extend this law to energy drinks? Paediatrician Rolf Pelleboer and Prof.dr. Chin A Paw agree: children under the age of thirteen should not be allowed to buy or drink energy drinks.

   

 • TV viewing related to larger waist circumference in young children.
  25 december 2014
  Read more about the relationship of TV time and PC time with cardiometabolic biomarkers: Screen time and cardiometabolic function in Dutch 5-6 year olds: cross-sectional analysis of the ABCD-study [BMC Public Health]